Αντιστοιχιση εσωτερικων μεθοδων

Οι εσωτερικές μέθοδοι  με αστεράκι περιλαμβάνονται στο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου.

Α/Α Περιγραφή Μέθοδος Περιγραφή(Αγγλ) Εσωτερική Μέθοδ
1 Υγρή χώνευση Acid digestion Wet digestion OE 0001
2 Ξηρή χώνευση Dry digestion Dry digestion OE 0002
3 Χώνευση με μικροκύματα Microwave digestion Microwave digestion OE 0003
4 FOS-Volatile fatty acids acc. to Nordmann   OE 3200
5 TAC-Carbon buffer capacity acc. to Nordmann   OE 3201
6 FOS/TAC ratio Calculated   OE 3202
7 Formic acid Ion Chromatography   OE 3203
8 Acetic acid Ion Chromatography   OE 3203
9 Glycolic acid Ion Chromatography   OE 3203
10 Propionic acid Ion Chromatography   OE 3203
11 Lactic acid Ion Chromatography   OE 3203
12 Butyric acid Ion Chromatography   OE 3203
13 Levulinic acid Ion Chromatography   OE 3203
14 Πτητικά Στερεά - VS EN 12879 (550 oC) Volatile Solids OE 3208
15 Ξηρά ουσία - DM EN 12880 (105 oC) Dry matter OE 3209
16 Απώλεια πύρωσης - LOI EN 12879 (550 oC) Loss on ignition OE 3208
17 Υγρασία EN 12880 (105 oC) Moisture OE 3209
18 Στοιχειακό άζωτο-N ASTM D 5291 Nitrogen OE 3210
19 Στοιχειακός Άνθρακας-C ASTM D 5291 Carbon OE 3210
20 Θείο-S Κανονισμός Ε.Κ.

 αρ. 2003/2003.

Μέθοδος 8.2 & 8.9
Sulfur OE 3235
21 Υδρογόνο-Η ASTM D 5291 Hydrogen OE 3210
22 Λιπαρά VDLUFA Bd.III, Kεφ. 5.1.1 Raw fat (in original matter) OE 3211
23 Λιπαρά επι ξηρού VDLUFA Bd.III, Kεφ. 5.1.1 Raw fat (in dry matter) OE 3211
24 Ινώδεις ουσίες VDLUFA Bd.III, Kεφ. 6.1.1 Raw fiber (in original matter) OE 3212
25 Ινώδεις ουσίες επί ξηρού VDLUFA Bd.III, Kεφ. 6.1.1 Raw fiber (in dry matter) OE 3212
26 Πρωτεΐνες VDLUFA Bd.III, Kεφ. 4.1.1 Raw protein (in original matter) OE 3213
27 Πρωτεΐνες επί ξηρού VDLUFA Bd.III, Kεφ. 4.1.1 Raw protein (in dry matter) OE 3213
28 Theoritical gas yield (in original matter) Acc. to Baserga   OE 3214
29 Theoritical gas yield (in Volatile Solids) Acc. to Baserga   OE 3214
30 Μεθάνιο Acc. to Baserga Methane OE 3214
31 Ολικά στερεά - TS EN 12880 (105 oC) Total Solids OE 3209
32 BMP Test   BMP Test OE 3215
33 Acetic acid Gas chromatography   OE 3216
34 Propionic acid Gas chromatography   OE 3216
35 Iso butyric acid Gas chromatography   OE 3216
36 Butyric acid Gas chromatography   OE 3216
37 Iso valeric acid Gas chromatography   OE 3216
38 Valeric acid Gas chromatography   OE 3216
39 Iso capronic acid Gas chromatography   OE 3216
40 Capronic acid Gas chromatography   OE 3216
41 Acetic acid equivalent Gas chromatography   OE 3216
42 NFC Calculated Non Fibrous Carbohydrates OE 3217
43 Αιωρούμενα πτητικά στερεά-VSS based on APHA 2540E Total Volatile Solids OE 3218
44 Ratio ΝΗ4-Ν/Τ-Ν Calculated   OE 3219
45 Non Fibrous Carbohydrates  (NFC) επί ξηρού Calculated   OE 3217
46 Διαλυτό COD HACH LCK 314 & 514 Soluble COD ΟΕ 3252
47 NFE-Nitrοgen free extracts Calculated   OE 3219
48 Αργίλιο-Al EN ISO 11885 Aluminium OE 3220
49 Φώσφορος-(P2O5) EN ISO 11885 Phosphorus OE 3220
50 Κάλιο-(Κ2O) EN ISO 11885 Potassium OE 3220
51 Βόριο-Β EN ISO 11885 Borom OE 3220
52 Κάδμιο-Cd EN ISO 17294-2 (E29) Cadmium OE 3220
53 Κοβάλτιο-Co EN ISO 17294-2(E29) Cobalt OE 3220
54 Σίδηρος-Fe EN ISO 11885 Iron OE 3220
55 Χαλκός-Cu EN ISO 17294-2(E29) Copper OE 3220
56 Μαγγάνιο-Mn EN ISO 11885 Manganese OE 3220
57 Μολυβδαίνιο-Mo EN ISO 17294-2(E29) Molybdenum OE 3220
58 Νικέλιο-Ni EN ISO 17294-2(E29) Nickel OE 3220
59 Σελήνιο-Se EN ISO 17294-2(E29) Selenium OE 3220
60 Βολφράμιο-W EN ISO 11885 Wolfram OE 3220
61 Κασσίτερος-Sn EN ISO 11885 Tin OE 3220
62 Ψευδάργυρος-Zn EN ISO 17294-2(E29) Zinc OE 3220
63 Νάτριο-Na EN ISO 11885 Sodium OE 3220
64 Οργανικός Άνθρακας 38409-H3 Total organic carbon OE 3221
65 Oλικός ανθρακάς - TC   Total carbon OE 3222
66 Acetic acid GC-FID   OE 3223
67 Propionic acid GC-FID   OE 3223
68 Isobutyric acid GC-FID   OE 3223
69 Butyric acid GC-FID   OE 3223
70 Isovaleric acid GC-FID   OE 3223
71 Valeric acid GC-FID   OE 3223
72 Isocaproic acid GC-FID   OE 3223
73 Hexanoic acid GC-FID   OE 3223
74 n-Heptanoic acid GC-FID   OE 3223
75 Acetic acid equivalent GC-FID   OE 3223
76 Φαινομενική Πυκνότητα Σταθμικά Apparent Density OE 3224
77 Ολικός Φώσφορος - P2O5 Dry digestion & molybdοvanadate method Τotal Phosphorus OE 3225
78 Θερμογόνος Δύναμη ISO/DIS 18125 Calorific values OE 3226
79 Germination Index(GI)     OE 3229
80 Μαγνήσιο-Μg ICP-OES   ΟΕ 3230
81 Φώσφορος Calculated   ΟΕ 3247
82 Νάτριο ICP-OES Sodium ΟΕ 3230
83 K2O Calculated Potassium oxide ΟΕ 3248
84 Νιτρικό άζωτο Ν-ΝΟ3 HACH Cd REDUCTION Nitrate Nitrogen ΟΕ 3232
85 Λιπαρά επί ξηρού ΟΕ 6403 Fats in dry matter ΟΕ 6403*
86 Πρωτεΐνες επί ξηρού OE 6404 Raw protein (in dry matter) OE 6404*
87 Ξηρά ουσία Calculated Dry matter OE 3233
88 Υγρασία Method book of BGK Moisture ΟΕ 3234
89 Βάριο-Ba EN ISO 11885 Barium-Ba OE 3220
90 Βυρήλιο-Βe EN ISO 11885 Beryllium-Be OE 3220
91 Λίθιο-Li EN ISO 11885 Lithium-Li OE 3220
92 Χλώριο ISO 16994   OE 3222
93 Φαινόμενη πυκνότητα EN 15103   OE 3239
94 Συμπεριφορά τήξης τέφρας, οξειδωτικό περιβαλλόν ΕΝ 15370-1   ΟΕ 3241
95 Υγρασία ISO 18134-1 Moisture OE 3242
96 Τέφρα ISO 18122 Ash OE 3243
97 Προσδιορισμός Πτητικών ISO 18123   OE 3227
98 Κοκκομετρία Υγρή διασπορά   ΟΕ 3244
99 Gross Heat of combustion ASTM D 4809   OE 3228
100 Ανωτέρα θερμογόνος δύναμη ASTM D 4809 Calorific Value OE 3246
101 Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη ASTM D 240 Net Calorific Value ΟΕ 3245
102 Μεθάνιο Μετρητής αερίων Methane - CH4 OE 3249
103 Υδρόθειο Μετρητής αερίων Hydrogen sulfide  H2S OE 3249
104 Διοξείδιο του άνθρακα Μετρητής αερίων Carbon dioxide - CO2 OE 3249
105 Οξυγόνο Μετρητής αερίων Oxygen - O2 OE 3249
106 Net. cal. val. Μετρητής αερίων   OE 3249
107 Gross cal. val. Μετρητής αερίων   OE 3249
108 Αγωγιμότητα 25 οC ISO 13038:2011 Conductivity 25oC OE 3231
109 Στοιχειακός Άνθρακας ISO 16948 Elemental carbon OE 3250
110 Στοιχειακό Υδρογόνο ISO 16948 Elemental Hydrogen OE 3250
111 Στοιχειακό Άζωτο ISO 16948 Elemental Nitrogen OE 3250
112 Υδράργυρος EN ISO 12846:2012-08 Mercury, Hg OE 3252
113 Μόλυβδος EN ISO 17294-2:2017-01 Lead, Pb OE 3220
114 Χρώμιο EN ISO 17294-2:2017-01 Chromium, Cr OE 3220
115 Ολικά Σάκχαρα   Total sugars OE 3238
116 Ουρικό άζωτο   Urea OE 3240
117 Θείο ISO 16994 & ASTM D 516 Sulfur OE 3237
118 Θείο - S Method 8.2, 8.9 EC 2003/2003 Sulfur OE 3251
119 Ολικός οργανικός άνθρακας Catalytic Oxidation Combustion TOC OE 3253
120 SMA     OE 3254
121 Micro Carbon Residue ASTM D4530   ΟΕ 3255
122 Διαλυτό BOD (sBOD)   Soluble BOD ΟΕ3256
123 Πυκνότητα στους 15 οC ASTM D4052 Density OE 7001
124 Viscosity, 40oC, cSts     OE 7002
125 Σημείο ανάφλεξης   Flash Point OE 7003
126 Sulphur S     OE 7004
127 Carbon Residue, %m/m (10% distillation residue)     OE 7005
128 Water content, mg/Kg     OE 7006
129 Copper Strip Corrosion (3h at 50oC), rating   Copper Strip Corrosion (3h at 50oC), rating OE 7007
130 Oxidation Stability, 110oC, hours     OE 7008
131 Acid Value, mgKOH/g     OE 7009
