Αντιστοιχιση εσωτερικων μεθοδων

Οι εσωτερικές μέθοδοι  με αστεράκι περιλαμβάνονται στο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου.

Α/Α Κατηγορία Περιγραφή Μέθοδος Περιγραφή(Αγγλ) Εσωτερική Μέθοδ
1   Υγρή χώνευση Acid digestion Wet digestion OE 0001
2 ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ξηρή χώνευση Dry digestion Dry digestion OE 0002
3 ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Χώνευση με μικροκύματα Microwave digestion Microwave digestion OE 0003
4 ΒΙΟΜΑΖΑ FOS-Volatile fatty acids acc. to Nordmann   OE 3200
5 ΒΙΟΜΑΖΑ TAC-Carbon buffer capacity acc. to Nordmann   OE 3201
6 ΒΙΟΜΑΖΑ FOS/TAC ratio Calculated   OE 3202
7 ΒΙΟΜΑΖΑ Formic acid Ion Chromatography   OE 3203
8 ΒΙΟΜΑΖΑ Acetic acid Ion Chromatography   OE 3203
9 ΒΙΟΜΑΖΑ Glycolic acid Ion Chromatography   OE 3203
10 ΒΙΟΜΑΖΑ Propionic acid Ion Chromatography   OE 3203
11 ΒΙΟΜΑΖΑ Lactic acid Ion Chromatography   OE 3203
12 ΒΙΟΜΑΖΑ Butyric acid Ion Chromatography   OE 3203
13 ΒΙΟΜΑΖΑ Levulinic acid Ion Chromatography   OE 3203
14 ΒΙΟΜΑΖΑ Πτητικά Στερεά - VS EN 12879 (550 oC) Volatile Solids OE 3208
15 ΒΙΟΜΑΖΑ Ξηρά ουσία - DM EN 12880 (105 oC) Dry matter OE 3209
16 ΒΙΟΜΑΖΑ Απώλεια πύρωσης - LOI EN 12879 (550 oC) Loss on ignition OE 3208
17 ΒΙΟΜΑΖΑ Υγρασία EN 12880 (105 oC) Moisture OE 3209
18 ΒΙΟΜΑΖΑ Στοιχειακό άζωτο-N ASTM D 5291 Nitrogen OE 3210
19 ΒΙΟΜΑΖΑ Στοιχειακός Άνθρακας-C ASTM D 5291 Carbon OE 3210
20 ΒΙΟΜΑΖΑ Θείο-S Κανονισμός Ε.Κ.

 αρ. 2003/2003.

Μέθοδος 8.2 & 8.9
Sulfur OE 3220
21 ΒΙΟΜΑΖΑ Υδρογόνο-Η ASTM D 5291 Hydrogen OE 3210
22 ΒΙΟΜΑΖΑ Λιπαρά VDLUFA Bd.III, Kεφ. 5.1.1 Raw fat (in original matter) OE 3211
23 ΒΙΟΜΑΖΑ Λιπαρά επι ξηρού VDLUFA Bd.III, Kεφ. 5.1.1 Raw fat (in dry matter) OE 3211
24 ΒΙΟΜΑΖΑ Ινώδεις ουσίες VDLUFA Bd.III, Kεφ. 6.1.1 Raw fiber (in original matter) OE 3212
25 ΒΙΟΜΑΖΑ Ινώδεις ουσίες επί ξηρού VDLUFA Bd.III, Kεφ. 6.1.1 Raw fiber (in dry matter) OE 3212
26 ΒΙΟΜΑΖΑ Πρωτεΐνες VDLUFA Bd.III, Kεφ. 4.1.1 Raw protein (in original matter) OE 3213
27 ΒΙΟΜΑΖΑ Πρωτεΐνες επί ξηρού VDLUFA Bd.III, Kεφ. 4.1.1 Raw protein (in dry matter) OE 3213
28 ΒΙΟΜΑΖΑ Theoritical gas yield (in original matter) Acc. to Baserga   OE 3214
29 ΒΙΟΜΑΖΑ Theoritical gas yield (in Volatile Solids) Acc. to Baserga   OE 3214
30 ΒΙΟΜΑΖΑ Μεθάνιο Acc. to Baserga Methane OE 3214
31 ΒΙΟΜΑΖΑ Ολικά στερεά - TS EN 12880 (105 oC) Total Solids OE 3209
32 ΒΙΟΜΑΖΑ BMP Test   BMP Test OE 3215
33 ΒΙΟΜΑΖΑ Acetic acid Gas chromatography   OE 3216
34 ΒΙΟΜΑΖΑ Propionic acid Gas chromatography   OE 3216
35 ΒΙΟΜΑΖΑ Iso butyric acid Gas chromatography   OE 3216
36 ΒΙΟΜΑΖΑ Butyric acid Gas chromatography   OE 3216
37 ΒΙΟΜΑΖΑ Iso valeric acid Gas chromatography   OE 3216
38 ΒΙΟΜΑΖΑ Valeric acid Gas chromatography   OE 3216
39 ΒΙΟΜΑΖΑ Iso capronic acid Gas chromatography   OE 3216
40 ΒΙΟΜΑΖΑ Capronic acid Gas chromatography   OE 3216
41 ΒΙΟΜΑΖΑ Acetic acid equivalent Gas chromatography   OE 3216
42 ΒΙΟΜΑΖΑ NFC Calculated Non Fibrous Carbohydrates OE 3217
43 ΒΙΟΜΑΖΑ Αιωρούμενα πτητικά στερεά-VSS based on APHA 2540E Total Volatile Solids OE 3218
44 ΒΙΟΜΑΖΑ Ratio ΝΗ4-Ν/Τ-Ν Calculated   OE 3219
45 ΒΙΟΜΑΖΑ Non Fibrous Carbohydrates  (NFC) επί ξηρού Calculated   OE 3217
46 ΒΙΟΜΑΖΑ Διαλυτό COD HACH LCK 314 & 514 Soluble COD ΟΕ 3008
47 ΒΙΟΜΑΖΑ NFE-Nitrοgen free extracts Calculated   OE 3219
48 ΒΙΟΜΑΖΑ Αργίλιο-Al EN ISO 11885 Aluminium OE 3220
49 ΒΙΟΜΑΖΑ Φώσφορος-(P2O5) EN ISO 11885 Phosphorus OE 3220
50 ΒΙΟΜΑΖΑ Κάλιο-(Κ2O) EN ISO 11885 Potassium OE 3220
51 ΒΙΟΜΑΖΑ Βόριο-Β EN ISO 11885 Borom OE 3220
52 ΒΙΟΜΑΖΑ Κάδμιο-Cd EN ISO 17294-2 (E29) Cadmium OE 3220
53 ΒΙΟΜΑΖΑ Κοβάλτιο-Co EN ISO 17294-2(E29) Cobalt OE 3220
54 ΒΙΟΜΑΖΑ Σίδηρος-Fe EN ISO 11885 Iron OE 3220
55 ΒΙΟΜΑΖΑ Χαλκός-Cu EN ISO 17294-2(E29) Copper OE 3220
56 ΒΙΟΜΑΖΑ Μαγγάνιο-Mn EN ISO 11885 Manganese OE 3220
57 ΒΙΟΜΑΖΑ Μολυβδαίνιο-Mo EN ISO 17294-2(E29) Molybdenum OE 3220
58 ΒΙΟΜΑΖΑ Νικέλιο-Ni EN ISO 17294-2(E29) Nickel OE 3220
59 ΒΙΟΜΑΖΑ Σελήνιο-Se EN ISO 17294-2(E29) Selenium OE 3220
60 ΒΙΟΜΑΖΑ Βολφράμιο-W EN ISO 11885 Wolfram OE 3220
61 ΒΙΟΜΑΖΑ Κασσίτερος-Sn EN ISO 11885 Tin OE 3220
62 ΒΙΟΜΑΖΑ Ψευδάργυρος-Zn EN ISO 17294-2(E29) Zinc OE 3220
63 ΒΙΟΜΑΖΑ Νάτριο-Na EN ISO 11885 Sodium OE 3220
64 ΒΙΟΜΑΖΑ Οργανικός Άνθρακας 38409-H3 Total organic carbon OE 3221
65 ΒΙΟΜΑΖΑ Oλικός ανθρακάς - TC   Total carbon OE 3222
66 ΒΙΟΜΑΖΑ Acetic acid GC-FID   OE 3223
67 ΒΙΟΜΑΖΑ Propionic acid GC-FID   OE 3223
68 ΒΙΟΜΑΖΑ Isobutyric acid GC-FID   OE 3223
69 ΒΙΟΜΑΖΑ Butyric acid GC-FID   OE 3223
70 ΒΙΟΜΑΖΑ Isovaleric acid GC-FID   OE 3223
71 ΒΙΟΜΑΖΑ Valeric acid GC-FID   OE 3223
72 ΒΙΟΜΑΖΑ Isocaproic acid GC-FID   OE 3223
73 ΒΙΟΜΑΖΑ Hexanoic acid GC-FID   OE 3223
74 ΒΙΟΜΑΖΑ n-Heptanoic acid GC-FID   OE 3223
75 ΒΙΟΜΑΖΑ Acetic acid equivalent GC-FID   OE 3223
76 ΒΙΟΜΑΖΑ Φαινομενική Πυκνότητα Σταθμικά Apparent Density OE 3224
77 ΒΙΟΜΑΖΑ Ολικός Φώσφορος - P2O5 Based on APHA 4500-P Τotal Phosphorus OE 3225
78 ΒΙΟΜΑΖΑ Θερμογόνος Δύναμη ISO/DIS 18125 Calorific values OE 3226
79 ΒΙΟΜΑΖΑ Germination Index(GI)     OE 3229
80 ΒΙΟΜΑΖΑ Μαγνήσιο-Μg ICP-OES   ΟΕ 3230
81 ΒΙΟΜΑΖΑ Φώσφορος-P2O5 Calculated   ΟΕ 3230
82 ΒΙΟΜΑΖΑ Νάτριο ICP-OES Sodium ΟΕ 3231
83 ΒΙΟΜΑΖΑ K2O Calculated Potassium oxide ΟΕ 3230
84 ΒΙΟΜΑΖΑ Νιτρικό άζωτο Ν-ΝΟ3 HACH Cd REDUCTION Nitrate Nitrogen ΟΕ 3232
85 ΒΙΟΜΑΖΑ Λιπαρά επί ξηρού ΟΕ 6403 Fats in dry matter ΟΕ 6403*
86 ΒΙΟΜΑΖΑ Πρωτεΐνες επί ξηρού OE 6404 Raw protein (in dry matter) OE 6404
87 ΒΙΟΜΑΖΑ Ξηρά ουσία Calculated Dry matter OE 3233
88 ΒΙΟΜΑΖΑ Υγρασία Method book of BGK Moisture ΟΕ 3234
89 ΒΙΟΜΑΖΑ Βάριο-Ba EN ISO 11885 Barium-Ba OE 3220
90 ΒΙΟΜΑΖΑ Βυρήλιο-Βe EN ISO 11885 Beryllium-Be OE 3220
91 ΒΙΟΜΑΖΑ Λίθιο-Li EN ISO 11885 Lithium-Li OE 3220
92 ΧΗΜΙΚΑ Χλώριο ISO 16994   OE 3222
93 ΒΙΟΜΑΖΑ Φαινόμενη πυκνότητα EN 15103   OE 3223
94 ΒΙΟΜΑΖΑ Συμπεριφορά τήξης τέφρας, οξειδωτικό περιβαλλόν ΕΝ 15370-1   ΟΕ 3224
95 ΒΙΟΜΑΖΑ Υγρασία ISO 18134-1 Moisture OE 3225
96 ΒΙΟΜΑΖΑ Τέφρα ISO 18122 Ash OE 3226
97 ΒΙΟΜΑΖΑ Προσδιορισμός Πτητικών ISO 18123   OE 3227
98 ΒΙΟΜΑΖΑ Κοκκομετρία Υγρή διασπορά   ΟΕ 3227
99 ΒΙΟΜΑΖΑ Gross Heat of combustion ASTM D 4809   OE 3228
100 ΒΙΟΜΑΖΑ Ανωτέρα θερμογόνος δύναμη ASTM D 4809 Calorific Value OE 3229
101 ΒΙΟΜΑΖΑ Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη ASTM D 240 Net Calorific Value ΟΕ 3228
102 ΒΙΟΜΑΖΑ Μεθάνιο   Methane - CH4 OE 3230
103 ΒΙΟΜΑΖΑ Υδρόθειο   Hydrogen sulfide  H2S OE 3230
104 ΒΙΟΜΑΖΑ Διοξείδιο του άνθρακα   Carbon dioxide - CO2 OE 3062
105 ΒΙΟΜΑΖΑ Οξυγόνο   Oxygen - O2 OE 3230
106 ΒΙΟΜΑΖΑ Net. cal. val.     OE 3230
107 ΒΙΟΜΑΖΑ Gross cal. val.     OE 3230
108 ΒΙΟΜΑΖΑ Αγωγιμότητα 25 οC ISO 13038:2011 Conductivity 25oC OE 3231
109 ΒΙΟΜΑΖΑ Στοιχειακός Άνθρακας ISO 16948 Elemental carbon OE 3232
110 ΒΙΟΜΑΖΑ Στοιχειακό Υδρογόνο ISO 16948 Elemental Hydrogen OE 3232
111 ΒΙΟΜΑΖΑ Στοιχειακό Άζωτο ISO 16948 Elemental Nitrogen OE 3232
112   Υδράργυρος EN ISO 12846:2012-08 Mercury, Hg OE 3233
113 ΒΙΟΜΑΖΑ Μόλυβδος EN ISO 17294-2:2017-01 Lead, Pb OE 3220
114 ΒΙΟΜΑΖΑ Χρώμιο EN ISO 17294-2:2017-01 Chromium, Cr OE 3220
115 ΧΗΜΙΚΑ Πυκνότητα στους 15 οC ASTM D4052 Density OE 7001
116 ΧΗΜΙΚΑ Viscosity, 40oC, cSts     OE 7002
117 ΧΗΜΙΚΑ Σημείο ανάφλεξης   Flash Point OE 7003
118 ΧΗΜΙΚΑ Sulphur S,  mg/Kg     OE 7004
119 ΧΗΜΙΚΑ Carbon Residue, %m/m (10% distillation residue)     OE 7005
120 ΧΗΜΙΚΑ Water content, mg/Kg     OE 7006
121 ΧΗΜΙΚΑ Copper Strip Corrosion (3h at 50oC), rating   Copper Strip Corrosion (3h at 50oC), rating OE 7007
122 ΧΗΜΙΚΑ Oxidation Stability, 110oC, hours     OE 7008
123 ΧΗΜΙΚΑ Acid Value, mgKOH/g     OE 7009
124 ΧΗΜΙΚΑ Iodine Value, g iodine/100g     OE 7010
125 ΧΗΜΙΚΑ CFPP, oC ASTM 6371   OE 7011
126 ΧΗΜΙΚΑ Distillation, D 1160 GC-FID   OE 7012
127 ΧΗΜΙΚΑ Περιεκτικότητα κατ' όγκον Titrimetry Assay v/v OE 7013
128 ΧΗΜΙΚΑ Περιεκτικότητα κατά βάρος Titrimetry Assay w/w OE 7014
129 ΧΗΜΙΚΑ Καθαρότητα GC-FID Purity OE 7015
130 ΧΗΜΙΚΑ Ειδικό βάρος στους 20 0^C ASTM D4052 Specific gravity ΟΕ 7016
131 ΧΗΜΙΚΑ Περιεκτικότητα EN 459-2/2010 Content ΟΕ 7017
132 ΧΗΜΙΚΑ Πυκνότητα στος 15οC ASTM D4052 Density OE 7018
133 ΧΗΜΙΚΑ Ειδικό βάρος στους 15οC   Specific gravity OE 7019
134 ΧΗΜΙΚΑ Περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο Titrimetry Content of Active Chlorine OE 7020
135 ΧΗΜΙΚΑ Περιεκτικότητα σε υποχλωριώδες νάτριο Titrimetry Content of NaClO OE 7021
136 ΧΗΜΙΚΑ Περιεκτικότητα σε αλκάλι ISO 684:1974 Determination of total alkali content OE 7022
137 ΧΗΜΙΚΑ Περιεκτικότητα σε λιπαρή ύλη ISO 685:1974 Total fatty matter content OE 7023
138 ΧΗΜΙΚΑ Aδιαλυτή ουσία σε αιθανόλη ISO 673:1981 Insoluble substance in ethanol ΟΕ 7024
139 ΧΗΜΙΚΑ Total Anhydrous Soap and Combined Alkali ISO 286:1978   OE 7025
140 ΧΗΜΙΚΑ Υγρασία και Πτητικά ISO 672:1978 Moisture and volatiles OE 7026
141 ΧΗΜΙΚΑ Ασαπωνοποίητα συστατικά ISO 673:1981 Unsaponifiables OE 7027
142 ΝΕΡA UV transmission     OE 7028
143 ΧΗΜΙΚΑ Aνιονικά τασενεργά ISO 2271 Anionic detergents OE 7029
144 ΧΗΜΙΚΑ QAC-Quaternary Ammonium Compounds HACH 8337   ΟΕ 7030
145 ΧΗΜΙΚΑ Προσδιορισμός PCBs GC-MS PCBs OE 7031
146 ΧΗΜΙΚΑ Πυκνότητα στους 20 οC ASTM D4052 Density ΟΕ 7032
147 ΧΗΜΙΚΑ Προφίλ ενώσεων με GC-MS GC-MS GC-MS Profile ΟΕ 7033
148 ΧΗΜΙΚΑ Διαλυτότητα 20οC   Solubility 20 ° C OE 7034
149 ΧΗΜΙΚΑ Περιεκτικότητα υδροχλωρικου οξεος Titration Content of HCL ΟΕ 7035
150 ΧΗΜΙΚΑ Περιεκτικότητα Χλωριούχου Σιδήρου Titration Content of FeCL ΟΕ 7036
151 ΧΗΜΙΚΑ Ιξώδες Brookfield DVE RV Spindle:02, 20RPM Viscosity ΟΕ 7037
152 ΧΗΜΙΚΑ Δισθενής Σίδηρος, Fe^+2 APHA 3500-Fe B Divalent Iron OE 7038
153 ΧΗΜΙΚΑ Περιεκτικότητα Calculated by Fe2+ (Titration) Content OE 7039
154 ΧΗΜΙΚΑ Κατιονικά Τασενεργά     ΟΕ 7040
155 ΧΗΜΙΚΑ Δοκιμή για οξύ Pehametry Acidity Test ΟΕ 7041
156 ΧΗΜΙΚΑ Δοκιμή για φωσφορικά Reagent B   OE 7042
157 ΧΗΜΙΚΑ Περιεκτικότητα σε γλυκερόλη BS 5711-3 Glycerol content OE 7043
158 ΧΗΜΙΚΑ MONG BS 5711-9   OE 7044
159 ΧΗΜΙΚΑ Περιεκτικότητα σε νερό BS 5711-8 Water content ΟΕ 7045
160 ΧΗΜΙΚΑ Τέφρα BS 5711-6 Ash ΟΕ 7046
161 ΧΗΜΙΚΑ Περιεκτικότητα σε Μεθανόλη ASG 2026-GC-FID Methanol content ΟΕ 7047
162 ΧΗΜΙΚΑ Καθαρότητα µηχανέλαιου ISO 4406 / NAS 1638   ΟΕ 7048
163 ΧΗΜΙΚΑ Σημείο πήξης   Calculated OE 7049
164 ΧΗΜΙΚΑ Περιεκτικότητα Calculated Content OE 7050
165 ΧΗΜΙΚΑ Ανθρακικό ασβέστιο Calculated CaCO3 OE 7051
166 ΧΗΜΙΚΑ Υδατοδιαλυτές ύλες   Water soluble materials ΟΕ 7052
167 ΤΡΟΦΙΜΑ Ασβέστιο-Ca AAS Calcium OE 5004
168 ΤΡΟΦΙΜΑ Μαγνήσιο-Mg AAS Magnesium OE 5005
169 ΤΡΟΦΙΜΑ Κάλιο-K based on APHA 3113 Α&B Potassium OE 5006
170 ΤΡΟΦΙΜΑ Κοβάλτιο-Co ICP-OES Cobalt OE 5008
171 ΤΡΟΦΙΜΑ Μαγγάνιο-Mn AAS Manganese OE 5009
172 ΤΡΟΦΙΜΑ Σίδηρος-Fe AAS Iron OE 5010
173 ΤΡΟΦΙΜΑ Χαλκός-Cu AAS Copper OE 5011
174 ΤΡΟΦΙΜΑ Ψευδάργυρος-Zn AAS Zinc OE 5012
175 ΤΡΟΦΙΜΑ Αρσενικό-As ICP-OES Arsenic OE 5013
176 ΤΡΟΦΙΜΑ Κάδμιο-Cd ICP-OES Cadmium OE 5014
177 ΤΡΟΦΙΜΑ Υδράργυρος-Hg AAS/VGA cold Μercury OE 5015
178 ΤΡΟΦΙΜΑ Μόλυβδος-Pb ICP-OES Lead OE 5016
179 ΤΡΟΦΙΜΑ Νικέλιο-Ni ICP-OES Nickel OE 5017
180 ΤΡΟΦΙΜΑ Βόριο-B AAS Boron OE 5018
181 ΤΡΟΦΙΜΑ Πυρίτιο ICP-OES Silicon OE 5019
182 ΤΡΟΦΙΜΑ Σελήνιο - Se ICP-OES Selenium OE 5020
183 ΤΡΟΦΙΜΑ Φώσφορος - P2O5 UV-VIS Phosphorus OE 5021
184 ΤΡΟΦΙΜΑ Νιτρώδη UV-VIS Nitrites OE 5022
185 ΤΡΟΦΙΜΑ Νιτρικά based on APHA 4500-NO3 Nitrates OE 5023
186 ΤΡΟΦΙΜΑ Φωσφορικά UV-VIS Phosphates OE 5024
187 ΤΡΟΦΙΜΑ Θειώδη Iodometric Sulfur dioxide,SO2 OE 5025
188 ΤΡΟΦΙΜΑ Θειϊκά-SO4 based on APHA 4500-SO4 Sulphates OE 5026
189 ΤΡΟΦΙΜΑ Αφλατοξίνη Β1 Elisa Aflatoxin B1 OE 5027
190 ΤΡΟΦΙΜΑ Αφλατοξίνη-Β1 HPLC-In house method Aflatoxin B1 OE 5028
191 ΤΡΟΦΙΜΑ Ωχρατοξίνη Α HPLC/FLD Ochratoxin A OE 5029
192 ΤΡΟΦΙΜΑ Έλεγχος αντιβιοτικών   Antibiotics screening OE 5034
193 ΤΡΟΦΙΜΑ Υγρασία και Πτητικά ΟΕ 6401 Moisture ΟΕ 6401*
194 ΤΡΟΦΙΜΑ Τέφρα AOAC 967.04 Ash OE 5037
195 ΤΡΟΦΙΜΑ Ινώδεις ουσίες WEENDE Crude fibres OE 5038
196 ΤΡΟΦΙΜΑ Πρωτεΐνες ΑOAC 976.05 Proteins OE 5039
197 ΤΡΟΦΙΜΑ Λιπαρά SOXHLET Fats OE 5040
198 ΤΡΟΦΙΜΑ Υδατάνθρακες Calculated Carbohydrates OE 5041
199 ΤΡΟΦΙΜΑ Ενέργεια Calculated Energy OE 5042
200 ΤΡΟΦΙΜΑ Άμυλο HACH LCK 357 Amylum OE 5044
201 ΤΡΟΦΙΜΑ Διαιτητικές ίνες-TDF AOAC 991.43 Total Dietary Fibers OE 5045
202 ΤΡΟΦΙΜΑ Νάτριο-Na AAS Sodium OE 5046
203 ΤΡΟΦΙΜΑ Αλάτι Calculated Salt OE 5047
204 ΤΡΟΦΙΜΑ ADF based on VDLUFA-ΑDF Acid Detergent Fibers OE 5050
205 ΤΡΟΦΙΜΑ NDF based on VDLUFA-NDF Neutral Detergent Fibers OE 5051
206 ΤΡΟΦΙΜΑ ADL based on VDLUFA-ΑDL Acid Detergent Lignins OE 5052
207 ΤΡΟΦΙΜΑ Λιγνίνη Calculated Lignin OE 5053
208 ΤΡΟΦΙΜΑ Κυτταρίνη Calculated Cellulose OE 5054
209 ΤΡΟΦΙΜΑ Ημικυτταρίνη Calculated Hemi-cellulose OE 5055
210 ΤΡΟΦΙΜΑ Αφλατοξίνη-Μ1 (dairy) Elisa Aflatoxin M1 OE 5058
211 ΤΡΟΦΙΜΑ Όξινη υδρόλυση   Αcid hydrolysis OE 5059
212 ΤΡΟΦΙΜΑ Ουρία EC 152/2009 Urea OE 5060
213 ΤΡΟΦΙΜΑ Ουρικό άζωτο Calculated Ureic nitrogen OE 5061
214 ΤΡΟΦΙΜΑ Αδιάλυτη σε υδροχλωρικό οξύ τέφρα Gravimetric Hydrochloric acid insoluble ash OE 5062
215 ΤΡΟΦΙΜΑ Ανάγοντα Σάκχαρα   Reduced Sugars OE 5063
216 ΤΡΟΦΙΜΑ Ολικά Σάκχαρα Schrool Sugars OE 5064
217 ΤΡΟΦΙΜΑ Λακτόζη HPLC/RI Lactoze OE 5065
218 ΤΡΟΦΙΜΑ Ολικός Φώσφορος-P HACH LCK 349 Total Phosphorus OE 5066
219 ΤΡΟΦΙΜΑ Χλωριούχα Titration Chlorides OE 5067
220 ΤΡΟΦΙΜΑ Υδροξυμέθυλο φουρφουράλη HPLC/UV 5-HMF OE 5068
221 ΤΡΟΦΙΜΑ Δεσοξυνιβαλενόλη (DON) HPLC-MS/MS Deoxynivalenol OE 5072
222 ΤΡΟΦΙΜΑ Ζεαραλενόνη (ΖΟΝ) HPLC-MS/MS Zearalenone OE 5073
223 ΤΡΟΦΙΜΑ Σακχαρόζη HPLC/RI Sucrose OE 5074
224 ΤΡΟΦΙΜΑ Φρουκτόζη HPLC/RI Fructose OE 5075
225 ΤΡΟΦΙΜΑ pH based on APHA 4500-H   OE 5076
226 ΤΡΟΦΙΜΑ Δείκτης διάθλασης Reftactometer Refractive index OE 5077
227 ΤΡΟΦΙΜΑ Γυρεοσκοπική ανάλυση Optical microscopy   OE 5078
228 ΤΡΟΦΙΜΑ Οξειδωσιμότητα Titrimetric Οxidisability OE 5081
229 ΤΡΟΦΙΜΑ Ξηρό υπόλειμμα Ιn house method 180 οC Dry residue OE 5082
230 ΤΡΟΦΙΜΑ Στρόντιο-Sr ICP OES Strontium-Sr OE 5083
231 ΤΡΟΦΙΜΑ Βυρήλιο-Be ICP OES   OE 5084
232 ΤΡΟΦΙΜΑ Βάριο-Ba ICP OES Barium OE 5085
233 ΤΡΟΦΙΜΑ Αντιμόνιο-Sb ICP OES Antimony OE 5086
234 ΤΡΟΦΙΜΑ Λίθιο-Li ICP OES Lithium OE 5087
235 ΤΡΟΦΙΜΑ Αργίλιο-Al ICP OES Aluminum OE 5088
236 ΤΡΟΦΙΜΑ Οξύτητα EC 299/2013 Acidity OE 5089
237 ΤΡΟΦΙΜΑ Αριθμός υπεροξειδίων EC 299/2013 Peroxides OE 5090
238 ΤΡΟΦΙΜΑ Κ 232 EC 299/2013   OE 5091
239 ΤΡΟΦΙΜΑ Κ 268 EC 299/2013   OE 5092
240 ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΚ 2568/91/EE   OE 5093
241 ΤΡΟΦΙΜΑ Κηροί   - Waxes GC-FID   OE 5094
242 ΤΡΟΦΙΜΑ Κορεσμένα λιπαρά οξέα GC-FID Saturated Fat OE 5103
243 ΤΡΟΦΙΜΑ Μονοακόρεστα λιπαρα οξέα GC-FID Monounsaturated Fat OE 5103
244 ΤΡΟΦΙΜΑ Πολυακόρεστα λίπαρά οξέα GC-FID Polyunsaturated Fat OE 5103
245 ΤΡΟΦΙΜΑ Χοληστερόλη HPLC Cholesterol OE 5098
246 ΤΡΟΦΙΜΑ Σάκχαρα HPLC-RI Sugars OE 5099
247 ΤΡΟΦΙΜΑ Προφίλ σακχάρων HPLC-RI Determination of sugars OE 5100
248 ΤΡΟΦΙΜΑ Γλουτένη (ίχνη) Real time PCR Gluten (tracks) OE 5101
249 ΤΡΟΦΙΜΑ Ω3 λιπαρά όξέα GC-FID Omega 3 fatty acids ΟΕ 5103
250 ΤΡΟΦΙΜΑ Προφίλ λιπαρών οξέων GC-FID Profile of fatty acids OE 5103
251 ΤΡΟΦΙΜΑ Ελεύθερα λιπαρά οξέα SOXHLET Free fatty acids OE 5104
252 ΤΡΟΦΙΜΑ Ω6 λιπαρά οξέα GC-FID Omega-6 fatty acids ΟΕ 5103
253 ΤΡΟΦΙΜΑ Ω9 λιπαρά οξέα GC-FID O9 fatty acids OE 5107
254 ΤΡΟΦΙΜΑ Βιταμίνη Α HPLC / Fluorescence Vitamin A OE 5108
255 ΤΡΟΦΙΜΑ Βιταμίνη D HPLC Vitamin D OE 5109
256 ΤΡΟΦΙΜΑ Βιταμίνη E HPLC / Fluorescence Vitamin E OE 5110
257 ΤΡΟΦΙΜΑ Βιταμίνη C HPLC / DAD Vitamin C OE 5111
258 ΤΡΟΦΙΜΑ Χρώμιο-Cr ICP OES Chromium OE 5112
259 ΤΡΟΦΙΜΑ Εξασθενές χρώμιο   Hexavalent chromium OE 5113
260 ΤΡΟΦΙΜΑ Κιτρικό οξύ HPLC-DAD Citric acid OE 5114
261 ΤΡΟΦΙΜΑ Ελεύθερη γκοσσυπόλη   free gossypol OE 5115
262 ΤΡΟΦΙΜΑ β-Καροτίνη HPLC b-Carotene OE 5117
263 ΤΡΟΦΙΜΑ Vitamin H HPLC   OE 5118
264 ΤΡΟΦΙΜΑ Φολλικό οξύ HPLC folate OE 5119
265 ΤΡΟΦΙΜΑ Ινοσιτόλη Ινοσιτόλη Inositol OE 5120
266 ΤΡΟΦΙΜΑ Υγρή γλουτένη Σταθμικά Wet gluten OE 5121
267 ΤΡΟΦΙΜΑ Ξηρή Γλουτένη Σταθμικά Dry gluten OE 5122
268 ΤΡΟΦΙΜΑ Βενζοϊκό νάτριο HPLC/UV Sodium benzoate OE 5123
269 ΤΡΟΦΙΜΑ Σορβικό κάλιο HPLC/UV Sorbate potassium OE 5123
270 ΤΡΟΦΙΜΑ Προφίλ αμινοξέων LC-MS/MS Profile acid OE 5125
271 ΤΡΟΦΙΜΑ Ειδικό βάρος Gravimetry Specific weight OE 5126
272 ΤΡΟΦΙΜΑ Πυκνότητα ASTM D4052 Density OE 5127
273 ΤΡΟΦΙΜΑ Οργανοληπτική εξέταση   Sensory examination OE 5128
274 ΤΡΟΦΙΜΑ Οσμή Organoliptic Odour OE 5129
275 ΤΡΟΦΙΜΑ Γεύση Organoleptic Taste OE 5130
276 ΤΡΟΦΙΜΑ Χρώμα Organoleptic Colour OE 5131
277 ΤΡΟΦΙΜΑ Υφή Organoleptic Texture OE 5132
278 ΤΡΟΦΙΜΑ Βανάδιο-V ICP-OES Vanadium OE 5134
279 ΤΡΟΦΙΜΑ Ενέργεια βλαστοποίησης (5 ημ.) Czabator Germination energy OE 5136
280 ΤΡΟΦΙΜΑ Ολικές πολυφαινόλες Spectrophotometric Total polyphenols OE 5138
281 ΤΡΟΦΙΜΑ Χλωρικά LC-MS/MS Chlorates OE 5139
282 ΤΡΟΦΙΜΑ Υπερχλωρικά LC-MS/MS Perchlorates OE 5140
283 ΤΡΟΦΙΜΑ Πυριτικά-SiO2 Calculated Silicon dioxide OE 5141
284 ΤΡΟΦΙΜΑ Ενεργότητα ύδατος, aw Decagon Paw Water activity OE 5142
285 ΤΡΟΦΙΜΑ Drugs in page 2 LC-MS/MS   ΟΕ 5143
286 ΤΡΟΦΙΜΑ Ολικός οργανικός άνθρακας Catalytic Oxidation Combustion Total organic carbon - TOC ΟΕ 5145
287 ΤΡΟΦΙΜΑ Ξηρά Ουσία AOAC 967.03 Dry matter OE 5146
288 ΤΡΟΦΙΜΑ Οργανική ξηρά ουσία - oDM Gravimetric Organic Dry matter ΟΕ 5147
289 ΤΡΟΦΙΜΑ Αφλατοξίνη-B2 HPLC-In house method Aflatoxin-B2 OE 5028
290 ΤΡΟΦΙΜΑ Αφλατοξίνη-G1 HPLC-In house method Aflatoxin-G1 OE 5028
291 ΤΡΟΦΙΜΑ Αφλατοξίνη-G2 HPLC-In house method Aflatoxin-G2 OE 5028
292 ΤΡΟΦΙΜΑ Άθροισμα των Β1,Β2,G1,G2 HPLC-In house method Total AF ΟΕ 5151
293 ΤΡΟΦΙΜΑ Προφίλ αιθέριων ελαίων Προφίλ αιθερίου ελαίου - GLC – FID Essential oils profile OE 5152