132 Iodine Value, g iodine/100g     OE 7010
133 CFPP, oC ASTM 6371   OE 7011
134 Distillation, D 1160 GC-FID   OE 7012
135 Περιεκτικότητα κατ' όγκον Titrimetry Assay v/v OE 7013
136 Περιεκτικότητα κατά βάρος Titrimetry Assay w/w OE 7014
137 Καθαρότητα GC-FID Purity OE 7015
138 Ειδικό βάρος στους 20 0^C ASTM D4052 Specific gravity ΟΕ 7016
139 Περιεκτικότητα CaO EN 459-2/2010 Content ΟΕ 7017
140 Πυκνότητα στος 15οC ASTM D4052 Density OE 7018
141 Ειδικό βάρος στους 15οC   Specific gravity OE 7019
142 Περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο Titrimetry Content of Active Chlorine OE 7020
143 Περιεκτικότητα σε υποχλωριώδες νάτριο Titrimetry Content of NaClO OE 7021
144 Περιεκτικότητα σε αλκάλι ISO 684:1974 Determination of total alkali content OE 7022
145 Περιεκτικότητα σε λιπαρή ύλη ISO 685:1974 Total fatty matter content OE 7023
146 Aδιαλυτή ουσία σε αιθανόλη ISO 673:1981 Insoluble substance in ethanol ΟΕ 7024
147 Total Anhydrous Soap and Combined Alkali ISO 286:1978   ISO 286:1978
148 Ασαπωνοποίητα συστατικά ISO 673:1981 Unsaponifiables OE 7027
149 UV transmission     OE 7028
150 Aνιονικά τασενεργά ISO 2271 Anionic detergents OE 7029
151 QAC-Quaternary Ammonium Compounds HACH 8337   ΟΕ 7030
152 Προσδιορισμός PCBs GC-MS PCBs OE 7031
153 Πυκνότητα στους 20 οC ASTM D4052 Density ΟΕ 7032
154 Προφίλ ενώσεων με GC-MS GC-MS GC-MS Profile ΟΕ 7033
155 Διαλυτότητα 20οC OE 7034 Solubility 20 ° C OE 7034
156 Περιεκτικότητα υδροχλωρικου οξεος Titration Content of HCL ΟΕ 7035
157 Περιεκτικότητα Χλωριούχου Σιδήρου Titration Content of FeCL ΟΕ 7036
158 Ιξώδες Brookfield DVE RV Spindle:02, 20RPM Viscosity ΟΕ 7037
159 Δισθενής Σίδηρος, Fe^+2 APHA 3500-Fe B Divalent Iron OE 7038
160 Περιεκτικότητα θεϊκού σιδήρου Calculated by Fe2+ (Titration) Content OE 7039
161 Κατιονικά Τασενεργά ΙSO2871-

2
  ΟΕ 7040
162 Δοκιμή για οξύ Pehametry Acidity Test ΟΕ 7041
163 Δοκιμή για φωσφορικά Reagent B   OE 7042
164 Περιεκτικότητα σε γλυκερόλη BS 5711-3 Glycerol content OE 7043
165 MONG BS 5711-9   OE 7044
166 Περιεκτικότητα σε νερό BS 5711-8 Water content ΟΕ 7045
167 Περιεκτικότητα σε Μεθανόλη ASG 2026-GC-FID Methanol content ΟΕ 7047
168 Καθαρότητα µηχανέλαιου ISO 4406 / NAS 1638   ΟΕ 7048
169 Σημείο πήξης Calculated   OE 7049
170 Περιεκτικότητα Calculated Content OE 7050
171 Ανθρακικό ασβέστιο Calculated CaCO3 OE 7051
172 Υδατοδιαλυτές ύλες OE 7052 Water soluble materials ΟΕ 7052
173 Αμμωνιακά άλατα Titration Ammonium salts OE 7053
174 Φυσική κατάσταση Sensory Natural condition OE 7054
175 Πυκνότητα των στερεών ASTM D4052   ΟΕ 7055
176 Ολικός οργανικός άνθρακας TOC analyzer Total organic carbon (TOC) OE 7056
177 Pinoxaden LC-MS   ΟΕ 7057
178 Περιεκτικότητα κατά βαρός Calculated   ΟΕ 7058
179 Ασβέστιο-Ca AAS Calcium OE 5004
180 Μαγνήσιο-Mg AAS Magnesium OE 5004
181 Κάλιο-K AAS Potassium OE 5006
182 Κοβάλτιο-Co ICP-OES Cobalt OE 5008
183 Μαγγάνιο-Mn AAS Manganese OE 5004
184 Σίδηρος-Fe AAS Iron OE 5004
185 Χαλκός-Cu AAS Copper OE 5004
186 Ψευδάργυρος-Zn AAS Zinc OE 5004
187 Αρσενικό-As ICP-OES Arsenic OE 5008
188 Κάδμιο-Cd ICP-OES Cadmium OE 5008
189 Υδράργυρος-Hg AAS/VGA cold Μercury OE 5015
190 Μόλυβδος-Pb ICP-OES Lead OE 5008
191 Νικέλιο-Ni ICP-OES Nickel OE 5008
192 Βόριο-B UV-VIS Boron OE 5004
193 Πυρίτιο ICP-OES Silicon OE 5008
194 Σελήνιο - Se ICP-OES Selenium OE 5008
195 Φώσφορος - P2O5 Dry digestion & molybdovanadate method Phosphorus OE 3225
196 Νιτρώδη UV-VIS Nitrites OE 5022
197 Νιτρικά UV-VIS Nitrates OE 5023
198 Φωσφορικά Dry digestion & Phosver method Phosphates OE 5024
199 Θειώδη Iodometric Sulfur dioxide,SO2 OE 5025
200 Θειϊκά-SO4 Dry digestion & Sulfaver method Sulphates OE 5026
201 Αφλατοξίνη Β1 Elisa Aflatoxin B1 OE 5027
202 Αφλατοξίνη-Β1 HPLC-In house method Aflatoxin B1 OE 5028
203 Ωχρατοξίνη Α HPLC/FLD Ochratoxin A OE 5029
204 Έλεγχος αντιβιοτικών   Antibiotics screening OE 5034
205 Υγρασία και Πτητικά ΟΕ 6401 Moisture ΟΕ 6401*
206 Ινώδεις ουσίες WEENDE Crude fibres OE 5038
207 Λιπαρά SOXHLET Fats OE 5040
208 Υδατάνθρακες Calculated Carbohydrates OE 5041
209 Ενέργεια Calculated Energy OE 5042
210 Άμυλο Enzymatic Amylum OE 5044
211 Διαιτητικές ίνες-TDF AOAC 991.43 Total Dietary Fibers OE 5045
212 Νάτριο-Na AAS Sodium OE 5004
213 Αλάτι Calculated Salt OE 5047
214 ADF based on VDLUFA-ΑDF Acid Detergent Fibers OE 5050
215 NDF based on VDLUFA-NDF Neutral Detergent Fibers OE 5051
216 ADL based on VDLUFA-ΑDL Acid Detergent Lignins OE 5052
217 Λιγνίνη Calculated Lignin OE 5053
218 Κυτταρίνη Calculated Cellulose OE 5054
219 Ημικυτταρίνη Calculated Hemi-cellulose OE 5055
220 Αφλατοξίνη-Μ1 (dairy) Elisa Aflatoxin M1 OE 5058
221 Όξινη υδρόλυση   Αcid hydrolysis OE 5059
222 Ουρία EC 152/2009 Urea OE 5060
223 Ουρικό άζωτο Calculated Ureic nitrogen OE 5061
224 Αδιάλυτη σε υδροχλωρικό οξύ τέφρα Gravimetric Hydrochloric acid insoluble ash OE 5062
225 Ανάγοντα Σάκχαρα Based on Luff-Schrool Reduced Sugars OE 5063
226 Ολικά Σάκχαρα Based on Luff-Schrool Sugars OE 5064
227 Λακτόζη HPLC/RI Lactoze OE 5065
228 Ολικός Φώσφορος-P Dry digestion & molybdivanadate method Total Phosphorus OE 3225
229 Χλωριούχα Titration Chlorides OE 5067
230 Υδροξυμέθυλο φουρφουράλη HPLC/UV 5-HMF OE 5068
231 Δεσοξυνιβαλενόλη (DON) HPLC-MS/MS Deoxynivalenol OE 5072
232 Ζεαραλενόνη (ΖΟΝ) HPLC-MS/MS Zearalenone OE 5073
233 Σακχαρόζη HPLC/RI Sucrose OE 5074
234 Φρουκτόζη HPLC/RI Fructose OE 5075
235 pH AOAC   OE 5076
236 Δείκτης διάθλασης Reftactometer Refractive index OE 5077
237 Οξειδωσιμότητα Titrimetric Οxidisability OE 5018
238 Ξηρό υπόλειμμα Ιn house method 180 οC Dry residue OE 5017
239 Στρόντιο-Sr ICP OES Strontium-Sr OE 5008
240 Βυρήλιο-Be ICP OES   OE 5008
241 Βάριο-Ba ICP OES Barium OE 5008
242 Αντιμόνιο-Sb ICP OES Antimony OE 5008
243 Λίθιο-Li ICP OES Lithium OE 5008
244 Αργίλιο-Al ICP OES Aluminum OE 5008
245 Οξύτητα EC 299/2013 Acidity OE 5089
246 Αριθμός υπεροξειδίων EC 299/2013 Peroxides OE 5090
247 Κ 232 EC 299/2013   OE 5091
248 Κ 268 EC 299/2013   OE 5092
249 ΔΚ 2568/91/EE   OE 5093
250 Κηροί   - Waxes GC-FID   OE 5094
251 Κορεσμένα λιπαρά οξέα GC-FID Saturated Fat OE 5103
252 Μονοακόρεστα λιπαρα οξέα GC-FID Monounsaturated Fat OE 5103
253 Πολυακόρεστα λίπαρά οξέα GC-FID Polyunsaturated Fat OE 5103
254 Χοληστερόλη HPLC Cholesterol OE 5098
255 Σάκχαρα HPLC-RI Sugars OE 5099
256 Προφίλ σακχάρων HPLC-RI Determination of sugars OE 5100
257 Γλουτένη (ίχνη) Real time PCR Gluten (tracks) OE 5101
258 Ω3 λιπαρά όξέα GC-FID Omega 3 fatty acids ΟΕ 5103
259 Προφίλ λιπαρών οξέων GC-FID Profile of fatty acids OE 5103
260 Ελεύθερα λιπαρά οξέα SOXHLET Free fatty acids OE 5104
261 Ω6 λιπαρά οξέα GC-FID Omega-6 fatty acids ΟΕ 5103
262 Ω9 λιπαρά οξέα GC-FID O9 fatty acids OE 5103
263 Βιταμίνη Α HPLC / Fluorescence Vitamin A OE 5108
264 Βιταμίνη D HPLC Vitamin D OE 5109
265 Βιταμίνη E HPLC / Fluorescence Vitamin E OE 5110
266 Βιταμίνη C HPLC / DAD Vitamin C OE 5111
267 Χρώμιο-Cr ICP OES Chromium OE 5008
268 Εξασθενές χρώμιο Κανονισμός Ε.Κ. 2003/2003/ 9.2.