294 ΤΡΟΦΙΜΑ Περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο ΙSO 6571/84 Content of essential oil OE 5153
295 ΤΡΟΦΙΜΑ Τέφρα Αδιάλυτη στο HCl Gravimetric Ash insoluble in HCl OE 5154
296 ΤΡΟΦΙΜΑ Δείκτης διαστάσης (κλίμακα Schade) Μέθοδος IHC Diastase OE 5155
297 ΤΡΟΦΙΜΑ Ανίχνευση CaMV 35S promoter Real time PCR Detection of CaMV 35S promoter OE 5156
298 ΤΡΟΦΙΜΑ Υγρασία AOAC 969.38 Moisture OE 5157
299 ΤΡΟΦΙΜΑ pH AOAC 973.41   OE 5158
300 ΤΡΟΦΙΜΑ Ηλεκτρική Αγωγιμότητα Harmonized Methods by International Honey Commission, 2006 Electrical Conductance OE 5159
301 ΤΡΟΦΙΜΑ 1,4 διχλωροβενζόλιο GC-MS p-Dichlorobenze OE 5160
302 ΤΡΟΦΙΜΑ Ελεύθερη οξύτητα AOAC 962.19 Free Acidity OE 5161
303 ΤΡΟΦΙΜΑ Λακτονική οξύτητα AOAC 962.19 Lactonic Acidity OE 5161
304 ΤΡΟΦΙΜΑ Αντιβιoτικά MP 0879 REV 4 2011 Antibiotics OE 5163
305 ΤΡΟΦΙΜΑ Γυρεολογική Ανάλυση   Pollen analysis OE 5164
306 ΤΡΟΦΙΜΑ Βιταμίνη Β12 HPLC/DAD Vitamin B12 OE 5165
307 ΤΡΟΦΙΜΑ DAS LC-MS / MS   OE 5166
308 ΤΡΟΦΙΜΑ Τοξίνη HT-2 LC-MS / MS   OE 5167
309 ΤΡΟΦΙΜΑ Τοξίνη T-2 LC - MS/MS   ΟΕ 5168
310 ΤΡΟΦΙΜΑ Αρσενικό-As AAS/VGA flame Arsenic OE 5169
311 ΤΡΟΦΙΜΑ Άθροισμα HT-2 & T-1 LC-MS/MS Total HT-2 & T-1 OE 5170
312 ΤΡΟΦΙΜΑ Ωχρατοξίνη Α LC-MS/MS Ochratoxin A OE 5172
313 ΤΡΟΦΙΜΑ Ολικό Άζωτο Kjeldahl Total Nitrogen OE 5171
314 ΤΡΟΦΙΜΑ Πρωτεΐνες AOAC 991.20 Proteins ΟΕ 5173
315 ΤΡΟΦΙΜΑ Λιπαρά AOAC 925.32 Fat OE 5174
316 ΤΡΟΦΙΜΑ Χαλκός-Cu ICP-OES Copper OE 5175
317 ΤΡΟΦΙΜΑ Ψευδάργυρος-Zn ICP-OES Zinc OE 5176
318 ΤΡΟΦΙΜΑ Όψη Organoleptic Aspect OE 5177
319 ΤΡΟΦΙΜΑ Σορβικό οξύ HPLC/UV Sorbic acid OE 5123
320 ΤΡΟΦΙΜΑ Ανίχνευση NOS terminator Real time PCR Detection NOS terminator OE 5156
321 ΤΡΟΦΙΜΑ Βενζοϊκό οξύ HPLC/UV Βenzoic acid ΟΕ 5123
322 ΤΡΟΦΙΜΑ Μολυβδαίνιο-Mo ICP-OES Molybdenum ΟΕ 5178
323 ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΕCN42     ΟΕ 5179
324 ΤΡΟΦΙΜΑ Χλωροφύλλη   Chlorophyll ΟΕ 5180
325 ΤΡΟΦΙΜΑ Υαλώδη   Vitreousness of Durum Wheat ΟΕ 5181
326 ΤΡΟΦΙΜΑ Falling Number     OE 5182
327 ΤΡΟΦΙΜΑ Εκατολιτρικό βάρος Gravimetric Ηectolitre weight OE 5183
328 ΤΡΟΦΙΜΑ Βενζο(a)πυρένιο HPLC/FLUO Benzo(a)pyrene OE 5184
329 ΤΡΟΦΙΜΑ Χλωριούχο Νάτριο Calculated Sodium chloride OE 5185
330 ΤΡΟΦΙΜΑ Ξένες Ύλες Σταθμικά Foreign material OE 5186
331 ΤΡΟΦΙΜΑ Ανάλυση χρώματος   Colour analysis OE 5187
332 ΤΡΟΦΙΜΑ Ισταμίνη HPLC/FLUO Histamine ΟΕ 5188
333 ΤΡΟΦΙΜΑ Ασβέστιο- Ca ICP-OES Calcium OE 5189
334 ΤΡΟΦΙΜΑ Κάλιο-K ICP-OES Potassium OE 5190
335 ΤΡΟΦΙΜΑ Μαγγάνιο-Mn ICP-OES Μanganese OE 5191
336 ΤΡΟΦΙΜΑ Φώσφορος - P ICP-OES Phosphorus OE 5192
337 ΤΡΟΦΙΜΑ NDICP Kjeldahl   OE 5193
338 ΤΡΟΦΙΜΑ Μεθανόλη GC/FID Μethanol OE 5195
339 ΤΡΟΦΙΜΑ Προσδιορισμός γλιαδίνης / γλουτένης 15633-1:2009, Elisa Kit,"GLIADIN/GLUTEN", IMMUNOLAB Gliadin / Gluten OE 5196
340 ΤΡΟΦΙΜΑ Κάδμιο-Cd AAS Cadmium OE 5197
341 ΤΡΟΦΙΜΑ Ζαχαρικός τίτλος Διαθλασιμετρία Sugar marketing title OE 5198
342 ΤΡΟΦΙΜΑ Λιπαρά επί ξηρού SOXHLET Fats in dry matter OE 5040
343 ΤΡΟΦΙΜΑ Υγρασία Karl Fischer Moisture ΟΕ 5204
344 ΤΡΟΦΙΜΑ Άθροισμα των Β1,Β2,G1,G2 Eliza Total AF OE 5027
345 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ NDF επί ξηρού based on VDLUFA-NDF Neutral Detergent Fibers OE 5051
346 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ NDICP επί ξηρού Kjeldahl NDICP on dry OE 5193
347 ΤΡΟΦΙΜΑ Κασσίτερος - Sn ICP-OES Tin OE 5194
348 ΤΡΟΦΙΜΑ Φθαλικοί εστέρες GC-MS/MS Phthalates OE 5200
349 ΤΡΟΦΙΜΑ Λαμπρόν Κυανούν E133 HPLC/DAD Brilliant Blue OE 5205
350 ΠΟΤΑ Diethyl adipate (DEA) GC - MS / MS   OE 5200
351 ΠΟΤΑ Tributyl phosphate (TBP) GC - MS / MS   OE 5200
352 ΠΟΤΑ Diisobutyl adipate (DIBA) GC - MS / MS   OE 5200
353 ΠΟΤΑ Dimethyl phthalate (DMP) GC - MS / MS   OE 5200
354 ΠΟΤΑ Diethyl phthalate (DEP) GC - MS / MS   OE 5200
355 ΠΟΤΑ Diisobutyl phthalate (DIBP) GC - MS / MS   OE 5200
356 ΠΟΤΑ Dibutyl phthalate (DBP) GC - MS / MS   OE 5200
357 ΠΟΤΑ Tributyl acetyl citrate (TBAC) GC - MS / MS   OE 5200
358 ΠΟΤΑ Butylbenzyl phthalate (BBP) GC - MS / MS   OE 5200
359 ΠΟΤΑ Diethylhexyl adipate (DEHA) GC - MS / MS   OE 5200
360 ΠΟΤΑ Dibutyl adipate (DBA) GC - MS / MS   OE 5200
361 ΠΟΤΑ Diethylhexyl phthalate (DEHP) GC - MS / MS   OE 5200
362 ΠΟΤΑ Dioctyl phthalate (DOP) GC - MS / MS   OE 5200
363 ΠΟΤΑ Diisononyl phthalate (DINP) GC - MS / MS   OE 5200
364 ΠΟΤΑ Diisodecyl phthalate (DIDP) GC - MS / MS   OE 5200
365 ΤΡΟΦΙΜΑ Κουρκουμίνη - Ε100 HPLC/DAD Curcumin - E100 OE 5199
366 ΤΡΟΦΙΜΑ Αμυλόζη ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ (UN/VIS) Amylose OE 5201
367 ΤΡΟΦΙΜΑ Αμυλοπυκτίνη ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ (UV/VIS) Amylopectin OE 5201
368 ΤΡΟΦΙΜΑ GMO'S Real time PCR   OE 5202
369 ΤΡΟΦΙΜΑ 1.Anthracene GC - MS/MS   OΕ 5203
370 ΤΡΟΦΙΜΑ 2.Fluaranthene GC - MS/MS   OΕ 5203
371 ΤΡΟΦΙΜΑ 3.Pyrene GC - MS/MS   OΕ 5203
372 ΤΡΟΦΙΜΑ 4.Benzo-1,2 anthracene GC - MS/MS   OΕ 5203
373 ΤΡΟΦΙΜΑ 5.Chrysene GC - MS/MS   OΕ 5203
374 ΤΡΟΦΙΜΑ 6.Benzo-(b) fluranthene GC - MS/MS   OΕ 5203
375 ΤΡΟΦΙΜΑ 7.Benzo-(a) pyrene GC - MS/MS   OΕ 5203
376 ΤΡΟΦΙΜΑ 8.Sum of 4,5,6,7 GC - MS/MS   OΕ 5203
377 ΤΡΟΦΙΜΑ 9.Benzo-(k) fluranthene GC - MS/MS   OΕ 5203
378 ΤΡΟΦΙΜΑ 10.Indeno (1,2,3-c,d)pyrene GC - MS/MS   OΕ 5203
379 ΤΡΟΦΙΜΑ 11.Dibenzo-(a,h) anthracene GC - MS/MS   OΕ 5203
380 ΤΡΟΦΙΜΑ 12.Benzo-(g,h,i) perylene GC - MS/MS   OΕ 5203
381 ΤΡΟΦΙΜΑ Υπεροξείδια EC 2568/91 Peroxides OE 5204
382 ΤΡΟΦΙΜΑ Αντιβιοτικά LC / MS-MS   OE 5205
383 ΤΡΟΦΙΜΑ Βάρος 1.000 κόκκων Σταθμικά   ΟΕ 5206
384 ΤΡΟΦΙΜΑ Υπολείμματα ραδιενεργείας Cs 134,137 HPGe HPGe OE 5207
385 ΤΡΟΦΙΜΑ Σίδηρος-Fe ICP - OES Iron OE 5208
386 ΤΡΟΦΙΜΑ Αφλατοξίνη Β1 LC-MS/MS   OE 5209
387 ΤΡΟΦΙΜΑ Ζεαραλενόνη (ΖΟΝ) LC-MS/MS Zearalenone OE 5209
388 ΤΡΟΦΙΜΑ Αφλατοξίνη Β2 LC-MS/MS Aflatoxins B2 OE 5209
389 ΤΡΟΦΙΜΑ Αφλατoξίνη G1 LC-MS/MS Aflatoxins G1 OE 5209
390 ΤΡΟΦΙΜΑ Αφλατοξίνη G2 LC-MS/MS Aflatoxins G2 OE 5209
391 ΤΡΟΦΙΜΑ Άθροισμα Β1, Β2, G1, G2 LC-MS/MS Total Aflatoxins OE 5209
392 ΤΡΟΦΙΜΑ Δεσοξυνιβαλενόλη (DON) LC-MS/MS Deoxynivalenol OE 5209
393 ΤΡΟΦΙΜΑ Άθροισμα HT-2 + T-2 LC-MS/MS   ΟΕ 5028
394 ΤΡΟΦΙΜΑ Πρωτεΐνες OE 6404 Proteins OE 6404
395 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Λιπαρά ΟΕ 6403 Fat ΟΕ 6403
396 ΤΡΟΦΙΜΑ Ακατέργαστη τέφρα ΟΕ 6402 Ash ΟΕ 6402*
397 ΤΡΟΦΙΜΑ Σπόροι Συρρικνωμένοι ICC102/1 Shrinking seeds OE 5210
398 ΤΡΟΦΙΜΑ EPA + DHA GC - FID   OE 5103
399 ΤΡΟΦΙΜΑ ω-6/ω-3 GC -FID   ΟΕ 5103
400 ΤΡΟΦΙΜΑ ω-3/ω-6 GC -FID   ΟΕ 5103
401 ΤΡΟΦΙΜΑ Προσδιορισμός προσμίξεων ICC102/1   OE 5210
402 ΤΡΟΦΙΜΑ Άλλα σιτηρά ICC102/1 Other grains OE 5210
403 ΤΡΟΦΙΜΑ Σπόροι με αποχρωματισμένο φύτρο ICC102/1 Seeds with decolored germ OE 5210
404 ΤΡΟΦΙΜΑ Έλεγχος ετικέτας -   -
405 ΤΡΟΦΙΜΑ Προδιαγραφές προϊόντος   Product specifications -
406 ΤΡΟΦΙΜΑ Βαθμοί Brix     OE 5211
407 ΤΡΟΦΙΜΑ Κολλαγόνο ΟΕ 5212 Collagen ΟΕ 5212
408 ΤΡΟΦΙΜΑ Καθαρό βάρος Σταθμικά   OE 5207
409 ΤΡΟΦΙΜΑ Στραγγισμένο Βάρος Σταθμικά   ΟΕ 5208
410 ΤΡΟΦΙΜΑ Ποσοστό κολλαγόνου σε πρωτεϊνη κρέατος OE 5212 Collagen in meat proteins OE 5212
411 ΤΡΟΦΙΜΑ Τιτάνιο-Τi ICP-OES Titanium ΟΕ 5213
412 ΤΡΟΦΙΜΑ Εμφάνιση Organoliptic   ΟΕ 5214
413 ΤΡΟΦΙΜΑ Υγρασία Μέτρηση με θερμοζυγό Moisture ΟΕ 5215
414 ΤΡΟΦΙΜΑ Λακτόζη GC-FID Lactose OE 5216
415 ΤΡΟΦΙΜΑ Χρωστική Ε129 HPLC/DAD   ΟΕ 5217
416 ΤΡΟΦΙΜΑ Αφλατοξίνη Μ1 HPLC / FLD Aflatoxin M1 ΟΕ 5218
417 ΤΡΟΦΙΜΑ Βλαστικότητα Germination Test Germination ΟΕ 5219
418 ΤΡΟΦΙΜΑ Μουστάρδα ELISA/Αgroquant Mustard ΟΕ 5220
419 ΤΡΟΦΙΜΑ Νιτρώδη Colorimetry Nitrites ΟΕ 5221
420 ΤΡΟΦΙΜΑ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες     ΟΕ 5222
421 ΤΡΟΦΙΜΑ Προσβολή από έντομα Organoleptic Insect infestation ΟΕ 5223
422 ΤΡΟΦΙΜΑ Προσβολή απο μούχλα Organoleptic Mold infestation ΟΕ 5223
423 ΤΡΟΦΙΜΑ ALA GC-FID ALA OE 5103
424 ΤΡΟΦΙΜΑ Butyric acid (C4:0) GC-FID Butyric acid (C4:0) ΟΕ 5103
425 ΤΡΟΦΙΜΑ Caproic acid (C6:0) GC-FID Caproic acid (C6:0) OE 5103
426 ΤΡΟΦΙΜΑ Caprylic acid  (C8:0) GC-FID Caprylic acid  (C8:0) OE 5103
427 ΤΡΟΦΙΜΑ Capric acid (C10:0) GC-FID Capric acid (C10:0) OE 5103
428 ΤΡΟΦΙΜΑ Undecanoic acid (C11:0) GC-FID Undecanoic acid (C11:0) OE 5103
429 ΤΡΟΦΙΜΑ Lauric acid (C12:0) GC-FID Lauric acid (C12:0) OE 5103
430 ΤΡΟΦΙΜΑ Tridecanoic acid (C13:0) GC-FID Tridecanoic acid (C12:0) OE 5103
431 ΤΡΟΦΙΜΑ Myristic acid (C14:0) GC-FID Myristic acid (C14:0) OE 5103
432 ΤΡΟΦΙΜΑ Myristoleic acid (C14:1) GC-FID Myristoleic acid (C14:1) OE 5103
433 ΤΡΟΦΙΜΑ Pentadecanoic acid (C15:0) GC-FID Pentadecanoic acid (C15:0) OE 5103
434 ΤΡΟΦΙΜΑ Cis-10-Pentadecenoic acid (C15:1) GC-FID Cis-10-Pentadecenoic acid (C15:1) OE 5103
435 ΤΡΟΦΙΜΑ Palmitoleic acid (C16:1) GC-FID Palmitoleic acid (C16:1) OE 5103
436 ΤΡΟΦΙΜΑ Heptadecanoic acid (C17:0) GC-FID Heptadecanoic acid (C17:0) OE 5103
437 ΤΡΟΦΙΜΑ Cis-10-Heptadecenoic acid (C17:1) GC-FID Cis-10-Heptadecenoic acid (C17:1) OE 5103