& EPA 7196 Α
Hexavalent chromium OE 5113
269 Κιτρικό οξύ HPLC-DAD Citric acid OE 5114
270 Ελεύθερη γκοσσυπόλη   free gossypol OE 5115
271 β-Καροτίνη HPLC b-Carotene OE 5117
272 Vitamin H HPLC   OE 5118
273 Φολλικό οξύ HPLC folate OE 5119
274 Ινοσιτόλη Ινοσιτόλη Inositol OE 5120
275 Υγρή γλουτένη Σταθμικά Wet gluten OE 5121
276 Ξηρή Γλουτένη Σταθμικά Dry gluten OE 5122
277 Βενζοϊκό νάτριο HPLC/UV Sodium benzoate OE 5123
278 Σορβικό κάλιο HPLC/UV Sorbate potassium OE 5123
279 Προφίλ αμινοξέων LC-MS/MS Profile acid OE 5125
280 Ειδικό βάρος Gravimetry Specific weight OE 5126
281 Πυκνότητα ASTM D4052 Density OE 5127
282 Οργανοληπτική εξέταση   Sensory examination OE 5128
283 Οσμή Organoliptic Odour OE 5129
284 Γεύση Organoleptic Taste OE 5130
285 Χρώμα Organoleptic Colour OE 5131
286 Υφή Organoleptic Texture OE 5132
287 Βανάδιο-V ICP-OES Vanadium OE 5008
288 Ενέργεια βλαστοποίησης (5 ημ.) Czabator Germination energy OE 5136
289 Ολικές πολυφαινόλες Spectrophotometric Total polyphenols OE 5138
290 Χλωρικά LC-MS/MS Chlorates OE 5139
291 Υπερχλωρικά LC-MS/MS Perchlorates OE 5140
292 Πυριτικά-SiO2 Calculated Silicon dioxide OE 5141
293 Ενεργότητα ύδατος, aw Decagon Paw Water activity OE 5142
294 Drugs in page 2 LC-MS/MS   ΟΕ 5143
295 Ολικός οργανικός άνθρακας Catalytic Oxidation Combustion Total organic carbon - TOC ΟΕ 5145
296 Ξηρά Ουσία AOAC 967.03 Dry matter OE 5146
297 Οργανική ξηρά ουσία - oDM Gravimetric Organic Dry matter ΟΕ 5147
298 Αφλατοξίνη-B2 HPLC-In house method Aflatoxin-B2 OE 5028
299 Αφλατοξίνη-G1 HPLC-In house method Aflatoxin-G1 OE 5028
300 Αφλατοξίνη-G2 HPLC-In house method Aflatoxin-G2 OE 5028
301 Άθροισμα των Β1,Β2,G1,G2 HPLC-In house method Total AF ΟΕ 5151
302 Προφίλ αιθέριων ελαίων Προφίλ αιθερίου ελαίου - GLC – FID Essential oils profile OE 5152
303 Περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο ΙSO 6571/84 Content of essential oil OE 5153
304 Τέφρα Αδιάλυτη στο HCl Gravimetric Ash insoluble in HCl OE 5154
305 Δείκτης διαστάσης (κλίμακα Schade) Μέθοδος IHC Diastase OE 5155
306 Ανίχνευση CaMV 35S promoter Real time PCR Detection of CaMV 35S promoter OE 5156
307 Υγρασία AOAC 969.38 Moisture OE 5157
308 pH AOAC 973.41   OE 5158
309 Ηλεκτρική Αγωγιμότητα Harmonized Methods by International Honey Commission, 2006 Electrical Conductance OE 5159
310 1,4 διχλωροβενζόλιο GC-MS p-Dichlorobenze OE 5160
311 Ελεύθερη οξύτητα AOAC 962.19 Free Acidity OE 5161
312 Λακτονική οξύτητα AOAC 962.19 Lactonic Acidity OE 5161
313 Αντιβιoτικά MP 0879 REV 4 2011 Antibiotics OE 5163
314 Βιταμίνη Β12 HPLC/DAD Vitamin B12 OE 5165
315 DAS LC-MS / MS   OE 5166
316 Τοξίνη HT-2 LC-MS / MS   OE 5167
317 Τοξίνη T-2 LC - MS/MS   ΟΕ 5168
318 Αρσενικό-As AAS/VGA flame Arsenic OE 5007
319 Άθροισμα HT-2 & T-1 LC-MS/MS Total HT-2 & T-1 OE 5170
320 Ωχρατοξίνη Α LC-MS/MS Ochratoxin A OE 5172
321 Ολικό Άζωτο Kjeldahl Total Nitrogen OE 5171
322 Λιπαρά AOAC 925.32 Fat OE 5174
323 Χαλκός-Cu ICP-OES Copper OE 5008
324 Ψευδάργυρος-Zn ICP-OES Zinc OE 5008
325 Όψη Organoleptic Aspect OE 5177
326 Σορβικό οξύ HPLC/UV Sorbic acid OE 5123
327 Ανίχνευση NOS terminator Real time PCR Detection NOS terminator OE 5156
328 Βενζοϊκό οξύ HPLC/UV Βenzoic acid ΟΕ 5123
329 Μολυβδαίνιο-Mo ICP-OES Molybdenum ΟΕ 5008
330 ΔΕCN42     ΟΕ 5179
331 Χλωροφύλλη   Chlorophyll ΟΕ 5180
332 Υαλώδη   Vitreousness of Durum Wheat ΟΕ 5181
333 Falling Number     OE 5182
334 Εκατολιτρικό βάρος Gravimetric Ηectolitre weight OE 5183
335 Βενζο(a)πυρένιο HPLC/FLUO Benzo(a)pyrene OE 5184
336 Χλωριούχο Νάτριο Calculated Sodium chloride OE 5185
337 Ξένες Ύλες Σταθμικά Foreign material OE 5186
338 Ανάλυση χρώματος   Colour analysis OE 5187
339 Ισταμίνη HPLC/FLUO Histamine ΟΕ 5188
340 Ασβέστιο- Ca ICP-OES Calcium OE 5008
341 Κάλιο-K ICP-OES Potassium OE 5008
342 Μαγγάνιο-Mn ICP-OES Μanganese OE 5008
343 Φώσφορος - P2O5 ICP-OES Phosphorus OE 5008
344 NDICP Kjeldahl   OE 5193
345 Μεθανόλη GC/FID Μethanol OE 5195
346 Προσδιορισμός γλιαδίνης - γλουτένης 15633-1:2009,ElisaKit* Gliadin - Gluten 15633-1:2009ElisaKit*
347 Κάδμιο-Cd AAS Cadmium OE 5197
348 Ζαχαρικός τίτλος Διαθλασιμετρία Sugar marketing title OE 5198
349 Λιπαρά επί ξηρού OE 6403 Fats in dry matter OE 5040
350 Υγρασία Karl Fischer Moisture ΟΕ 5014
351 Άθροισμα των Β1,Β2,G1,G2 Elisa Total AF OE 5027
352 NDF επί ξηρού based on VDLUFA-NDF Neutral Detergent Fibers OE 5051
353 NDICP επί ξηρού Kjeldahl NDICP on dry OE 5193
354 Κασσίτερος - Sn ICP-OES Tin OE 5008
355 Φθαλικοί εστέρες GC-MS/MS Phthalates OE 5200
356 Λαμπρόν Κυανούν E133 HPLC/DAD Brilliant Blue OE 5205
357 Diethyl adipate (DEA) GC - MS / MS   OE 5200
358 Tributyl phosphate (TBP) GC - MS / MS   OE 5200
359 Diisobutyl adipate (DIBA) GC - MS / MS   OE 5200
360 Dimethyl phthalate (DMP) GC - MS / MS   OE 5200
361 Diethyl phthalate (DEP) GC - MS / MS   OE 5200
362 Diisobutyl phthalate (DIBP) GC - MS / MS   OE 5200
363 Dibutyl phthalate (DBP) GC - MS / MS   OE 5200
364 Tributyl acetyl citrate (TBAC) GC - MS / MS   OE 5200
365 Butylbenzyl phthalate (BBP) GC - MS / MS   OE 5200
366 Diethylhexyl adipate (DEHA) GC - MS / MS   OE 5200
367 Dibutyl adipate (DBA) GC - MS / MS   OE 5200
368 Diethylhexyl phthalate (DEHP) GC - MS / MS   OE 5200
369 Dioctyl phthalate (DOP) GC - MS / MS   OE 5200
370 Diisononyl phthalate (DINP) GC - MS / MS   OE 5200
371 Diisodecyl phthalate (DIDP) GC - MS / MS   OE 5200
372 Κουρκουμίνη - Ε100 HPLC/DAD Curcumin - E100 OE 5199
373 Αμυλόζη ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ (UN/VIS) Amylose OE 5201
374 Αμυλοπυκτίνη ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ (UV/VIS) Amylopectin OE 5201
375 GMO'S Real time PCR   OE 5202
376 1.Anthracene GC - MS/MS   OΕ 5203
377 2.Fluaranthene GC - MS/MS   OΕ 5203
378 3.Pyrene GC - MS/MS   OΕ 5203
379 4.Benzo-1,2 anthracene GC - MS/MS   OΕ 5203
380 5.Chrysene GC - MS/MS   OΕ 5203
381 6.Benzo-(b) fluranthene GC - MS/MS   OΕ 5203
382 7.Benzo-(a) pyrene GC - MS/MS   OΕ 5203
383 8.Sum of 4,5,6,7 GC - MS/MS   OΕ 5203
384 9.Benzo-(k) fluranthene GC - MS/MS   OΕ 5203
385 10.Indeno (1,2,3-c,d)pyrene GC - MS/MS   OΕ 5203
386 11.Dibenzo-(a,h) anthracene GC - MS/MS   OΕ 5203
387 12.Benzo-(g,h,i) perylene GC - MS/MS   OΕ 5203
388 Υπεροξείδια EC 2568/91 Peroxides OE 5204
389 Αντιβιοτικά LC / MS-MS   OE 5134
390 Βάρος 1.000 κόκκων Σταθμικά   ΟΕ 5206
391 Υπολείμματα ραδιενεργείας Cs 134,137 HPGe HPGe OE 5013
392 Σίδηρος-Fe ICP - OES Iron OE 5008
393 Αφλατοξίνη Β1 LC-MS/MS   OE 5209
394 Ζεαραλενόνη (ΖΟΝ) LC-MS/MS Zearalenone OE 5209
395 Αφλατοξίνη Β2 LC-MS/MS Aflatoxins B2 OE 5209
396 Αφλατoξίνη G1 LC-MS/MS Aflatoxins G1 OE 5209
397 Αφλατοξίνη G2 LC-MS/MS Aflatoxins G2 OE 5209
398 Άθροισμα Β1, Β2, G1, G2 LC-MS/MS Total Aflatoxins OE 5209
399 Δεσοξυνιβαλενόλη (DON) LC-MS/MS Deoxynivalenol OE 5209
400 Άθροισμα HT-2 + T-2 LC-MS/MS   ΟΕ 5005
401 Πρωτεΐνες OE 6404 Proteins OE 6404*
402 Λιπαρά ΟΕ 6403 Fat ΟΕ 6403*
403 Ακατέργαστη τέφρα ΟΕ 6402 Ash ΟΕ 6402*
404 Σπόροι Συρρικνωμένοι ICC102/1 Shrinking seeds OE 5210
405 EPA + DHA GC - FID   OE 5103
406 ω-6/ω-3 GC - FID   ΟΕ 5103
407 ω-3/ω-6 GC - FID   ΟΕ 5103
408 Προσδιορισμός προσμίξεων ICC102/1   OE 5210
409 Άλλα σιτηρά ICC102/1 Other grains OE 5210
410 Σπόροι με αποχρωματισμένο φύτρο ICC102/1 Seeds with decolored germ OE 5210
411 Έλεγχος ετικέτας -   -