438 ΤΡΟΦΙΜΑ Elaidic acid (C18:1n9t) GC-FID Elaidic acid (C18:1n9t) OE 5103
439 ΤΡΟΦΙΜΑ Oleic acid (C18:1n9c) GC-FID Oleic acid (C18:1n9c) ΟΕ 5103
440 ΤΡΟΦΙΜΑ Linolelaidic acid (C18:2n6t) GC-FID Linolelaidic acid (C18:2n6t) OE 5103
441 ΤΡΟΦΙΜΑ Linoleic acid (C18:2n6c) GC-FID Linoleic acid (C18:2n6c) OE 5103
442 ΤΡΟΦΙΜΑ Arachidic acid (C20:0) GC-FID Arachidic acid (C20:0) OE 5103
443 ΤΡΟΦΙΜΑ γ-Linolenic acid (C18:3n6) GC-FID γ-Linolenic acid (C18:3n6) OE 5103
444 ΤΡΟΦΙΜΑ Cis-11-Eicosenoic (C20:1)   Cis-11-Eicosenoic (C20:1) OE 5103
445 ΤΡΟΦΙΜΑ Linolenic acid (C18:3n3) GC-FID Linolenic acid (C18:3n3) OE 5103
446 ΤΡΟΦΙΜΑ Heneicosanoic acid (C21:0) GC-FID Heneicosanoic acid (C21:0) OE 5103
447 ΤΡΟΦΙΜΑ Cis-11,14-Eicosadienoic acid (C20:2) GC-FID Cis-11,14-Eicosadienoic acid (C20:2) OE 5103
448 ΤΡΟΦΙΜΑ Behenic acid (C22:0) GC-FID Behenic acid (C22:0) OE 5103
449 ΤΡΟΦΙΜΑ Cis-8,11,14-Eicosadienoic (C20:3n6) GC-FID Cis-8,11,14-Eicosadienoic (C20:3n6) OE 5103
450 ΜΒ-ΓΑΛΑ & ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Erucic acid (C22:1n9) GC-FID Erucic acid (C22:1n9) OE 5103
451 ΤΡΟΦΙΜΑ Cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid (C20:3n3) GC-FID Cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid (C20:3n3) OE 5103
452 ΤΡΟΦΙΜΑ Arachidonic acid (C20:4n6) GC-FID Arachidonic acid (C20:4n6) OE 5103
453 ΤΡΟΦΙΜΑ Tricosanoic acid (C23:0) GC-FID Tricosanoic acid (C23:0) OE 5103
454   Cis-13,16-Docosadienoic acid (C22:2) GC-FID Cis-13,16-Docosadienoic acid (C22:2) OE 5103
455 ΤΡΟΦΙΜΑ Cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid (C20:5n3) GC-FID Cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid (C20:5n3) OE 5103
456 ΤΡΟΦΙΜΑ Lignoceric acid (C24:0) GC-FID Lignoceric acid (C24:0) OE 5103
457 ΤΡΟΦΙΜΑ Nervonic acid (C24:1) GC-FID Nervonic acid (C24:1) OE 5103
458 ΤΡΟΦΙΜΑ Cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid (C22:6n3) GC-FID Cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid (C22:6n3) OE 5103
459 ΤΡΟΦΙΜΑ Palmitic acid (C16:0) GC-FID Palmitic acid (C16:0) OE 5103
460 ΤΡΟΦΙΜΑ Stearic acid (C18:0) GC-FID Stearic acid (C18:0) OE 5103
461 ΤΡΟΦΙΜΑ Κυστεΐνη LC-MS/MS Cysteine ΟΕ 5125
462 ΤΡΟΦΙΜΑ Δείκτης διαστάσης International Honey Commission method 6.1 Diastase OE 5126
463 ΤΡΟΦΙΜΑ Καθαρό βάρος επί ξηρού Σταθμικά   OE 5207
464 ΤΡΟΦΙΜΑ Καθαρό βάρος επί νωπού Σταθμικά   OE 5207
465 ΤΡΟΦΙΜΑ Καθαρό βάρος τεμαχιου Σταθμικά   OE 5207
466 ΤΡΟΦΙΜΑ Γλυκόζη HPLC/RI Glucose OE 5075
467 ΤΡΟΦΙΜΑ Περιεκτικότητα θυμόλης     ΟΕ 5076
468 ΤΡΟΦΙΜΑ Περιεκτικότητα Καρβακρόλης     OE 5077
469 ΤΡΟΦΙΜΑ Κουμαρίνη HPLC / PDA Coumarin OE 5078
470 ΤΡΟΦΙΜΑ Ελεύθερα λιπαρά οξέα Βασισμένη στον ΚΑΝ. 2568/1991/ΕΚ Free fatty acids OE 6201*
471 ΤΡΟΦΙΜΑ Αριθμός υπεροξειδίων Βασισμένη στον ΚΑΝ. 2568/1991/ΕΚ Peroxides OE 6202*
472 ΤΡΟΦΙΜΑ Κ 232 Βασισμένη στον ΚΑΝ. 2568/1991/ΕΚ   OE 6203*
473 ΤΡΟΦΙΜΑ K 268 Βασισμένη στον ΚΑΝ. 2568/1991/ΕΚ   ΟΕ 6203*
474 ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΚ Βασισμένη στον ΚΑΝ. 2568/1991/ΕΚ   ΟΕ 6203*
475 ΤΡΟΦΙΜΑ Καφεΐνη HPLC / DAD Caffeine OE 6204
476 ΤΡΟΦΙΜΑ Δείκτης Γλουτένης Σταθμικά Gluten index ΟΕ 6205
477 ΤΡΟΦΙΜΑ Υγρή Γλουτένη Σταθμικά Gluten ΟΕ 6206
478 ΤΡΟΦΙΜΑ Κοκκιδιοστατικά HPLC MS

Coccidiostats
ΟΕ 6207
479 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Σάπωνες ISO2271 Soaps ΟΕ 6208
480 ΒΙΟΜΑΖΑ Θείο ISO 16994 & ASTM D 516 Sulfur OE 3221
481 ΤΡΟΦΙΜΑ Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων-πακέτο glyfosate     ΟΕ 5079
482 ΛΙΠΑΣΜΑ Αδιάλυτα ISO 663  Insoluble impurities OE 6209
483 ΤΡΟΦΙΜΑ Aφλατοξίνη Β1 UPLC-MS/MS Aflatoxin B1 ΟΕ 5080
484 ΤΡΟΦΙΜΑ Αφλατοξίνη Β2 UPLC-MS/MS Aflatoxin B2 ΟΕ 5080
485 ΤΡΟΦΙΜΑ Αφλατοξίνη G1 UPLC-MS/MS Aflatoxin G1 ΟΕ 5080
486 ΤΡΟΦΙΜΑ Αφλατοξίνη G2 UPLC-MS/MS Aflatoxin G2 ΟΕ 5080
487 ΤΡΟΦΙΜΑ Αθροισμα των Β1, Β2, G1, G2 UPLC-MS/MS Total Aflatoxins ΟΕ 5080
488 ΤΡΟΦΙΜΑ Προφίλ Σακχάρων AOAC 982.14 Sugar profiles ΟΕ 5081
489 ΤΡΟΦΙΜΑ Lactic acid GC-FID   OE 3223
490 ΤΡΟΦΙΜΑ Φρουκτόζη AOAC 982.14, HPLC-RI Fructose OE 5082
491 ΤΡΟΦΙΜΑ Γλυκόζη AOAC 982.14, HPLC-RI Glucose OE 5082
492 ΤΡΟΦΙΜΑ Σακχαρόζη AOAC 982.14, HPLC-RI Sucrose OE 5082
493 ΤΡΟΦΙΜΑ Μαλτόζη AOAC 982.14, HPLC-RI Maltose OE 5082
494 ΤΡΟΦΙΜΑ Λακτόζη AOAC 982.14, HPLC-RI Lactose OE 5082
495 ΤΡΟΦΙΜΑ Χωρητικότητα   Filling Capacity OE 5083
496 ΤΡΟΦΙΜΑ Διάμετρος κορυφής   Top Diameter OE 5083
497 ΤΡΟΦΙΜΑ Διάμετρος κάτω πλευράς   Bottom Diameter OE 5083
498 ΤΡΟΦΙΜΑ Υψος Σταθμικά Height OE 5207
499 ΤΡΟΦΙΜΑ Mήκος     OE 5083
500   Πλάτος     OE 5083
501 ΤΡΟΦΙΜΑ Aπορροφητικότητα     ΟΕ 5084
502 ΤΡΟΦΙΜΑ Ιμβερτοποιημένα Σάκχαρα ΟΕ 5284    
503 ΤΡΟΦΙΜΑ Φουμονισίνες B1&B2 LC-MS/MS Fumonisins B1 & B2 OE 5086
504 ΤΡΟΦΙΜΑ Περιεκτικότητα σε αλκαλικές γαίες (εκφρασμένη σε MgCl#2)     OE 5087
505 ΤΡΟΦΙΜΑ Ουρία Method 2.6.2 2003/2003 7.6.1. Urease method   OE 5088
506 ΤΡΟΦΙΜΑ Χρώμα UV-Vis 420nm   OE 5089
507 ΤΡΟΦΙΜΑ Αδιάλυτα στο νερό Gravimetric Insoluble impurities ΟΕ 5090
508 ΤΡΟΦΙΜΑ Οξύτητα άλευρου IB6 Κώδικας έκδ.2004 σελ. 1225 Acidity ΟΕ 5091
509 ΤΡΟΦΙΜΑ Trans λιπαρά οξέα GC-FID Trans fatty acids OE 5103
510 ΧΗΜΙΚΑ Αριθμός τεμαχίων Μακροσκοπικός έλεχος   OE 5207
511 ΤΡΟΦΙΜΑ Διάμετρος   Diameter OE 5083
512 ΤΡΟΦΙΜΑ Πάχος     ΟΕ 5083
513 ΤΡΟΦΙΜΑ Aπορροφητικότητα -   -
514 ΤΡΟΦΙΜΑ Διαρροή από τις πλευρές -   -
515 ΤΡΟΦΙΜΑ Ελαστικότητα πλαϊνών -   -
516   Αντοχή κουμπώματος     -
517 ΤΡΟΦΙΜΑ Όγκος   Volume ΟΕ 5223
518 ΤΡΟΦΙΜΑ Προσδιορισμός πρωτεΐνης γάλακτος 15633-1:2009, Elisa Kit, " MILK", IMMUNOLAB Milk and products thereof OE 5224
519 ΤΡΟΦΙΜΑ Αυγό-Αλμπουμίνη Elisa   OE 5225
520 ΤΡΟΦΙΜΑ Ψάρια PCR Fish OE 5226
521 ΤΡΟΦΙΜΑ Φυστίκι PCR Pistachio OE 5227
522 ΤΡΟΦΙΜΑ Αλλεργιογόνα  1169.2011      
523 ΤΡΟΦΙΜΑ Σόγια Real time PCR Soy OE 5228
524 ΤΡΟΦΙΜΑ Λακτόζη LC – MS / MS Lactose OE 5229
525 ΤΡΟΦΙΜΑ Καζεΐνη   Casein ΟΕ 5230
526 ΤΡΟΦΙΜΑ Aραχίδα     ΟΕ 5231
527 ΤΡΟΦΙΜΑ Ψάρι     ΟΕ 5232
528 ΤΡΟΦΙΜΑ Σουσάμι     ΟΕ 5233
529 ΤΡΟΦΙΜΑ Λούπινο     ΟΕ 5234
530 ΤΡΟΦΙΜΑ Καροτένιo β HPLC Carotene OE 5235
531 ΤΡΟΦΙΜΑ Μικτό βάρος συσκευασίας Σταθμικά Gross weight of packaging OE 5207
532 ΤΡΟΦΙΜΑ Έκταση Σταθμικά Εxtent OE 5083
533 ΤΡΟΦΙΜΑ Ολική οξύτητα AOAC 962.19 Acidity OE 5161
534 ΤΡΟΦΙΜΑ Μαλτόζη HPLC/RI Μaltose OE 5074
535 ΤΡΟΦΙΜΑ Μεταδιθειώδες νάτριο Calculated   ΟΕ 5236
536 ΤΡΟΦΙΜΑ Eicosadienoic acid (C20:2n6) GC-FID Eicosadienoic acid (C20:2n6) OE 5103
537 ΤΡΟΦΙΜΑ Nervonic acid (C24:1n9) GC-FID Nervonic acid (C24:1n9) OE 5103
538 ΤΡΟΦΙΜΑ Καροτένιo α HPLC Carotene a ΟΕ 5235
539 ΤΡΟΦΙΜΑ Γαλακτικό οξύ   Lactic acid-D&L ΟΕ 5236
540 ΤΡΟΦΙΜΑ Eicosenoic  acid (C20:1n9) GC-FID Eicosenoic  acid (C20:1n9) OE 5103
541 ΤΡΟΦΙΜΑ Πολυφωσφορικά σε P2O5     OE 5237
542 ΤΡΟΦΙΜΑ Λακτόζη Elisa Lactose OE 5238
543   Προσδιορισμός σόγιας 15633-1:2009, Elisa Kit, " SOY", IMMUNOLAB Soy and products thereof OE 5239
544 ΤΡΟΦΙΜΑ Υδροξυμέθυλο φουρφουράλη International Honey Commission method 5.2 ΗΜF ΟΕ 5240
545 ΤΡΟΦΙΜΑ Υγρασία International Honey Commission method 1 Moisture OE 5240
546 ΤΡΟΦΙΜΑ Αγωγιμότητα-20oC International Honey Commission method 2 Conductivity OE 5241
547 ΛΙΠΑΣΜΑ Πυριτικά-SiO2   Silicon dioxide OE 5242
548 ΤΡΟΦΙΜΑ Μελαμίνη LC – MS / MS   OE 5243
549 ΤΡΟΦΙΜΑ Προσδιορισμός καζεΐνης 15633-1:2009, Elisa Kit, "CASEIN", IMMUNOLAB Casein ΟΕ 5244
550 ΤΡΟΦΙΜΑ Προσδιορισμός πρωτεΐνης σησαμιού 15633-1:2009, Elisa Kit, "SESAME", IMMUNOLAB Sesame ΟΕ 5245
551 ΤΡΟΦΙΜΑ Προσδιορισμός  β-λακτογλοβουλινης 15633-1:2009 Eliza Kit " b-LACTOGLOBULIN", IMMUNOLAB β-Lactoglobulin ΟΕ 5246
552 ΤΡΟΦΙΜΑ Βόριο ICP-OES Boron OE 5190
553 ΤΡΟΦΙΜΑ Νιτρικά HPLC Nitrates OE 5247
554 ΤΡΟΦΙΜΑ Βιταμίνη Α HPLC/Fluorescence Vitamim A OE 5248
555 ΤΡΟΦΙΜΑ Βιταμίνη D3 LC-MS/MS Vitamin D3 OE 5249
556 ΤΡΟΦΙΜΑ Βιταμίνη Ε HPLC/Fluorescence Vitamin E OE 5250
557 ΤΡΟΦΙΜΑ Αδιάλυτες σε πετρελαϊκό αιθέρα     ΟΕ 5251
558 ΤΡΟΦΙΜΑ Οξύτητα Dornic   ΟΕ 6208
559 ΤΡΟΦΙΜΑ Oleic (C18:1n9c)     OE 5103
560 ΤΡΟΦΙΜΑ Linoleic (C18:2n6c)     OE 5103
561 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Υγρασία EC 152/2009 Moisture OE 6000
562 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Τέφρα EC 152/2009 Ash OE 6001
563 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Λιπαρά EC 152/2009 Fat ΟΕ 6002
564 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Πρωτεΐνες EC 152/2009 Proteins OE 6003
565 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Ινώδεις Ουσίες EC 152/2009 Crube Fibre ΟΕ 6004
566 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Υδατάνθρακες Calculated Carbohydrates OE 6005
567 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Ενέργεια Calculated Εnergy Value OE 6006
568 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Ξηρά ουσία EC 152/2009 Dry matter OE 6007