412 Προδιαγραφές προϊόντος   Product specifications -
413 Βαθμοί Brix Διαθλασιμετρία   OE 5211
414 Κολλαγόνο Μέθοδος υδροξυπρολίνης Collagen ΟΕ 5212
415 Καθαρό βάρος Σταθμικά   OE 5207
416 Στραγγισμένο Βάρος Σταθμικά   ΟΕ 5208
417 Ποσοστό κολλαγόνου σε πρωτεϊνη κρέατος Μέθοδος υδροξυπρολίνης Collagen in meat proteins OE 5212
418 Τιτάνιο-Τi ICP-OES Titanium ΟΕ 5008
419 Εμφάνιση Organoleptic   ΟΕ 5214
420 Υγρασία Μέτρηση με θερμοζυγό Moisture ΟΕ 5215
421 Λακτόζη GC-FID Lactose OE 5216
422 Χρωστική Ε129 HPLC/DAD   ΟΕ 5217
423 Αφλατοξίνη Μ1 HPLC / FLD Aflatoxin M1 ΟΕ 5218
424 Βλαστικότητα Germination Test Germination ΟΕ 5219
425 Μουστάρδα ELISA/AgraQuant Mustard ΟΕ 5220
426 Νιτρώδη Colorimetry Nitrites ΟΕ 5221
427 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες     ΟΕ 5222
428 Προσβολή από έντομα Organoleptic Insect infestation ΟΕ 5223
429 Προσβολή απο μούχλα Organoleptic Mold infestation ΟΕ 5223
430 ALA GC-FID ALA OE 5103
431 Butyric acid (C4:0) GC-FID   ΟΕ 5103
432 Caproic acid (C6:0) GC-FID   OE 5103
433 Caprylic acid  (C8:0) GC-FID   OE 5103
434 Capric acid (C10:0) GC-FID   OE 5103
435 Undecanoic acid (C11:0) GC-FID   OE 5103
436 Lauric acid (C12:0) GC-FID   OE 5103
437 Tridecanoic acid (C13:0) GC-FID   OE 5103
438 Myristic acid (C14:0) GC-FID   OE 5103
439 Myristoleic acid (C14:1) GC-FID   OE 5103
440 Pentadecanoic acid (C15:0) GC-FID   OE 5103
441 Cis-10-Pentadecenoic acid (C15:1) GC-FID   OE 5103
442 Palmitoleic acid (C16:1) GC-FID   OE 5103
443 Heptadecanoic acid (C17:0) GC-FID   OE 5103
444 Cis-10-Heptadecenoic acid (C17:1) GC-FID   OE 5103
445 Elaidic acid (C18:1n9t) GC-FID   OE 5103
446 Oleic acid (C18:1n9c) GC-FID   ΟΕ 5103
447 Linolelaidic acid (C18:2n6t) GC-FID   OE 5103
448 Linoleic acid (C18:2n6c) GC-FID   OE 5103
449 Arachidic acid (C20:0) GC-FID   OE 5103
450 γ-Linolenic acid (C18:3n6) GC-FID   OE 5103
451 Cis-11-Eicosenoic (C20:1) GC-FID   OE 5103
452 Linolenic acid (C18:3n3) GC-FID   OE 5103
453 Heneicosanoic acid (C21:0) GC-FID   OE 5103
454 Cis-11,14-Eicosadienoic acid (C20:2) GC-FID   OE 5103
455 Behenic acid (C22:0) GC-FID   OE 5103
456 Cis-8,11,14-Eicosadienoic (C20:3n6) GC-FID   OE 5103
457 Erucic acid (C22:1n9) GC-FID   OE 5103
458 Cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid (C20:3n3) GC-FID   OE 5103
459 Arachidonic acid (C20:4n6) GC-FID   OE 5103
460 Tricosanoic acid (C23:0) GC-FID   OE 5103
461 Cis-13,16-Docosadienoic acid (C22:2) GC-FID   OE 5103
462 Cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid (C20:5n3) GC-FID   OE 5103
463 Lignoceric acid (C24:0) GC-FID   OE 5103
464 Nervonic acid (C24:1) GC-FID   OE 5103
465 Cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid (C22:6n3) GC-FID   OE 5103
466 Palmitic acid (C16:0) GC-FID   OE 5103
467 Stearic acid (C18:0) GC-FID   OE 5103
468 Κυστεΐνη LC-MS/MS Cysteine ΟΕ 5125
469 Δείκτης διαστάσης International Honey Commission method 6.1 Diastase OE 5016
470 Καθαρό βάρος επί ξηρού Σταθμικά   OE 5207
471 Καθαρό βάρος επί νωπού Σταθμικά   OE 5207
472 Καθαρό βάρος τεμαχιου Σταθμικά   OE 5207
473 Γλυκόζη HPLC/RI Glucose OE 5075
474 Περιεκτικότητα θυμόλης     ΟΕ 5030
475 Περιεκτικότητα Καρβακρόλης     OE 5020
476 Κουμαρίνη HPLC / PDA Coumarin OE 5078
477 Ελεύθερα λιπαρά οξέα Βασισμένη στον ΚΑΝ. 2568/1991/ΕΚ Free fatty acids OE 6201*
478 Αριθμός υπεροξειδίων Βασισμένη στον ΚΑΝ. 2568/1991/ΕΚ Peroxides OE 6202*
479 Κ 232 Βασισμένη στον ΚΑΝ. 2568/1991/ΕΚ   OE 6203*
480 K 268 Βασισμένη στον ΚΑΝ. 2568/1991/ΕΚ   ΟΕ 6203*
481 ΔΚ Βασισμένη στον ΚΑΝ. 2568/1991/ΕΚ   ΟΕ 6203*
482 Καφεΐνη HPLC / DAD Caffeine OE 6204
483 Δείκτης Γλουτένης Σταθμικά Gluten index ΟΕ 6205
484 Γλουτένη Σταθμικά Gluten ΟΕ 6206
485 Κοκκιδιοστατικά HPLC MS

Coccidiostats
ΟΕ 6207
486 Σάπωνες ISO2271 Soaps ΟΕ 6208
487 Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων-πακέτο glyfosate     ΟΕ 5079
488 Αδιάλυτα ISO 663 Insoluble impurities OE 6209
489 Aφλατοξίνη Β1 UPLC-MS/MS Aflatoxin B1 ΟΕ 5080
490 Αφλατοξίνη Β2 UPLC-MS/MS Aflatoxin B2 ΟΕ 5080
491 Αφλατοξίνη G1 UPLC-MS/MS Aflatoxin G1 ΟΕ 5080
492 Αφλατοξίνη G2 UPLC-MS/MS Aflatoxin G2 ΟΕ 5080
493 Αθροισμα των Β1, Β2, G1, G2 UPLC-MS/MS Total Aflatoxins ΟΕ 5080
494 Προφίλ Σακχάρων AOAC 982.14 Sugar profiles ΟΕ 5081
495 Lactic acid GC-FID   OE 3223
496 Φρουκτόζη AOAC 982.14, HPLC-RI Fructose OE 5082
497 Γλυκόζη AOAC 982.14, HPLC-RI Glucose OE 5082
498 Σακχαρόζη AOAC 982.14, HPLC-RI Sucrose OE 5082
499 Μαλτόζη AOAC 982.14, HPLC-RI Maltose OE 5082
500 Λακτόζη AOAC 982.14, HPLC-RI Lactose OE 5082
501 Χωρητικότητα   Filling Capacity OE 5083
502 Διάμετρος κορυφής   Top Diameter OE 5083
503 Διάμετρος κάτω πλευράς   Bottom Diameter OE 5083
504 Υψος   Height OE 5083
505 Mήκος     OE 5083
506 Πλάτος     OE 5083
507 Aπορροφητικότητα     ΟΕ 5084
508 Ιμβερτοποιημένα Σάκχαρα Based on Luff-Schrool   ΟΕ 5284
509 Φουμονισίνες B1&B2 LC-MS/MS Fumonisins B1 & B2 OE 5086
510 Περιεκτικότητα σε αλκαλικές γαίες (εκφρασμένη σε MgCl#2)     OE 5087
511 Ουρία AOAC 959.03   OE 5088
512 Χρώμα UV-Vis 420nm   OE 5089
513 Αδιάλυτα στο νερό Gravimetric Insoluble impurities ΟΕ 5090
514 Οξύτητα άλευρου IB6 Κώδικας έκδ.2004 Acidity ΟΕ 5091
515 Trans λιπαρά οξέα GC-FID Trans fatty acids OE 5103
516 Αριθμός τεμαχίων Μακροσκοπικός έλεχος   OE 5207
517 Διάμετρος   Diameter OE 5083
518 Πάχος     ΟΕ 5083
519 Aπορροφητικότητα -   -
520 Διαρροή από τις πλευρές -   -
521 Ελαστικότητα πλαϊνών -   -
522 Αντοχή κουμπώματος     -
523 Όγκος   Volume ΟΕ 5223
524 Προσδιορισμός πρωτεΐνης γάλακτος 15633-1:2009, Elisa Determination of milk protein 15633-1:2009, Elisa Kit
525 Αυγό-Αλμπουμίνη Elisa   OE 5225
526 Ψάρι PCR Fish OE 5226
527 Φυστίκι PCR Pistachio OE 5227
528 Σόγια Real time PCR Soy OE 5228
529 Λακτόζη LC – MS / MS Lactose OE 5229
530 Καζεΐνη   Casein ΟΕ 5230
531 Aραχίδα     ΟΕ 5231
532 Ψάρι     ΟΕ 5232
533 Σουσάμι     ΟΕ 5233
534 Λούπινο     ΟΕ 5234
535 Καροτένιo β HPLC Carotene OE 5235
536 Μικτό βάρος συσκευασίας Σταθμικά Gross weight of packaging OE 5207
537 Έκταση   Εxtent OE 5083
538 Ολική οξύτητα AOAC 962.19 Acidity OE 5161
539 Μαλτόζη HPLC/RI Μaltose OE 5074
540 Μεταδιθειώδες νάτριο Calculated   ΟΕ 5236
541 Eicosadienoic acid (C20:2n6) GC-FID   OE 5103
542 Nervonic acid (C24:1n9) GC-FID   OE 5103
543 Καροτένιo α HPLC Carotene a ΟΕ 5235
544 Γαλακτικό οξύ   Lactic acid-D&L ΟΕ 5236
545 Eicosenoic  acid (C20:1n9) GC-FID   OE 5103
546 Πολυφωσφορικά σε P2O5     OE 5237
547 Λακτόζη Elisa Lactose OE 5238
548 Προσδιορισμός σόγιας 15633-1:2009, Elisa Kit Determination of soy 15633-1:2009, Elisa Kit
549 Υδροξυμέθυλο φουρφουράλη International Honey Commission method 5.2 ΗΜF ΟΕ 5240
550 Υγρασία International Honey Commission method 1 Moisture OE 5252
551 Αγωγιμότητα-20oC International Honey Commission method 2 Conductivity OE 5241
552 Πυριτικά-SiO2   Silicon dioxide OE 5242
553 Μελαμίνη LC – MS / MS   OE 5243
554 Προσδιορισμός καζεΐνης 15633-1:2009, Elisa Kit, "CASEIN", IMMUNOLAB Casein 15633-1:2009, Elisa Kit, "CASEIN", IMMUNOLAB
555 Προσδιορισμός πρωτεΐνης σησαμιού 15633-1:2009, Elisa Kit Determination of sesame 15633-1:2009, Elisa Kit
556 Προσδιορισμός  β-λακτογλοβουλινης 15633-1:2009 Eliza Kit " b-LACTOGLOBULIN", IMMUNOLAB β-Lactoglobulin 15633-1:2009 Eliza Kit " b-LACTOGLOBULIN", IMMUNOLAB
557 Βόριο ICP-OES Boron OE 5008
558 Νιτρικά HPLC Nitrates OE 5247
559 Βιταμίνη Α HPLC/Fluorescence Vitamim A OE 5248
560 Βιταμίνη D3 LC-MS/MS Vitamin D3 OE 5249
561 Βιταμίνη Ε HPLC/Fluorescence Vitamin E OE 5248
562 Αδιάλυτες σε πετρελαϊκό αιθέρα Σταθμικά   ΟΕ 5251
563 Οξύτητα Dornic   ΟΕ 5253
564 Oleic (C18:1n9c) GC-FID   OE 5103
565 Linoleic (C18:2n6c) GC-FID   OE 5103
566 Έλεγχος σταθερότητας FDA/BAM:2001, Chapter 21   Stability test OE 5254
567 Άμυλο Ενζυματική Amyl OE 5255
568 Γυρεοσκοπική ανάλυση Optical microscopy   OE 5019
569 Οξύτητα ζυμαρικών ΙΒ 18 Κώδικας εκδ.2004   ΟΕ 5095
570 Διάμεση τιμή των ελαττωμάτων Οργανοληπτική εξέταση Md OE 5096
571 Διάμεση τιμή του φρουτώδους Οργανοληπτική εξέταση Μf OE 5097
572 Προσδιορισμός μουστάρδας 15633-1:2009, ElisaKit Determination of mustard 15633-1:2009, ElisaKit
573 Ανίχνευση αλλεργιογόνου σέλινου Real Time PCR 15634-1 Celery Real Time PCR 15634-1
574 Προσδιορισμός ασπραδιού αυγού 15633-1:2009, ElisaKit   15633-1:2009, ElisaKit
575 Polysorbate 80   C64H124O26 OE 5263
576 Κήροι (C40+42+44+46)   Waxes OE 5264
577 Κήροι (C40+41+42+43+44+45+46)   Waxes OE 5264
578 Γλουταμινικό Νάτριο   Glutamine sodium ΟΕ 5265
579 Butter yellow     OE 5266
580 Orange II     OE 5266
581 Sudan I OE 5266   ΟΕ 5266
582 Ωχρατοξίνη Α Ανταγωνιστική ELISA   ΟΕ 5267
583 Σορβικό κάλιο OE 6268 Potassium sorbate OE 6268
584 Νιτρικά     ΟΕ 6268
585 Νιτρώδη ΟΕ 6268    
586 PAHs OE 6269    
587 Προσδιορισμός του Βενζο(a)ανθρακένιου Bioo Scientific ELISA   OE 6269
588 Προσδιορισμός του Χρυσένιου Bioo Scientific ELISA   OE 6269
589 Προσδιορισμός του Βενζο(b)φθορανθένιου Bioo Scientific ELISA   OE 6269
590 Προσδιορισμός Βενζο(a)πυρένιου Bioo Scientific ELISA   OE 6269
591 Άθροισμα βεvζo[a]πυρεvίου, βενζο[a]ανθρακενίου, βενζο[b]φλουοραν HPLC-FLD (Ο1055A), που βασίζεται στη μέθοδο QuEChERS   ΟΕ 6269
592 Σορβικό οξύ ΟΕ 6268   OE 6268
593 Lactic acid     OE 6269
594 Sudan II OE 5266   OE 5266
595 Sudan III LC-MS/MS   OE 5266
596 Sudan IV LC-MS/MS   OE 5266
597 Para red LC/MS-MS   OE 5266
598 Τεστ μετανάστευσης οξικό οξύ      
599 Τεστ μετανάστευσης ελαιόλαδο      
600 Άσχετες ξένες ύλες   Extraneous matter OE 5186
601 Διοξίνες: WHO(2005)-PCDD/F TEQ (upper-bound) EPA 1668C, EPA1613B Dioxins OE 5268
602 Διοξίνες: WHO(2005)-PCDD/F+PCB TEQ (upper-bound) EPA 1668C, EPA1613B Dioxines OE 5268
603 Διοξίνες: total 6 ndl-PCBs (upper bound) EPA 1668C, EPA1613B Dioxins OE 5268
604 17-β οιστραδιολη     OE 5269
605 Προγεστερόνη     OE 5269
606 Ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη FSH     ΟΕ 5269
607 Ωχρινοτρόπος ορμόνη LH     ΟΕ 5269
608 Βόεια Σωματοτροπίνη Bovine Somatotropime (BST)     OE 5269
609 Προφίλ στερολών     ΟΕ 5270
610 TDN Calculated Total Digestible Nutrients ΟΕ 5271
611 Υποκινητής p-35S Real Time PCR   OE 5272
612 Τερματική αλληλουχία t-NOS Real Time PCR   OE 5272
613 Yποκινητής p-FMV Real Time PCR   OE 5272
614 Γονίδιο CP4 EPSPS Real Time PCR   OE 5273
615 Yποκινητής 35S-Pat Real Time PCR   OE 5273
616 Γονίδιο Cry1Ab/Ac Real Time PCR   OE 5274
617 Καλαμπόκι Bt11 Real Time PCR   OE 5275
618 Καλαμπόκι ΜΙR604 Real time PCR   OE 5275
619 Σόγια RR GTS 40-3-2 Real time PCR   OE 5277
620 Σόγια RR2 MON89788 Real time PCR   OE 5277
621 Προσδιορισμός αλλεργιογόνου πρωτεΐνης φιστικιού ΕΛΟΤ EN 15633-1:2009, ELISA KIT, "PEANUT ALLERGENS TEST", NEOGEN    
622 Δυναμικό οξειδωαναγωγής     OE 5279
623 Ανίχνευση αγελαδινής καζεΐνης      
624 Ποσοτικός προσδιορισμός αλλεργιογόνου αμυγδάλου ΕΛΟΤ EN ISO 15633-1:2009    
625 Περιεκτικότητα σε πλαστικό     EO 5282
626 Περιεκτικότητα σε γυαλί     EO 5283
627 Νισίνη     OE 5284
628 Πολυνισίνη     OE 5285
629 Μικροκυστίνη      
630 Υγρασία EC 152/2009 Moisture OE 6000
631 Τέφρα EC 152/2009 Ash OE 6001
632 Λιπαρά EC 152/2009 Fat ΟΕ 6002
633 Πρωτεΐνες EC 152/2009 Proteins OE 6003
634 Ινώδεις Ουσίες EC 152/2009 Crube Fibre ΟΕ 6004
635 Υδατάνθρακες Calculated Carbohydrates OE 6005
636 Ενέργεια Calculated Εnergy Value OE 6006
637 Ξηρά ουσία EC 152/2009 Dry matter OE 6007
638 Viability Energy Czabator   OE-6008
639 Φθοριούχα Potentionmetric Fluorinated ΟΕ 6009
640 Κάδμιο Flame AAS Cadmium OE 6010
641 Μόλυβδος Flame AAS Lead OE 6011
642 Αρσενικό Flame AAS Arsenic OE 6012
643 Υδράργυρος AAS/ VGA cold Μercury ΟΕ 6013
644 Αζωτο N-Kjeldahl Kjeldahl Nitrogen OE 6014
645 Digestible Dry Matter Calculated   OE 6015
646 Dry Matter Intake Calculated   OE 6016
647 Total Digestible Nutrients Calculated   OE 6017
648 Metabolized Energy Calculated   OE 6018
649 Relative Feed Value Calculated   OE 6019
650 Net Energy Calculated   OE 6020
651 Ενέργεια βλαστοποίησης (3ημ.) EBC Method Germination energy OE 6021
652 Χολίνη UV-VIS Choline OE 6022
653 Θειικό Ασβέστιο Calculated   OE 6023
654 Βιταμίνη Β1   Vitamnin B1 ΟΕ 6024
655 Βιταμίνη Β2   Vitamin B2 OE 6024
656 Βιταμίνη Β5   Vitamin B5 ΟΕ 6024
657 Βιταμίνη Β6   Vitamin B6 OE 6024
658 Βιταμίνη Β7   Vitamin B7 OE 6024
659 Βιταμίνη Β9   Vitamin B9 OE 6024
660 Βιταμίνη Β12   Vitamin B12 ΟΕ 6024
661 Υγρασία ΟΕ 6025 Moisture ΟΕ 6025
662 Oλικό άζωτο-N Method 2.3 EC 2003/2003 Total Nitrogen ΟΕ 5301
663 Νιτρικό άζωτο Ν-ΝΟ3 Method 2.2 EC 2003/2003 Nitrate-nitrogen ΟΕ 5302
664 Αμμωνιακό άζωτο N-NH4 Method 2.1 EC 2003/2003 Ammonium-nitrogen ΟΕ 5303
665 Ουρικό άζωτο-N Method 2.6.2 2003/2003 7.6.1. Urease method Urea-nitrogen ΟΕ 5304
666 N-Kjeldahl   Kjeldahl Nitrogen-TKN ΟΕ 5305
667 Ολικός Φώσφορος-P2O5 Method 3.1.4 EC 2003/2003 Total Phosphorus ΟΕ 5306
668 Κ-Κάλιο Method 4.1 EC 2003/2003 Potassium oxide ΟΕ 5307
669 Ca-Ασβέστιο Method 8.1 EC 2003/2003 Calcium ΟΕ 5308
670 Mg-Μαγνήσιο Method 8.7 EC 2003/2003 Magnesium ΟΕ 5309
671 Na-Νάτριο Method 8.10 EC 2003/2003 Sodium ΟΕ 5310
672 Κάλιο-K2O Method 4.1 EC 2003/2003 Potassium ΟΕ 5311
673 Cu-Χαλκός Method 9.7 EC 2003/2003 Copper ΟΕ 5312
674 Zn-Ψευδάργυρος Method 9.11 EC 2003/2003 Zinc ΟΕ 5313
675 Fe-Σίδηρος Method 9.8 EC 2003/2003 Iron ΟΕ 5314
676 Mn-Μαγγάνιο Method 9.9 EC 2003/2003 Manganese ΟΕ 5315
677 B-Βόριο Method 9.5 EC 2003/2003 Boron ΟΕ 5316
678 Οργανική ουσία AOAC Organic matter ΟΕ 5317
679 Ανόργανα Συστατικά AOAC Inorganic matter ΟΕ 5318
680 Οργανικός άνθρακας Υπολογιστικά Organic carbon ΟΕ 5319
681 pH dilution 1:10 Potentiometric pH ΟΕ 5320
682 Ολικό θείο-S   Sulphur ΟΕ 5321
683 Κάλιο   Potassium OE 5322
684 Οξείδιο του ασβεστίου-CaO Calculated Calcium oxide-CaO OE 5323
685 Οξείδιο του Μαγνησίου-MgO Calculated Magnesium Oxide-MgO OE 5324
686 Υδατοδιαλυτός P2O5 Method 3.1.6 EC 2003/2003 Water soluble phosphorus OE 5325
687 Οργανικό Άζωτο Calculated Οrganic nitrogen ΟΕ 5326
688 Αναλογία άνθρακα / αζώτου (C/N) Calculated Carbon / nitrogen ratio (C / N) OE 5327
689 pH dilution 1:1000 Potentiometric pH ΟΕ 5320
690 pH dilution 1:100 Potentiometric pH ΟΕ 5320
691 Οργανική ουσία (από στοιχειακό άνθρακα) Calculated Organic matter (elemental carbon) OE 5328
692 pH 1:200 Potentiometric pH OE 5329
693 ΕC - Αγωγιμότητα 1:200 Potentiometric Conductivity ΟΕ 5330
694 Τριοξείδιο του θείου - SO3 Method 8.1, 8.9 EC 2003/2003   OE 5331
695 Δείκτης Rottegrad     OE 5332
696 Σπόροι Ζιζανίων     OE 5333
697 Xουμικά Οξέα Μethods of soil analysis, Agronom

No 9 , Part  2, 1982,

(30-2.4, 30-3.2,  30-4, 29-3.5.3)
Humic acid OE 5334
698 Φουλβικά οξέα Μethods of soil analysis, Agronom

No 9 , Part  2, 1982,

(30-2.4, 30-3.2,  30-4, 29-3.5.3.)