569 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Viability Energy Czabator   OE-6008
570 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Φθοριούχα Potentionmetric Fluorinated ΟΕ 6009
571 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Κάδμιο Flame AAS Cadmium OE 6010
572 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Μόλυβδος Flame AAS Lead OE 6011
573 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Αρσενικό Flame AAS Arsenic OE 6012
574 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Υδράργυρος AAS/ VGA cold Μercury ΟΕ 6013
575 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Αζωτο N-Kjeldahl Kjeldahl Nitrogen OE 6014
576 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Digestible Dry Matter Calculated   OE 6015
577 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Dry Matter Intake Calculated   OE 6016
578 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Total Digestible Nutrients Calculated   OE 6017
579 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Metabolized Energy Calculated   OE 6018
580 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Relative Feed Value Calculated   OE 6019
581 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Net Energy Calculated   OE 6020
582 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Ενέργεια βλαστοποίησης (3ημ.) EBC Method Germination energy OE 6021
583 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Χολίνη UV-VIS Choline OE 6022
584 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Θειικό Ασβέστιο Calculated   OE 6023
585 ΛΙΠΑΣΜΑ Oλικό άζωτο-N Method 2.3 EC 2003/2003 Total Nitrogen ΟΕ 5301
586 ΛΙΠΑΣΜΑ Νιτρικό άζωτο Ν-ΝΟ3 Method 2.2 EC 2003/2003 Nitrate-nitrogen ΟΕ 5302
587 ΛΙΠΑΣΜΑ Αμμωνιακό άζωτο N-NH4 Method 2.2 EC 2003/2003 Ammonium-nitrogen ΟΕ 5303
588 ΛΙΠΑΣΜΑ Ουρικό άζωτο-N Regulation EC 152/2009 Urea-nitrogen ΟΕ 5304
589 ΛΙΠΑΣΜΑ N-Kjeldahl   Kjeldahl Nitrogen-TKN ΟΕ 5305
590 ΛΙΠΑΣΜΑ Ολικός Φώσφορος-P2O5 Method 3.1.4 EC 2003/2003 Total Phosphorus ΟΕ 5306
591 ΛΙΠΑΣΜΑ K2O Method 4.1 EC 2003/2003 Potassium oxide ΟΕ 5307
592 ΛΙΠΑΣΜΑ Ca-Ασβέστιο Method 8.1 EC 2003/2003 Calcium ΟΕ 5308
593 ΛΙΠΑΣΜΑ Mg-Μαγνήσιο Method 8.7 EC 2003/2003 Magnesium ΟΕ 5309
594 ΛΙΠΑΣΜΑ Na-Νάτριο Method 8.10 EC 2003/2003 Sodium ΟΕ 5310
595 ΛΙΠΑΣΜΑ Κάλιο-K2O Method 4.1 EC 2003/2003 Potassium ΟΕ 5311
596 ΛΙΠΑΣΜΑ Cu-Χαλκός Method 9.7 EC 2003/2003 Copper ΟΕ 5312
597 ΛΙΠΑΣΜΑ Zn-Ψευδάργυρος Method 9.11 EC 2003/2003 Zinc ΟΕ 5313
598 ΛΙΠΑΣΜΑ Fe-Σίδηρος Method 9.8 EC 2003/2003 Iron ΟΕ 5314
599 ΛΙΠΑΣΜΑ Mn-Μαγγάνιο Method 9.9 EC 2003/2003 Manganese ΟΕ 5315
600 ΛΙΠΑΣΜΑ B-Βόριο Method 9.5 EC 2003/2003 Boron ΟΕ 5316
601 ΛΙΠΑΣΜΑ Οργανική ουσία AOAC Organic matter ΟΕ 5317
602 ΛΙΠΑΣΜΑ Ανόργανα Συστατικά AOAC Inorganic matter ΟΕ 5318
603 ΛΙΠΑΣΜΑ Οργανικός άνθρακας Υπολογιστικά Organic carbon ΟΕ 5319
604 ΛΙΠΑΣΜΑ pH dilution 1:10 Potentiometric pH ΟΕ 5320
605 ΛΙΠΑΣΜΑ Ολικό θείο-S   Sulphur ΟΕ 5321
606 ΛΙΠΑΣΜΑ Κάλιο   Potassium OE 5322
607 ΛΙΠΑΣΜΑ Οξείδιο του ασβεστίου-CaO Calculated Calcium oxide-CaO OE 5323
608 ΛΙΠΑΣΜΑ Οξείδιο του Μαγνησίου-MgO Calculated Magnesium Oxide-MgO OE 5324
609 ΛΙΠΑΣΜΑ Υδατοδιαλυτός φώσφορος Method 3.1.6 EC 2003/2003 Water soluble phosphorus OE 5325
610 ΛΙΠΑΣΜΑ Οργανικό Άζωτο Calculated Οrganic nitrogen ΟΕ 5326
611 ΧΗΜΙΚΑ Αναλογία άνθρακα / αζώτου (C/N) Calculated Carbon / nitrogen ratio (C / N) OE 5327
612 ΛΙΠΑΣΜΑ pH dilution 1:1000 Potentiometric pH ΟΕ 5320
613 ΛΙΠΑΣΜΑ pH dilution 1:100 Potentiometric pH ΟΕ 5320
614 ΛΙΠΑΣΜΑ Οργανική ουσία (από στοιχειακό άνθρακα) Calculated Organic matter (elemental carbon) OE 5328
615 ΛΙΠΑΣΜΑ pH 1:200 Potentiometric pH OE 5329
616 ΛΙΠΑΣΜΑ ΕC - Αγωγιμότητα 1:200 Potentiometric Conductivity ΟΕ 5330
617 ΛΙΠΑΣΜΑ Τριοξείδιο του θείου - SO3 Calculated   OE 5331
618   Δείκτης Rottegrad     OE 5332
619   Σπόροι Ζιζανίων     OE 5333
620 ΛΙΠΑΣΜΑ Xουμικά Οξέα Μethods of soil analysis, Agronom

No 9 , Part  2, 1982,

(30-2.4, 30-3.2,  30-4, 29-3.5.3)
Humic acid OE 5334
621 ΛΙΠΑΣΜΑ Φουλβικά οξέα Μethods of soil analysis, Agronom

No 9 , Part  2, 1982,

(30-2.4, 30-3.2,  30-4, 29-3.5.3.)
Fulvic acid OE 5334
622 ΛΙΠΑΣΜΑ Κοκκομετρία Σταθμικά   ΟΕ 9002
623 ΛΙΠΑΣΜΑ Yδατοδιαλυτο Κάλιο Method 4.1 EC 2003/2003 Water soluble Potassium OE 5335
624 ΛΙΠΑΣΜΑ Φώσφορος-P2O5 διαλυτός σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο Κανονισμός Ε.Κ. αρ. 2003/2003 της 13/10/2003. Μέθοδος 3.1.4 και 3.2   ΟΕ 5336
625 ΛΙΠΑΣΜΑ Χλωριούχα Αcid digestion & ISO 5790 Chlorides OE 5337
626 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Escherichia Coli ISO 21150:2015 Escherichia Coli OE 1100
627 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα 30οC ISO 21149:2017 Total Plate Count 30 οC OE 1101
628 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Ζύμες ISO 16212:2017 Yeast ΟΕ 1102
629 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Μύκητες ISO 16212:2017 Moulds OE 1103
630 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Pseudomonas aeruginosa ISO 22717:2017 Pseudomonas aeruginosa ΟΕ 1104
631 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Σταφυλόκοκκος ΙSO 22718: 2015 Staphylococcus aureus ΟΕ 1105
632 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Ολική μεσόφιλη χλωρίδα  European Pharmacopoeia Total Plate Count ΟΕ 1106
633 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Pseudomonas aeruginosa  European Pharmacopoeia Pseudomonas aeruginosa OE 1107
634 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Escherichia Coli  European Pharmacopoeia Escherichia Coli OE 1108
635 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Σταφυλόκοκκος  European Pharmacopoeia Staphylococcus ΟΕ 1109
636 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Ζύμες  European Pharmacopoeia Yeast OE 1110
637 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Μύκητες  European Pharmacopoeia Moulds OE 1111
638 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Candida Ablicans ISO 18416:2015   OE 1112
639 ΜΒ-ΓΑΛΑ & ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα ISO 4833-1:2013 Total Plate Count ISO 4833-1:2013
640 ΜΒ-ΓΑΛΑ & ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Κολοβακτηριοειδή ISO 4832:2006 Coliforms ISO 4832:2006
641 ΜΒ-ΓΑΛΑ & ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Escherichia Coli ISO 16649-2:2001 Escherichia Coli ISO 16649-2:2001
642 ΜΒ-ΓΑΛΑ & ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Εντεροβακτηριοειδή ISO 21528-2:2004 Enterobacteriaceae ISO 21528-2:2004
643 ΜΒ-ΓΑΛΑ & ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Salmonella spp ISO 6579:2002   ISO 6579:2002
644 ΜΒ-ΓΑΛΑ & ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Ζύμες ISO 6611:2004 Yeast ISO 6611:2004
645 ΜΒ-ΓΑΛΑ & ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Μύκητες ISO 6611:2004 Moulds ISO 6611:2004
646 ΜΒ-ΓΑΛΑ & ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Μεσόφιλα οξυγαλακτικά βακτήρια ISO 20128:2006 Mesophilic lactic acid bacteria ISO 20128:2006
647 ΜΒ-ΓΑΛΑ & ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Pseudomonas spp ISO/TS 11059:20009   ISO/TS 11059:20009
648 ΜΒ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα 30 οC ISO 4833-1:2013 Total Plate Count 30 οC ISO 4833-1:2013
649 ΜΒ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ Escherichia Coli ISO 16649-2:2001 Escherichia Coli ISO 16649-2:2001
650 ΜΒ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ Εντεροβακτηριοειδή ISO 21528-2:2004 Enterobacteriaceae ISO 21528-2:2004
651 ΜΒ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ Salmonella spp ISO 6579:2002/Amd1:2007 Annex D   ISO 6579:2002/Amd1:2007 Annex D
652 ΜΒ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ Listeria monocytogenes ISO 11290-1:1996   OE 4034
653 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Listeria spp ISO 11290-2:2017   ΟΕ 4043
654 ΜΒ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ Σταφυλόκοκκος ISO 6888-2:1999 Staphylococcus ISO 6888-2:1999
655 ΜΒ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ Ζύμες & Μύκητες ISO 21527-1:2008 Yeast & Moulds ISO 21527-1:2008
656 ΜΒ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ Salmonella spp ISO 6579:2002   ISO 6579:2002
657 ΜΒ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ Salmonella spp ISO 6579-1:2017   OE 4050
658 ΤΡΟΦΙΜΑ Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα 37οC ISO 4833-1:2013    
659 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα 30 οC ISO 4833-1:2013 Total Plate Count 30 oC OE 4012*
660 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Κολοβακτηριοειδή ISO 4832:2006 Coliforms ΟΕ 4013*
661 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Escherichia Coli ISO 16649-2:2001   ΟΕ 4014*
662 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Εντεροβακτηριοειδή ISO 21528-2:2004 Enterobacteriaceae OE 4015
663 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Salmonella spp ISO 6579:2002   OE 4016
664 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Salmonella spp ISO 6579:2002/Amd1:2007 Annex D   OE 4017
665 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Listeria monocytogenes ISO 11290-1:1996   OE 4018
666 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Listeria spp ISO 11290-1:2007   OE 4042
667 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Σταφυλόκοκκοι (+) στην κοαγγουλάση ISO 6888-2:1999 Staphylococcus (+) ΟΕ 4020
668 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Ζύμες ISO 21527-1:2008 Yeast ΟΕ 4021
669 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Μύκητες ISO 21527-1:2008 Moulds ΟΕ 4022
670 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Bacillus cereus ISO 7932:2004   ΟΕ 4023
671 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Clostridium Perfringens ISO 7937:2004   ΟΕ 4024
672 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Αναερόβια θειοαναγωγικά κλωστρίδια ISO 15213:2003 Sulphite reducing Clostridium spp OE 4025
673 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Campylobacter spp ISO 10272-1:2006   OE 4026
674 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Μεσόφιλα οξυγαλακτικά βακτήρια ISO 15214:1998 Mesophilic lactic acid bacteria OE 4027
675 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Pseudomonas aeruginosa ISO 13720:2010   OE 4028
676 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Ψυχρόφιλα APHA, 13,6/2001 Psychrothropic OE 4029
677 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα 30 oC ISO 21149:2006 Total Plate Count 30 οC OE 4030
678 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Escherichia Coli CEN/TR 16193   OE 4031*
679 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Enterococcus faecalis ISO 7899-2:2000   OE 4032
680 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Salmonella spp ISO 6579-1:2017   ΟΕ 4033*
681 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Listeria monocytogenes ISO 11290-1:1996/Amd 1:2004   OE 4034
682 ΤΡΟΦΙΜΑ Heterotrophic plate count     OE 4035
683 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Ψυχρότροφα ISO 17410:2001 Psychrotrophic microorganisms OE 4036
684 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Listeria Monocytogenes ISO 11290-2:1998 / Amd.1:2004   OE 4037
685 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Μύκητες ISO 16212: 2017 Moulds OE 4038
686 ΜΒ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ Ολική μεσόφιλη χλωρίδα ISO 21149: 2017 Total Plate Count 30 οC OE 4039
687 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Ζύμες ISO 16212:2017 Yeasts OE 4040
688 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Intestinal Enterococci Apha 9-51 Intestinal Enterococci OE 4041
689 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Listeria Monocytogenes ISO 11290-1:2017   ΟΕ 4042*
690 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Listeria Monocytogenes ISO 11290-2:2017 Listeria Monocytogenes ΟΕ 4043*
691 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Εντεροβακτηριοειδή ISO 21528-2:2017 Enterobacteriaceae ΟΕ 4044*
692 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Ζύμες ΙSO 21527-2:2008 Yeasts ΟΕ 4045
693 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Μύκητες ISO 21527-2:2008 Moulds ΟΕ 4046
694 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Καµπυλοβακτηρίδιο ISO 10272-2:2017 Campylobacter spp OE 4047
695 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Κολοβακτηριοειδή CEN/TR 16193 Coliforms OE 4048
696 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Mesophilic aerobic spores Apha Microbiological Examination of Foods 2251 Mesophilic aerobic spores OE 4049
697 ΤΡΟΦΙΜΑ Μύκητες ISO 21527-1:2008 Moulds OE 4021
698 ΤΡΟΦΙΜΑ Μύκητες ISO 21527-2:2008 Moulds OE 4045
699 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Σταφυλόκοκκοι (-) στην κοαγκουλάση ISO 6888-2:1999 Staphylococcus (-) OE 4101
700 ΤΡΟΦΙΜΑ Shigella spp ISO 21567:2004   OE 4102
701 ΤΡΟΦΙΜΑ Vibrio parahaemolyticus ISO 21872-1:2017   OE 4103
702 ΤΡΟΦΙΜΑ Clostridium botulinum ISO 17919:2013   OE 4103
703 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Παράσιτα Κοσκίνιση Parasites ΟΕ 4046
704 ΜΒ-ΓΑΛΑ & ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Έμμεση ανοσοενζυμική δοκιμή i-Elisa Indirect Elisa ΟΕ 4046
705 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Escherichia Coli 0157 (STEC) ISO 16654:2001   OE 4105
706 ΜΒ-ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Bacillus spp ISO 7932.2004   ΟΕ 4050*
707 ΜΒ-ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Αριθμός Αποικιών, 22oC ISO 6222:1999 Total plate count, 22oC OE 4001
708 ΜΒ-ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Αριθμός Αποικιών, 37oC ISO 6222:1999 Total plate count, 37oC OE 4002
709 ΜΒ-ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Ολικά Κολοβακτηριοειδή ISO 9308-1:2014 Total Coliforms OE 4003*
710 ΜΒ-ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Escherichia Coli ISO 9308-1:2014   OE 4004
711 ΜΒ-ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης ISO 7899-2:2000 Int. Enterococci OE 4005*
712 ΜΒ-ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Legionella spp ΙSO 11731:2017   ΟΕ 4006
713 ΜΒ-ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Pseudomonas aeruginosa ISO 16266:2006   ΟΕ 4007
714 ΜΒ-ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Clostridium Perfringens ISO 6461-2:1986   ΟΕ 4008
715 ΜΒ-ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Κοπρανώδη Κολοβακτηριοειδή APHA 9222D Fecal Coliforms ΟΕ 4009
716 ΜΒ-ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα στους 20 ^οC ISO 13959:2009 Total plate count at 20?C ΟΕ 4010
717 ΜΒ-ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Vibrio spp ISO 8914:1990   ΟΕ 4011
718 ΜΒ-ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Στρεπτόκοκκοι κοπράνων ISO 7899-2:2000 Fecal streptococci OE 4047
719 ΝΕΡA Salmonella spp ISO 19250:2010 Salmonella spp OE 4048
720 ΜΒ-ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Clostridium perfringens ISO 14189:2013   OE 4049
721 ΜΒ-ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Escherichia Coli ISO 9308-1:2014   OE 4003
722 ΜΒ-ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Αριθμός Αποικιών, 37oC ISO 6222:1999 Total plate count, 37oC OE 4001*
723 ΜΒ-ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Legionella ISO 11731:2017   OE 4051
724 ΝΕΡA Legionella PCR - ISO/TS 12869:2019   OE 4052
725 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων LC/MS-MS Pesticide residues ΟΕ 9000
726 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων GC & LC/MS-MS Pesticide residues ΟΕ 9001
727 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ Υπολείμματα φυτοφαρμάκων GC/MS-MS Pesticide residues OE 9002
728 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων GC/MS-MS Pesticide residues OE 9002
729 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ Imidacloprid HPLC / DAD   OE 9004
730 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ λ-cyhalothrin LC/MS-MS   OE 9005
731 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ Ziram Xρωμ/τρία συμπλόκου CS2   OE 9006
732 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ Captan     OE 9007
733 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ Linuron LC/MS-MS   OE 9008
734 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ Glyphosate LC - MS/MS   OE 9010
735 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ Διθειοκαρβαμιδικά UV-VIS Dithiocarbamates OE 9009
736 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ Υπολείμματα φωσφίνης 004 MPP Res 1152

Rev 6 2015
Residues phosphine OE 9011
737 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ Diquat     OE 9012
738 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ Paclobutrazol     OE 9013
739 ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Fipronil LC/MS-MS   OE 9014
740 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ Fosetyl LC-MS/MS Fosetyl OE 9015
741 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ Acrinathrin GC-MS/MS Acrinathrin ΟΕ 9002
742 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ Amitraz GC-MS/MS Amitraz OE 9002
743 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ T-Fluvalinate GC-MS/MS T-fluvalinate OE 9002
744 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ Malathion+Malaoxon GC-MS/MS Malathion OE 9002
745 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ Bromopropylate GC-MS/MS Bromopropylate OE 9002