Fulvic acid OE 5334
699 Κοκκομετρία Σταθμικά   ΟΕ 9002
700 Υδατοδιαλυτό K2O Method 4.1 EC 2003/2003 Water soluble Potassium OE 5335
701 Φώσφορος-P2O5 διαλυτός σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο Κανονισμός Ε.Κ. αρ. 2003/2003 της 13/10/2003. Μέθοδος 3.1.4 και 3.2   ΟΕ 5336
702 Χλωριούχα Αcid digestion & ISO 5790 Chlorides OE 5337
703 Amino Acid Index based on AOAC 965.31   OE 5338
704 Ουρία AOAC 959.03 Urea OE 5339
705 Αναλογία αζώτου / φωσφόρου (Ν/P) Calculated   ΟΕ 5340
706 Διουρία   Biuret ΟΕ 5341
707 Escherichia Coli ISO 21150:2015   ISO 21150:2015
708 Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα 30οC ISO 21149:2017 Total Plate Count 30 οC ISO 21149:2017
709 Ζύμες ISO 16212:2017 Yeast ISO 16212:2017
710 Μύκητες ISO 16212:2017 Moulds ISO 16212:2017
711 Pseudomonas aeruginosa ISO 22717:2017 Pseudomonas aeruginosa ISO 22717:2017
712 Σταφυλόκοκκος ΙSO 22718: 2015 Staphylococcus aureus ΙSO 22718: 2015
713 Ολική μεσόφιλη χλωρίδα  European Pharmacopoeia Total Plate Count ΟΕ 1106
714 Pseudomonas aeruginosa  European Pharmacopoeia Pseudomonas aeruginosa OE 1107
715 Escherichia Coli  European Pharmacopoeia   OE 1108
716 Σταφυλόκοκκος  European Pharmacopoeia Staphylococcus ΟΕ 1109
717 Ζύμες  European Pharmacopoeia Yeast OE 1110
718 Μύκητες  European Pharmacopoeia Moulds OE 1111
719 Candida Ablicans ISO 18416:2015   ISO 18416:2015
720 Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα ISO 4833-1:2013 Total Plate Count ISO 4833-1:2013
721 Κολοβακτηριοειδή ISO 4832:2006 Coliforms ISO 4832:2006
722 Escherichia Coli ISO 16649-2:2001   ISO 16649-2:2001
723 Εντεροβακτηριοειδή ISO 21528-2:2004 Enterobacteriaceae ISO 21528-2:2004
724 Salmonella spp ISO 6579:2002   ISO 6579:2002
725 Ζύμες ISO 6611:2004 Yeast ISO 6611:2004
726 Μύκητες ISO 6611:2004 Moulds ISO 6611:2004
727 Lactobacillus acidophilus ISO 20128:2006   ISO 20128:2006
728 Pseudomonas spp ISO/TS 11059:2009   ISO/TS 11059:2009
729 Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα 30 οC ISO 4833-1:2013 Total Plate Count 30 οC ISO 4833-1:2013*
730 Escherichia Coli ISO 16649-2:2001   ISO 16649-2:2001
731 Εντεροβακτηριοειδή ISO 21528-2:2004 Enterobacteriaceae ISO 21528-2:2004
732 Salmonella spp ISO 6579:2002/Amd1:2007 Annex D   ISO 6579:2002/Amd1:2007 Annex D
733 Listeria monocytogenes ISO 11290-1:1996   OE 4034
734 Σταφυλόκοκκος ISO 6888-2:1999 Staphylococcus ISO 6888-2:1999
735 Ζύμες & Μύκητες ISO 21527-1:2008 Yeast & Moulds ISO 21527-1:2008
736 Salmonella spp ISO 6579:2002   ISO 6579:2002
737 Salmonella spp ISO 6579-1:2017   ISO 6579-1:2017*
738 Escherichia Coli CEN/TR 16193   CEN/TR 16193*
739 Enterococcus faecalis NMKL 68   NMKL 68
740 Κοκκία Microscopic   ΟΕ 4036
741 Τριχομονάδα Microscopic trichomonas vaginalis OE 4037
742 Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα 37οC ISO 4833-1:2013 Total Plate Count 37 oC ISO 4833-1:2013
743 Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα 30 οC ISO 4833-1:2013 Total Plate Count 30 oC ISO 4833-1:2013*
744 Κολοβακτηριοειδή ISO 4832:2006 Coliforms ISO 4832:2006*
745 Escherichia Coli ISO 16649-2:2001   ISO 16649-2:2001*
746 Εντεροβακτηριοειδή ISO 21528-2:2004 Enterobacteriaceae OE 4015
747 Salmonella spp ISO 6579:2002   OE 4016
748 Salmonella spp ISO 6579:2002/Amd1:2007 Annex D   OE 4017
749 Listeria monocytogenes ISO 11290-1:1996   ISO 11290-1:1996
750 Listeria spp ISO 11290-1:2007   ISO 11290-1:2007*
751 Σταφυλόκοκκοι (+) στην κοαγγουλάση ISO 6888-2:1999 Staphylococcus (+) ISO 6888-2:1999*
752 Ζύμες aw>95% ISO 21527-1:2008 Yeast ISO 21527-1:2008*
753 Μύκητες ISO 21527-1:2008 Moulds ΟΕ 4022
754 Bacillus cereus ISO 7932:2004   ISO 7932:2004
755 Clostridium Perfringens ISO 7937:2004   ISO 7937:2004
756 Αναερόβια θειοαναγωγικά κλωστρίδια ISO 15213:2003 Sulp. red. Clostridium ISO 15213:2003
757 Campylobacter spp ISO 10272-1:2006   ISO 10272-1:2006
758 Μεσόφιλα οξυγαλακτικά βακτήρια ISO 15214:1998 Mesophilic lactic acid bacteria ISO 15214:1998
759 Pseudomonas aeruginosa ISO 13720:2010   ISO 13720:2010
760 Ψυχρόφιλα APHA, 13,6/2001 Psychrothropic OE 4029
761 Enterococcus faecalis ISO 7899-2:2000   ISO 7899-2:2000
762 Detection of Salmonella spp ISO 6579-1:2017   ISO 6579-1:2017*
763 Ψυχρότροφα ISO 17410:2001 Psychrotrophic microorganisms ISO 17410:2001
764 Μύκητες ISO 16212: 2017 Moulds OE 4038
765 Ολική μεσόφιλη χλωρίδα ISO 21149: 2017 Total Plate Count 30 οC ISO 21149: 2017
766 Intestinal Enterococci APHA 9-51 Intestinal Enterococci OE 4041
767 Detection of Listeria Monocytogenes ISO 11290-1:2017   ISO 11290-1:2017*
768 Enumeration of Listeria Monocytogenes ISO 11290-2:2017   ISO 11290-2:2017*
769 Εντεροβακτηριοειδή ISO 21528-2:2017 Enterobacteriaceae ISO 21528-2:2017*
770 Ζύμες aw<=95% ΙSO 21527-2:2008 Yeasts ΙSO 21527-2:2008*
771 Μύκητες ISO 21527-2:2008 Moulds ΟΕ 4046
772 Καµπυλοβακτηρίδιο ISO 10272-2:2017 Campylobacter spp ISO 10272-2:2017
773 Κολοβακτηριοειδή CEN/TR 16193 Coliforms OE 4048
774 Mesophilic aerobic spores APHA 22.51   APHA 22.51
775 Μύκητες aw>95% ISO 21527-1:2008 Moulds ISO 21527-1:2008*
776 Μύκητες aw<=95% ISO 21527-2:2008 Moulds ISO 21527-2:2008*
777 Σταφυλόκοκκοι (-) στην κοαγκουλάση ISO 6888-2:1999 Staphylococcus (-) ISO 6888-2:1999
778 Shigella spp ISO 21567:2004   ISO 21567:2004
779 Vibrio parahaemolyticus ISO 21872-1:2017   ISO 21872-1:2017
780 Clostridium botulinum ISO 17919:2013   ISO 17919:2013
781 Παράσιτα Κοσκίνιση Parasites ΟΕ 4046
782 Escherichia Coli 0157 (STEC) ISO 16654:2001   ISO 16654:2001
783 Bacillus spp ISO 7932.2004   ISO 7932.2004*
784 Detection of Listeria spp ISO 11290-1:2017   ISO 11290-1:2017*
785 Detection of Salmonella Real Time PCR kit   Real Time PCR kit
786 Detection of Listeria monocytogenes Real Time PCR kit   Real Time PCR kit
787 Enumeration Listeria spp ISO 11290-2:2017   ISO 11290-2:2017*
788 Γυρεολογική Ανάλυση   Pollen analysis OE 5164
789 Mesophilic anaerobic spores APHA 23.542   APHA 23.542
790 Bacillus mesentericus OE 5259   OE 5259
791 Detection of ASFV** Real Time PCR   Real Time PCR
792 Enterococcaceae NMKL 68   NMKL 68
793 Αιθανόλη Enzymatic colorimetry EtOH Enzymatic colorimetry
794 Έμμεσεη ανοσοενζυμική δοκίμη i-elisa   OE 4045
795 Covid-19 IgG1     OE 4046
796 Covid-19 IgM2     OE 4047
797 Enumeration of Salmonella spp-MPN ISO 6579-2:2012   ISO 6579-2:2012
798 Μικροσκοπική μελέτη Microscopic   Microscopic
799 Ανίχνευση αντισωμάτων Brucella Rose Bengal Test Brucella antibodies detection Rose Bengal Test
800 Ανίχνευση αντισωμάτων Brucella Complement Fixation Test Brucella antibodies detection Complement Fixation Test
801 Porcine Parvovirus Real Time PCR ViroReal Kit DVEV00751   OE 3236
802 Detection ab Brucella milk i-Elisa   ΟΕ 4046
803 Αριθμός Αποικιών, 22oC ISO 6222:1999 Total plate count, 22oC ISO 6222:1999*
804 Αριθμός Αποικιών, 37oC ISO 6222:1999 Total plate count, 37oC OE 4002
805 Ολικά Κολοβακτηριοειδή ISO 9308-1:2014 Total Coliforms ISO 9308-1:2014*
806 Escherichia Coli ISO 9308-1:2014   OE 4004
807 Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης ISO 7899-2:2000 Int. Enterococci ISO 7899-2:2000*
808 Legionella spp ΙSO 11731:2017   ΙSO 11731:2017
809 Pseudomonas aeruginosa ISO 16266:2006   ISO 16266:2006
810 Σπόρια θειοαναγωγικών αναερόβιων κλοστριδίων ISO 6461-2:1986   ISO 6461-2:1986
811 Κοπρανώδη Κολοβακτηριοειδή APHA 9222D Fecal Coliforms APHA 9222D
812 Vibrio spp ISO 8914:1990   ISO 8914:1990
813 Στρεπτόκοκκοι κοπράνων ISO 7899-2:2000 Fecal streptococci ISO 7899-2:2000