746 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ Coumaphos GC-MS/MS Coumaphos OE 9002
747 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 1,4 διχλωροβενζόλιο GC-MS/MS 1 ,4-dichlorobenzene OE 9002
748 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ Chlorfenvinphos GC-MS/MS Chlorfeninphos OE 9002
749 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ DEET GC-MS/MS DEET OE 9002
750 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ Flumethrin GC-MS/MS Flumethrin OE 9002
751 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ Tetradifon GC-MS/MS   ΟΕ 9002
752 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ pH Πάστα κορεσμού   OE 1001
753 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Αγωγιμότητα Εκχύλισμα κορεσμού Conductivity OE 1002
754 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Αλατότητα Εκχύλισμα κορεσμού Salinity OE 1002
755 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Οργανική ουσία Wet digestion Organic matter OE 1003
756 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Οργανικός άνθρακας Calculated Organic carbon OE 1005
757 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Μηχανική Ανάλυση Bouyoucos Soil texture OE 1006
758 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Άργιλος Bouyoucos Clay OE 1006
759 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Ίλυς Bouyoucos Silt OE 1006
760 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Άμμος Bouyoucos Sand OE 1006
761 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Ολικό ανθρακικό ασβέστιο Back-titration Total Calcium Carbonate OE 1007
762 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Ενεργό ανθρακικό ασβέστιο Drouineau-Galet Active Calcium Carbonate OE 1008
763 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Αφομοιώσιμος φώσφορος P Olsen, UV-Vis Extractable Phosphorus OE 1009
764 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Νιτρικά ΝΟ3 UV-Vis Nitrates OE 1010
765 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Νιτρικό άζωτο Ν-ΝΟ3 UV-Vis Nitrate nitrogen OE 1010
766 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Ασβέστιο Ca AAS-CH3COONH4 Calcium OE 1011
767 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Μαγνήσιο Mg AAS-CH3COONH4 Magnesium OE 1011
768 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Νάτριο Na AAS-CH3COONH4 Sodium OE 1011
769 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Κάλιο K AAS-CH3COONH4 Potassium OE 1011
770 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Χαλκός Cu AAS-DTPA Copper OE 1012
771 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Ψευδάργυρος Zn AAS-DTPA Zinc OE 1012
772 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Σίδηρος Fe AAS-DTPA Iron OE 1012
773 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Μαγγάνιο Mn AAS-DTPA Manganese OE 1012
774 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Βόριο B Azomethine-H Extractable Boron OE 1013
775 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Θείο S-SO4 Turbidimetry Extractable Sulphur OE 1014
776 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Φουλβικά & Χουμικά οξέα Spectroscopy Fulvic & Humic acids OE 1015
777 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Αρσενικό HG-AAS Arsenic OE 1016
778 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Υδράργυρο HG-AAS Mercury OE 1017
779 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Μόλυβδος GF-AAS Lead OE 1018
780 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Κάδμιο GF-AAS Cadmium OE 1019
781 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Χρώμιο GF-AAS Chromium OE 1020
782 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Νικέλιο GF-AAS Nickel OE 1021
783 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Ολικό άζωτο Kjeldahl Total nitrogen OE 1022
784 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων (CEC)   Cation exchange capacity OE 1023
785 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Βόριο based on B-4.10, WRET-125, 3rd ed Boron ΟΕ 1024
786 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Ολικό άζωτο based on B-2.10, WREP-125, 3rd ED. Total nitrogen OE 1025
787 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Ολικός Φώσφορος based onB-4.10, (Olsen) WREP-125, 3rd ED. Phosphorus OE 1026
788 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Ασβέστιο based on B.10 (AAS), WREP-125 3rd ED. Calcium OE 1027
789 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Μαγνήσιο based on B.10 (AAS), WREP-125 3rd ED. Μagnesium ΟΕ 1027
790 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Νάτριο based on B.10 (AAS), WREP-125 3rd ED. Sodium OE 1027
791 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Κάλιο based on B.10 (AAS), WREP-125 3rd ED. Potassium OE 1027
792 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Χαλκός based on B.10 (AAS), WREP-125 3rd ED. Copper OE 1027
793 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Ψευδάργυρος based on B.10 (AAS), WREP-125 3rd ED. Zinc OE 1027
794 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Σίδηρος based on B.10 (AAS), WREP-125 3rd ED. Ferrum OE 1027
795 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Μαγγάνιο based on B.10 (AAS), WREP-125 3rd ED. Μanganese ΟΕ 1027
796 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Αμμωνιακό άζωτο- Ν-ΝΗ4 UV-VIS Ammonium nitrogen OE 1028
797 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Χλωριούχα (Δοκιμή έκπλυσης L/S=10L/Kg) EN 12457-4 Chlorides ΟΕ 1029
798 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Υδατοικανότητα-FC Calculated Field Capacity OE 1030
799   Πρόταση λίπανσης      
800 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Αρσενικό AOAC 990.08 Arsenic ΟΕ 1031
801 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Εδαφική υγρασία      
802 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Οξείδιο του Καλίου -Κ2Ο Calculated Potassium oxide OE 1032
803 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Οξείδιο του Νατρίου-Na2O Calculated Sodium oxide OE 1033
804 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Οξείδιο του Μαγγανίου-MnO Calculated Manganese(II) oxide OE 1034
805 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Οξείδιο του Χαλκού  -CuO Calculated Copper(II) oxide OE 1035
806 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Μονοξείδιο του Μολύβδου  - PbO Calculated Lead(II) oxide OE 1036
807 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Οξείδιο του Σιδήρου(ΙΙΙ)-Fe2O3 Calculated Iron(III) oxide OE 1037
808 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Οξείδιο του Ψευδαργύρου-ZnO Calculated Zinc oxide OE 1038
809 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Οξείδιο του Μαγνησίου-MgO Calculated Magnesium oxide OE 1039
810 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ Οξείδιο του Αργιλίου-Al2O3 Calculated Aluminium oxide OE 1040
811 SET ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ   SOIL ANALYSIS  
812 SET ΥΛΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗΡΑ   BG DIGESTER  
813 SET ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΚΕΤΟ ΧΗΜΕΙΟ   BG RESIDUE  
814 SET VFA   BG VFA  
815 SET THEORITICAL GAS YIELD   BG THEORITICAL GAS YIELD  
816 SET BMP TEST   BG BMP TEST  
817 SET ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ BG   BG TRACE ELEMENTS  
818 SET THESSWIM ΦΧ   THESSWIM  
819 SET ΛΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΣΙΝΑ ΦΧ   LOLAS IOANNIS PISINA  
820 SET ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΦΧ   MUNICIPAL SWIMMING POOL KALAMARIAS  
821 SET ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΦΧ   MUNICIPAL SWIMMING POOL SYKEON  
822 SET ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ   LEAF ANALYSIS  
823 SET ΚΑΣΕΡΙ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ   VEGETABLE CHEESE  
824 SET ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ 1169.2011   NUTRITIONAL ANALYSIS  
825 SET ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ WEENDE   NUTRITIONAL WEENDE  
826 SET ΝΕΡΟ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ   HYDROPONIC WATER  
827 SET ΣΦΑΓΙΟ   MEAT  
828 SET ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ   FINAL  PRODUCT FARMA CHALASTRAS  
829 SET ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ   PROCESSED PRODUCT FARMA CHALASTRAS  
830 SET ΥΓΡΟ ΑΠΟΒΛΗΤΟ ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ   WASTEWATER FARM CHALASTRAS  
831 SET ΝΕΡΟ ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ   WATER FARMA CHALASTRAS  
832 SET METAL FASHION ΥΓΡΟ ΑΠΟΒΛΗΤΟ   METAL FASHION WASTEWATER  
833 SET ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΚΕΤΟ   MICROBIAL WATER ANALYSIS  