814 Salmonella spp ISO 19250:2010 Salmonella spp ISO 19250:2010
815 Clostridium perfringens ISO 14189:2013   ISO 14189:2013
816 Escherichia Coli ISO 9308-1:2014   ISO 9308-1:2014*
817 Αριθμός Αποικιών, 37oC ISO 6222:1999 Total plate count, 37oC ISO 6222:1999*
818 Legionella spp** ISO 11731:2017*   ISO 11731:2017*
819 Legionella Pneumophila SG1 PCR ISO/TS 12869:2019*   PCR ISO/TS 12869:2019*
820 Μελέτη βιοκροκίδων ιλύος Microscopic   OE 3058
821 Μελέτη Νηματοειδών μικροοργανισμών Microscopic   OE 3058
822 Heterotrophic plate count Apha 9215 B   OE 4035
823 Escherichia Coli MPN ISO 9308-2:2014   ISO 9308-2:2014
824 Ολικά κολοβακτηριοειδή MPN ISO 9308-2:2014   ISO 9308-2:2014
825 Legionella spp PCR ISO/TS 12869:2019*   PCR ISO/TS 12869:2019*
826 Legionella Pneumophila SG-15 PCR ISO/TS 12869:2019*   PCR ISO/TS 12869:2019*
827 Legionella pneumophila SG1** ISO 11731:2017*   ISO 11731:2017*
828 Legionella pneumophila SG2-15** ISO 11731:2017*   ISO 11731:2017*
829 COVID-19 Real Time PCR   OE 4039
830 Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων LC/MS-MS Pesticide residues ΟΕ 9000
831 Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων GC & LC/MS-MS Pesticide residues ΟΕ 9001
832 Υπολείμματα φυτοφαρμάκων GC/MS-MS Pesticide residues OE 9002
833 Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων GC/MS-MS Pesticide residues OE 9002
834 Imidacloprid HPLC / DAD   OE 9004
835 λ-cyhalothrin LC/MS-MS   OE 9005
836 Ziram Xρωμ/τρία συμπλόκου CS2   OE 9006
837 Captan     OE 9007
838 Linuron LC/MS-MS   OE 9008
839 Glyphosate LC - MS/MS   OE 9010
840 Διθειοκαρβαμιδικά UV-VIS Dithiocarbamates OE 9009
841 Υπολείμματα φωσφίνης 004 MPP Res 1152

Rev 6 2015
Residues phosphine OE 9011
842 Diquat     OE 9012
843 Paclobutrazol     OE 9013
844 Fipronil LC/MS-MS   OE 9014
845 Fosetyl LC-MS/MS Fosetyl OE 9015
846 Acrinathrin GC-MS/MS Acrinathrin ΟΕ 9002
847 Amitraz GC-MS/MS Amitraz OE 9002
848 T-Fluvalinate GC-MS/MS T-fluvalinate OE 9002
849 Malathion+Malaoxon GC-MS/MS Malathion OE 9002
850 Bromopropylate GC-MS/MS Bromopropylate OE 9002
851 Coumaphos GC-MS/MS Coumaphos OE 9002
852 1,4 διχλωροβενζόλιο GC-MS/MS 1 ,4-dichlorobenzene OE 9002
853 Chlorfenvinphos GC-MS/MS Chlorfeninphos OE 9002
854 DEET GC-MS/MS DEET OE 9002
855 Flumethrin GC-MS/MS Flumethrin OE 9002
856 Tetradifon GC-MS/MS   ΟΕ 9002
857 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ UPLC & GC MS-MS & Dith    
858 Benzalkonium chloride LC/MS-MS   OE 9016
859 LENACIL LC-MS/MS   OE 9017
860 pH Πάστα κορεσμού   OE 1001
861 Αγωγιμότητα Εκχύλισμα κορεσμού Conductivity OE 1002
862 Αλατότητα Εκχύλισμα κορεσμού Salinity OE 1002
863 Οργανική ουσία Wet digestion Organic matter OE 1003
864 Οργανικός άνθρακας Calculated Organic carbon OE 1005
865 Μηχανική Ανάλυση Bouyoucos Soil texture OE 1006
866 Άργιλος Bouyoucos Clay OE 1006
867 Ίλυς Bouyoucos Silt OE 1006
868 Άμμος Bouyoucos Sand OE 1006
869 Ολικό ανθρακικό ασβέστιο Back-titration Total Calcium Carbonate OE 1007
870 Ενεργό ανθρακικό ασβέστιο Drouineau-Galet Active Calcium Carbonate OE 1008
871 Αφομοιώσιμος φώσφορος P Olsen, UV-Vis Extractable Phosphorus OE 1009
872 Νιτρικά ΝΟ3 UV-Vis Nitrates OE 1010
873 Νιτρικό άζωτο Ν-ΝΟ3 UV-Vis Nitrate nitrogen OE 1010
874 Ασβέστιο Ca AAS-CH3COONH4 Calcium OE 1011
875 Μαγνήσιο Mg AAS-CH3COONH4 Magnesium OE 1011
876 Νάτριο Na AAS-CH3COONH4 Sodium OE 1011
877 Κάλιο K AAS-CH3COONH4 Potassium OE 1011
878 Χαλκός Cu AAS-DTPA Copper OE 1012
879 Ψευδάργυρος Zn AAS-DTPA Zinc OE 1012
880 Σίδηρος Fe AAS-DTPA Iron OE 1012
881 Μαγγάνιο Mn AAS-DTPA Manganese OE 1012
882 Βόριο B Azomethine-H Extractable Boron OE 1013
883 Θείο S-SO4 Method 8.2, 8.9 EC 2003/2003 Extractable Sulphur OE 1014
884 Φουλβικά & Χουμικά οξέα Spectroscopy Fulvic & Humic acids OE 1015
885 Αρσενικό HG-AAS Arsenic OE 1016
886 Υδράργυρο HG-AAS Mercury OE 1017
887 Μόλυβδος GF-AAS Lead OE 1018
888 Κάδμιο GF-AAS Cadmium OE 1019
889 Χρώμιο GF-AAS Chromium OE 1020
890 Νικέλιο GF-AAS Nickel OE 1021
891 Ολικό άζωτο Kjeldahl Total nitrogen OE 1022
892 Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων (CEC) Calculated Cation exchange capacity OE 1023
893 Βόριο based on B-4.10, WRET-125, 3rd ed Boron ΟΕ 1024
894 Ολικό άζωτο based on B-2.10, WREP-125, 3rd ED. Total nitrogen OE 1025
895 Ολικός Φώσφορος based onB-4.10, (Olsen) WREP-125, 3rd ED. Phosphorus OE 1026
896 Ασβέστιο based on B.10 (AAS), WREP-125 3rd ED. Calcium OE 1027
897 Μαγνήσιο based on B.10 (AAS), WREP-125 3rd ED. Μagnesium ΟΕ 1027
898 Νάτριο based on B.10 (AAS), WREP-125 3rd ED. Sodium OE 1027
899 Κάλιο based on B.10 (AAS), WREP-125 3rd ED. Potassium OE 1027
900 Χαλκός based on B.10 (AAS), WREP-125 3rd ED. Copper OE 1027
901 Ψευδάργυρος based on B.10 (AAS), WREP-125 3rd ED. Zinc OE 1027
902 Σίδηρος based on B.10 (AAS), WREP-125 3rd ED. Ferrum OE 1027
903 Μαγγάνιο based on B.10 (AAS), WREP-125 3rd ED. Μanganese ΟΕ 1027
904 Αμμωνιακό άζωτο- Ν-ΝΗ4 distillation + UV-VIS Nessler Ammonium nitrogen OE 1028
905 Χλωριούχα (Δοκιμή έκπλυσης L/S=10L/Kg) EN 12457-4 Chlorides ΟΕ 1029
906 Υδατοικανότητα-FC Calculated Field Capacity OE 1030
907 Πρόταση λίπανσης      
908 Αρσενικό AOAC 990.08 Arsenic ΟΕ 1031
909 Εδαφική υγρασία Σταθμικά    
910 Οξείδιο του Καλίου -Κ2Ο Calculated Potassium oxide OE 1032
911 Οξείδιο του Νατρίου-Na2O Calculated Sodium oxide OE 1033
912 Οξείδιο του Μαγγανίου-MnO Calculated Manganese(II) oxide OE 1034
913 Οξείδιο του Χαλκού  -CuO Calculated Copper(II) oxide OE 1035
914 Μονοξείδιο του Μολύβδου  - PbO Calculated Lead(II) oxide OE 1036
915 Οξείδιο του Σιδήρου(ΙΙΙ)-Fe2O3 Calculated Iron(III) oxide OE 1037
916 Οξείδιο του Ψευδαργύρου-ZnO Calculated Zinc oxide OE 1038
917 Οξείδιο του Μαγνησίου-MgO Calculated Magnesium oxide OE 1039
918 Οξείδιο του Αργιλίου-Al2O3 Calculated Aluminium oxide OE 1040
919 Σημείο Υδατοκορεσμού     OE 1041
920 Σημείο μόνιμης μάρανσης     ΟΕ 1042
         
      AM  
1007 pH based on APHA 4500-H   ΟΕ 2001*
1008 Αγωγιμότητα - 20οC based on APHA 2510 B Conductivity ΟΕ 2002*
1009 Χρώμα Platinum Cobalt method Colour ΟΕ 2003
1010 Οσμή Sensory Odour ΟΕ 2004
1011 Γεύση Sensory Taste ΟΕ 2005
1012 Θολότητα Turbidimetry Turbidity ΟΕ 2006
1013 Υπολειμματικό χλώριο DPD Residual chlorine ΟΕ 2007
1014 Ελεύθερο χλώριο based on EPA 330.5 Free chlorine ΟΕ 2008
1015 Δεσμευμένο χλώριο based on EPA 330.5 Combined chlorine ΟΕ 2009
1016 Χλωριούχα-Cl based on APHA 4500-Cl B Chlorides ΟΕ 2010*
1017 Φθοριούχα-F based on HACH Method 8029 (SPADNS method) Fluorides ΟΕ 2011*
1018 Θειϊκά-SO4 based on APHA 4500-SO4 Sulphates ΟΕ 2012*
1019 Θειώδη Iodometric Sulphites ΟΕ 2013
1020 Νιτρικά-NO3 based on 4500-NO3- B Ultraviolet Spectrophotometric Screening Method Nitrates ΟΕ 2015*
1021 Νιτρώδη-NO2 based on APHA 4500-NO2 Nitrites ΟΕ 2016*
1022 Αμμωνιακά-NH4 based on Nessler method Ammonium ΟΕ 2017*
1023 Ολική Σκληρότητα based on APHA 2340B Total Hardness ΟΕ 2018*
1024 Ασβέστιο-Ca based on APHA 3113 B Calcium ΟΕ 2019
1025 Μαγνήσιο-Mg based on APHA 3113 Α&B Magnesium ΟΕ 2019
1026 Νάτριο-Na based on APHA 3113 Α&B Sodium ΟΕ 2019
1027 Κάλιο-K based on APHA 3113 Α&B Potassium ΟΕ 2019
1028 Χαλκός-Cu based on APHA 3113 Α&B AAS Copper ΟΕ 2019
1029 Ψευδάργυρος-Zn based on APHA 3113 Α&B AAS Zinc ΟΕ 2019
1030 Σίδηρος-Fe HACH LCW 021 Iron ΟΕ 2025*
1031 Μαγγάνιο-Mn HACH LCW 532 Manganese ΟΕ 2026*
1032 Αλκαλικότητα P based on APHA 2320 Β   ΟΕ 2028
1033 Ολική Αλκαλικότητα based on APHA 2320 Β Total Alkalinity ΟΕ 2028*
1034 Ανθρακικά based on APHA 4500 CO2 D Carbonates ΟΕ 2028*
1035 Όξινα ανθρακικά based on APHA 4500 CO2 D Bicarbonates ΟΕ 2028*
1036 Ολικά διαλυμένα στερεά-TDS Calculated Total Dissolved Solids ΟΕ 2031
1037 Σκληρότητα Μόνιμη Titrimetry Permanent Hardness ΟΕ 2032
1038 Σκληρότητα Παροδική Titrimetry Temporary Hardness ΟΕ 2033
1039 Φωσφορικά-PO4 based on APHA 4500 Phosphates ΟΕ 2034*
1040 Βόριο- B ISO 9390:1990 Boron ΟΕ 2035
1041 Ενεργό χλώριο Titrimetry Active chlorine ΟΕ 2036
1042 Αρσενικό-As AAS / VGA Flame Arsenic ΟΕ 2037
1043 Νικέλιο-Ni ICP-OES Nickel ΟΕ 2038
1044 Πυριτικά-SiO2 APHA 151B Silicon dioxide ΟΕ 2039
1045 Βάριο-Ba ICP-OES Barium ΟΕ 2038
1046 Στρόντιο-Sr ICP-OES Strontium ΟΕ 2038
1047 Χαλκός-Cu ICP-OES Copper ΟΕ 2042
1048 Σίδηρος-Fe ICP-OES Iron ΟΕ 2038
1049 Κάδμιο-Cd ICP-OES Cadmium ΟΕ 2038
1050 Μόλυβδος-Pb ICP-OES Lead ΟΕ 2038
1051 Χρώμιο-Cr ICP-OES Chromium ΟΕ 2038
1052 Βρωμικά-BrO3 IC-CD Bromates ΟΕ 2047
1053 Εξασθενές χρώμιο HACH LCS 313 Ηexavalent chromium OE 2048*
1054 Αλατότητα Calculated Salinity OE 2049
1055 Λόγος προσροφήσεως Νατρίου (S.A.R.) Calculated Sodium adsorption ratio (S.A.R.) OE 2050
1056 Σίδηρος-Fe AAS Iron OE 2051
1057 Σελήνιο-Se AAS / VGA Flame Selenium OE 2052
1058 Φωσφορος-P2O5 HACH LCK 349 Phosphorous OE 2053
1059 Ολικό Χρώμιο-Cr HACH LCS 313 Chromium OE 2054
1060 Υδράργυρος-Hg AAS / VGA cold Mercury OE 2055
1061 Αρσενικό-Αs ICP-OES Arsenic OE 2038
1062 Άργυρος-Ag ICP-OES Silver OE 2038
1063 Αντιμόνιο-Sb AAS/VGA flame Αntimony-Sb OE 2052
1064 Οξειδωσιμότητα Titrimetric Οxidisability OE 2059
1065 Βηρύλλιο - Be ICP-OES Beryllium OE 2038
1066 1,2 Διχλωροαιθάνιο (EDC) GC/ECD 1,2-Dichloroethane (EDC) OE 2061
1067 Βινυλοχλωρίδιο(CH2CHCl) EPA 5030C, EPA 8A60D Vinyl chloride(CH2CHCl) OE 2062
1068 Ολικά Τριαλογονομεθάνια (ΤΗΜ's)   Total Trihalomethanes (THM's) OE 2063
1069 Χλωροφόρμιο (CHCl3)   Chloroform (CHCl3) OE 2064
1070 Διβρωμοχλωρομεθάνιο   Dibromochloromethane OE 2065
1071 PAH GC/MS-MS   OE 2066
1072 Βενζόλιο EPA 5030C & EPA 8260C Benzene OE 2067
1073 Ακρυλαμίδιο LC-MS/MS Acrylamide OE 2068
1074 Επιχλωρυδρίνη En 14207   OE 2069
1075 Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) HACH 10129 Total Organic Carbon OE 2070
1076 Ανθρακικό νάτριο - Na2CO3 Calculated Sodium carbonate ΟΕ 2029
1077 Διαλυμένος οργανικός άνθρακας (DOC) OE 2071 DOC OE 2071
1078 Ραδιενέργεια   Radioactivity ΟΕ 2072
1079 Θειϊκά-SO4 Sulfaver Sulphates ΟΕ 2077
1080 Ολική σκληρότητα Calculated Total Hardness ΟΕ 2073
1081 Ολικά διαλυμένα στερεά στους 180C -TDS based on APHA 2540C Total Dissolved Solids OE 2074
1082 Τρισθενές χρώμιο Calculated Cr(III) OE 2075
1083 Σκληρότητα ασβεστίου Calculated Calcium hardness OE 2076
1084 Βιταμίνη Β12 LC - MS/MS Vitamin B12 OE 2070
1085 Ολικος διαλυτός φώσφορος   SR phosphorus ΟΕ 2078
1086 Προσδιορισμός περιεκτικότητας Βακτηριακών Ενδοτοξινών LAL Kinetic Test   ΟΕ 2079
1087 Προσδιορισμός TOC HACH LCK 385 & 386 TOC OE 2080
1088 Αλκοολικός τίτλος (20oC) EC 2870/2000 Alcoholic Strength (20oC) OE 8001
1089 pH OIV   OE 8002
1090 Ολικά θειώδη OIV Total sulfur OE 8003
1091 Ελεύθερα θειώδη OIV Available sulfites OE 8004
1092 Οξύτητα (τρυγικού οξέος) EC 2870/2000 Acidity OE 8005
1093 Πτητική οξύτητα EC 2870/2000 Volatile acidity OE 8006
1094 Ανάγοντα Σάκχαρα EC 2870/2000 Reducing Sugars OE 8007
1095 Ωχρατοξίνη Α Elisa Test kit Ochratoxin A OE 8008
1096 Ένταση-Απόχρωση OIV Intensity-Hue OE 8009
1097 Δείκτης Φαινολικών Ουσιών (ΔΦΟ) OIV Phenolic Substances Index (DFO) OE 8010
1098 Δείκτης Folin Ciocalteu OIV Folin Ciocalteu Index OE 8011
1099 Ολικά σάκχαρα EC 2870/2000 Total Sugars OE 8012
1100 Προσδιορισμός πτητικών & μεθανόλης EC 2870/2000 Determination of volatile substances and methanol OE 8013
1101 Κρόκος αυγού σε ποτά EC 2870/2000 Egg yolk in drinks OE 8014
1102 Χαλκός-Cu AAS Copper OE 8015
1103 Πτητική οξύτητα EC 2870/2000 Volatile acidity OE 8006
1104 Αφομοιώσιμο άζωτο Enzymatic Yeast assimilable nitrogen OE 8017
1105 COD HACH LCK 1814   OE 3062
1106 pH based on APHA 4500   ΟΕ 3001*
1107 Αγωγιμότητα based on APHA 4500 Conductivity ΟΕ 3002*
1108 Χλωριούχα-Cl based on APHA 4500 Chlorides ΟΕ 3003
1109 Υπολειμματικό χλώριο EPA 330.5 Residual chlorine ΟΕ 3004
1110 Ελεύθερο χλώριο EPA 330.5 Free chlorine ΟΕ 3004
1111 Δεσμευμένο χλώριο EPA 330.5 Combined chlorine ΟΕ 3004
1112 BOD5 based on APHA 5210D   ΟΕ 3007*
1113 COD HACH LCK 314 & 514   ΟΕ 3008*
1114 Αιωρούμενα Στερεά-TSS based on APHA 2540D Total Suspended Solids ΟΕ 3009*
1115 Καθιζάνοντα Στερεά Imhoff Settleable Solids ΟΕ 3010
1116 Αζωτο N-Kjeldahl Kjeldahl Nitrogen ΟΕ 3011
1117 Ολικό άζωτο-Ν HACΗ LCK 238 Total Nitrogen ΟΕ 3012
1118 Νιτρικά-NO3 Cd REDUCTION Nitrates ΟΕ 3013
1119 Ολικός Φώσφορος-P HACH LCK 349 Total Phosphorus ΟΕ 3014*
1120 Φωσφορικά- PO4 based on APHA 4500 Phosphates ΟΕ 3015
1121 Λίπη- Έλαια based on APHA 5520D Oil & Fats ΟΕ 3016
1122 Νιτρώδη-NO2 based on APHA 4500-NO2 Nitrites ΟΕ 3017
1123 Αμμωνιακά-NH4 based on Nessler method Ammonium ΟΕ 3018
1124 Χρώμα Platinum Cobalt method Colour ΟΕ 3019
1125 Θολότητα based on APHA 2130 A&B Turbidity ΟΕ 3020
1126 Νιτρικό άζωτο Ν-ΝΟ3 distillation & titrimetry Nitrate Nitrogen ΟΕ 3021
1127 Αμμωνιακό άζωτο N-NH4 distillation & titrimetry Ammoniacal nitrogen ΟΕ 3022
1128 Χλωριομένοι δ/τες GC-MS Chlorinated solvents ΟΕ 3023
1129 Τριαλογονομεθάνια GC/ECD Trihalomethane ΟΕ 3024
1130 Φαινόλες HACH LCK 653 Phenols ΟΕ 3025
1131 Υδρογονάνθρακες based on APHA 5520F/2005 Hydrocarbons ΟΕ 3026
1132 Θειούχα HACH METHOD 8131 Sulphides ΟΕ 3027
1133 MLSS based on APHA 2540D   ΟΕ 3028
1134 COD HACH LCK 514   ΟΕ 3029
1135 Αργίλιο-Al HACH 8012 Aluminium ΟΕ 3030
1136 Ολικό χρώμιο-Cr HACK LCK 313 Total Chromium ΟΕ 3031
1137 Εξασθενές Χρώμιο-Cr(VI) HACH LCK 313 Hexavalent chromium ΟΕ 3032*
1138 Ολικά διαλύμενα στερέα-TDS based on APHA 2540C Total dissolved solids ΟΕ 3033
1139 Θειϊκά-SO4 based on APHA 4500-SO4 Sulphates ΟΕ 3034
1140 Πτητικά στερεά-VS based on APHA 2540G Volatile solids ΟΕ 3035
1141 Χλωροφόρμιο GC/ECD Chloroform ΟΕ 3036
1142 Χλωροδιβρωμομεθάνιο GC/ECD Dibromochloromethane ΟΕ 3036
1143 Βρωμοδιχλωρόμεθάνιο GC/ECD Bromodichloromethane ΟΕ 3036
1144 Βρωμοφόρμιο GC/ECD Bromoform ΟΕ 3036
1145 Τριχλωροαιθένιο GC/ECD Trichloroethane ΟΕ 3036
1146 Τετραχλωροαιθένιο GC/ECD Tetrachloroethylene ΟΕ 3036
1147 Τρι- & τετραχλωροαιθένιο GC/ECD Tri & tetra chloroethane ΟΕ 3036
1148 Νικέλιο-Νi ICP-OES Nickel ΟΕ 3043
1149 Κάδμιο-Cd ICP-OES Cadmium ΟΕ 3043
1150 Επιπλέοντα στερεά based on APHA 2540D Floatable Solids ΟΕ 3045
1151 Κυανιούχα-CN APHA 207 Cyanides ΟΕ 3046
1152 Ολικά στερεά - TS Based on APHA 2540G Total solids OE 3047
1153 Θερμοκρασία IR-SCAN Τemperature OE 3048
1154 Χαλκός-Cu ICP-OES Copper ΟΕ 3043
1155 Αμμωνιακά-NH4 DISTILLATION + TITRIMETRY Ammonium OE 3050
1156 Θάλιο ICP-OES Τhallium OE 3043
1157 Αριθμός σαπωνοποίησης Ογκομέτρηση   ΟΕ 3052
1158 Μέτρηση καθιζησιμότητας Ιλύος APHA 2410D SVI ΟΕ 3053
1159 Διαλυμένο οξυγόνο Electrode Dissolved oxygen ΟΕ 3052
1160 MLVSS based on APHA 2540E   OE 3054
1161 Φαινόλες GC-MS/MS Phenols ΟΕ 3055
1162 Επιπλέοντα υλικά με διάμετρο >0,5cm based on APHA 2530B Floatable Solids ΟΕ 3045
1163 Νιτρικά - ΝΟ3 Nitraver Nitrates OE 3056
1164 Jar test     OE 3057
1165 Test αφρισμού     OE 3059
1166 Ολικός οργανικός άνθρακας HACH LCK 385 Total organic carbon OE 3060
1167 COD θεωρητικό Calculated Theoretical COD ΟΕ 3061
1168 Ολικός άνθρακας Oxidative Combustion - infrared analysis Total Carbon - TC OE 3064
1169 Ολικο άζωτo-Ν HACH LCK 138 Total Nitrogen OE 3063*
1170 Τοξικότητα MINNTOX     OE 3065
1171 VOC's     OE 3066
1172 VOC'S EPA 8260C:2006   OE 3067