834 SET ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΥΓΡΟ ΑΠΟΒΛΗΤΟ   KONSTANTINIDIS WASTEWATER  
835 SET ΟΡΚΑ ΥΓΡΟ ΑΠΟΒΛΗΤΟ   ORKA WASTEWATER  
836 SET COSMOS ΥΓΡΟ ΑΠΟΒΛΗΤΟ   COSMOS WASTEWATER  
837 SET ΠΡΟΦΙΛ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ   FAT OIL PROFILE  
838 SET ΠΡΟΙΚΑΣ ΥΓΡΟ ΑΠΟΒΛΗΤΟ   PROIKAS WASTEWATER  
839 SET ΝΕΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΦΧ   WATER OLYMPIC  
840 SET ΚΡΙΤΣΙΝΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ   KRITSINI MICROBIAL ANALYSIS  
841 SET ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ   DEYA WASTEWATER  
842 SET ΑΡΜΟΝΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ   ARMONIA WASTE WATER  
843 SET TOTAL AFLATOXINS   TOTAL AFLATOXINS  
844 SET ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΙΚΡΟ ΠΑΚΕΤΟ   MICROBIAL WATER ANALYSIS 2  
845 SET TOSOH ΘΕΙΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΑ   TOSOH  
846 SET TOSOH ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ   TOSOH  
847 SET ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΓΡΟ ΑΠΟΒΛΗΤΟ ΦΧ   NEFROLOGIKI WASTEWATER  
848 SET ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΕΡΟ ΩΣΜΩΣΗΣ ΜΒ   NEFROLOGIKI OSMOSIS WATER  
849 SET ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΕΡΟ ΩΣΜΩΣΗΣ Φ/Χ   NEFROLOGIKI OSMOSIS WATER F/X  
850 SET MAGMA ΕΔΑΦΟΣ   MAGMA SOIL  
851 SET ΠΙΣΙΝΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΦΧ   XATZIGIAKOYMIS POOL  
852 SET ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ   DEYA DIMOY DELTA  
853 SET DELI FISH LIDL   DELI FISH LIDL  
854 SET ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ   ARBANITIS MICROBIAL ANALYSIS  
855 SET ΣΥΝΗΘΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ Ι   TYPICAL WATER ANALYSIS  
856 SET GMO'S   GMO'S  
857 SET ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ   VOREIOELLADIKI  
858 SET ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕΛΙΟΥ   HONEY PESTICIDES  
859 SET ΦΘΑΛΙΚΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ   Phthalate  
860 SET ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ   ALLERGEN  
861 SET ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 1 ΦΧ   DOKIMASTIKI  
862 SET ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 2   DOKIMASTIKI2  
863 SET ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΚΕΤΟ MB   RESIDUE MB  
864 SET ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΑ   RESIDUE METALS  
865 SET ΝΕΡΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ   IRRIGATION WATER  
866 SET THESSWIM ΜΒ   THESSWIM ΜΒ  
867 SET ΛΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΣΙΝΑ MB   LOLAS  
868 SET ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ MB   KALAMARIAS  
869 SET ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΜΒ   SYKIES  
870 SET ΥΓΡΟ ΑΠΟΒΛΗΤΟ ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ MB   FARMA XALASTRAS  
871 SET ΝΕΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΒ   OLYMPIAKI  
872 SET TOSOH ΘΕΙΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ Χ      
873 SET ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΓΡΟ ΑΠΟΒΛΗΤΟ MB   NEFROLOGIKI MB  
874 SET ΠΙΣΙΝΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗΣ MB   XATZIGIANNIKOUMIS  
875 SET ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ MB1   DOKIMASTIKI  
876 SET ΝΕΡΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ   AGGRENATION WATER  
877 SET ΝΕΡΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ MB   WATER MB  
878 SET ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ MB2   DOKIMASTIKI  
879 SET ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ   FERTILIZER  
880 SET ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ   OLIVE OIL  
881 SET ELPEDISON   ELPEDISON  
882 ΝΕΡA pH based on APHA 4500-H   ΟΕ 2001*
883 ΝΕΡA Αγωγιμότητα - 20οC based on APHA 2510 B Conductivity ΟΕ 2002*
884 ΝΕΡA Χρώμα Platinum Cobalt method Colour ΟΕ 2003
885 ΝΕΡA Οσμή Sensory Odour ΟΕ 2004
886 ΝΕΡA Γεύση Sensory Taste ΟΕ 2005
887 ΝΕΡA Θολότητα Turbidimetry Turbidity ΟΕ 2006
888 ΝΕΡA Υπολειμματικό χλώριο DPD Residual chlorine ΟΕ 2007
889 ΝΕΡA Ελεύθερο χλώριο based on EPA 330.5 Free chlorine ΟΕ 2008
890 ΝΕΡA Δεσμευμένο χλώριο   Combined chlorine ΟΕ 2009
891 ΝΕΡA Χλωριούχα-Cl based on APHA 4500-Cl B Chlorides ΟΕ 2010*
892 ΝΕΡA Φθοριούχα-F based on EPA 340.3 Fluorides ΟΕ 2011*
893 ΝΕΡA Θειϊκά-SO4 based on APHA 4500-SO4 Sulphates ΟΕ 2012*
894 ΝΕΡA Θειώδη Iodometric Sulphites ΟΕ 2013
895 ΝΕΡA Ν-Kjeldahl   Nitrogen ΟΕ 2014
896 ΝΕΡA Νιτρικά-NO3 based on 4500-NO3- B Ultraviolet Spectrophotometric Screening Method Nitrates ΟΕ 2015*
897 ΝΕΡA Νιτρώδη-NO2 based on APHA 4500-NO2 Nitrites ΟΕ 2016*
898 ΝΕΡA Αμμωνιακά-NH4 based on Nessler method Ammonium ΟΕ 2017*
899 ΝΕΡA Ολική Σκληρότητα based on APHA 2340B Total Hardness ΟΕ 2018*
900 ΝΕΡA Ασβέστιο-Ca based on APHA 3113 B Calcium ΟΕ 2019
901 ΝΕΡA Μαγνήσιο-Mg based on APHA 3113 Α&B Magnesium ΟΕ 2020
902 ΝΕΡA Νάτριο-Na based on APHA 3113 Α&B Sodium ΟΕ 2021
903 ΝΕΡA Κάλιο-K based on APHA 3113 Α&B Potassium ΟΕ 2022
904 ΝΕΡA Χαλκός-Cu based on APHA 3113 Α&B AAS Copper ΟΕ 2023
905 ΝΕΡA Ψευδάργυρος-Zn based on APHA 3113 Α&B AAS Zinc ΟΕ 2024
906 ΝΕΡA Σίδηρος-Fe HACH LCW 021 Iron ΟΕ 2025
907 ΝΕΡA Μαγγάνιο-Mn HACK LCW 532 Manganese ΟΕ 2026
908 ΝΕΡA Αλκαλικότητα P based on APHA 2320 Β   ΟΕ 2027
909 ΝΕΡA Ολική Αλκαλικότητα based on APHA 2320 Β Total Alkalinity ΟΕ 2028*
910 ΝΕΡA Ανθρακικά based on APHA 4500 CO2 D Carbonates ΟΕ 2029
911 ΝΕΡA Όξινα ανθρακικά based on APHA 4500 CO2 D Bicarbonates ΟΕ 2030
912 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Ολικά διαλυμένα στερεά-TDS Calculated Total Dissolved Solids ΟΕ 2031
913 ΝΕΡA Σκληρότητα Μόνιμη Titrimetry Permanent Hardness ΟΕ 2032
914 ΝΕΡA Σκληρότητα Παροδική Titrimetry Temporary Hardness ΟΕ 2033
915 ΝΕΡA Φωσφορικά-PO4 based on APHA 4500 Phosphates ΟΕ 2034*
916 ΝΕΡA Βόριο- B ISO 9390:1990 Boron ΟΕ 2035
917 ΝΕΡA Ενεργό χλώριο   Active chlorine ΟΕ 2036
918 ΝΕΡA Αρσενικό-As AAS / VGA Flame Arsenic ΟΕ 2037
919 ΝΕΡA Νικέλιο-Ni ICP-OES Nickel ΟΕ 2038
920 ΝΕΡA Πυριτικά-SiO2 APHA 151B Silicon dioxide ΟΕ 2039
921 ΝΕΡA Βάριο-Ba ICP-OES Barium ΟΕ 2040
922 ΝΕΡA Στρόντιο-Sr ICP-OES Strontium ΟΕ 2041
923 ΝΕΡA Χαλκός-Cu ICP-OES Copper ΟΕ 2042
924 ΝΕΡA Σίδηρος-Fe ICP-OES Iron ΟΕ 2043
925 ΝΕΡA Cd ICP-OES Cadmium ΟΕ 2044
926 ΝΕΡA Μόλυβδος-Pb ICP-OES Lead ΟΕ 2045
927 ΝΕΡA Χρώμιο-Cr ICP-OES Chromium ΟΕ 2046
928 ΝΕΡA Βρωμικά-BrO3 IC-CD Bromates ΟΕ 2047
929 ΝΕΡA Εξασθενές χρώμιο HACH LCS 313 Ηexavalent chromium OE 2048*
930 ΝΕΡA Αλατότητα Calculated Salinity OE 2049
931 ΝΕΡA Λόγος προσροφήσεως Νατρίου (S.A.R.) Calculated Sodium adsorption ratio (S.A.R.) OE 2050
932 ΝΕΡA Σίδηρος-Fe AAS Iron OE 2051
933 ΝΕΡA Σελήνιο-Se AAS / VGA Flame Selenium OE 2052
934 ΝΕΡA Φωσφορος-P2O5 HACH LCK 349 Phosphorous OE 2053
935 ΝΕΡA Χρώμιο-Cr HACH LCS 313 Chromium OE 2054
936 ΝΕΡA Υδράργυρος-Hg AAS / VGA cold Mercury OE 2055
937 ΝΕΡA Αρσενικό-Αs ICP-OES Arsenic OE 2056
938 ΝΕΡA Άργυρος-Ag ICP-OES Silver OE 2057
939 ΝΕΡA Αντιμόνιο-Sb AAS/VGA flame Αntimony-Sb OE 2058
940 ΝΕΡA Οξειδωσιμότητα Titrimetric Οxidisability OE 2059
941 ΝΕΡA Βηρύλλιο - Be ICP-OES Beryllium OE 2060
942 ΝΕΡA 1,2 Διχλωροαιθάνιο (EDC) GC/ECD 1,2-Dichloroethane (EDC) OE 2061
943 ΝΕΡA Βινυλοχλωρίδιο(CH2CHCl) EPA 5030C, EPA 8A60D Vinyl chloride(CH2CHCl) OE 2062
944 ΝΕΡA Ολικά Τριαλογονομεθάνια (ΤΗΜ's)   Total Trihalomethanes (THM's) OE 2063
945 ΝΕΡA Χλωροφόρμιο (CHCl3)   Chloroform (CHCl3) OE 2064
946 ΝΕΡA Διβρωμοχλωρομεθάνιο     OE 2065
947 ΝΕΡA PAH GC/MS-MS   OE 2066
948 ΝΕΡA Βενζόλιο EPA 5030C & EPA 8260C Benzene OE 2067
949 ΝΕΡA Ακρυλαμίδιο LC-MS/MS Acrylamide OE 2068
950 ΝΕΡA Επιχλωρυδρίνη En 14207   OE 2069
951 ΝΕΡA Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) HACH 10129 Total Organic Carbon OE 2070
952 ΜΒ-ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Ανθρακικό νάτριο - Na2CO3 Calculated Sodium carbonate ΟΕ 2029
953 ΝΕΡA Διαλυμένος οργανικός άνθρακας (DOC) OE 3052 DOC OE 3052
954 ΝΕΡA Ραδιενέργεια   Radioactivity ΟΕ 3053
955 ΝΕΡA Θειϊκά-SO4 Sulfaver Sulphates ΟΕ 3054
956 ΝΕΡA Ολική σκληρότητα Calculated Total Hardness ΟΕ 3055
957 ΝΕΡA Ολικά διαλυμένα στερεά στους 180C -TDS based on APHA 2540C Total Dissolved Solids OE 3056
958 ΝΕΡA Τρισθενές χρώμιο Calculated Cr(III) OE 3057
959 ΝΕΡA Σκληρότητα ασβεστίου   Calcium hardness OE 3058
960 ΠΟΤΑ Αλκοολικός τίτλος (20oC) EC 2870/2000 Alcoholic Strength (20oC) OE 8001
961 ΠΟΤΑ pH OIV   OE 8002
962 ΠΟΤΑ Ολικά θειώδη OIV Total sulfur OE 8003
963 ΠΟΤΑ Ελεύθερα θειώδη OIV Available sulfites OE 8004
964 ΠΟΤΑ Οξύτητα (τρυγικού οξέος) EC 2870/2000 Acidity OE 8005
965 ΠΟΤΑ Πτητική οξύτητα EC 2870/2000 Volatile acidity OE 8006
966 ΠΟΤΑ Ανάγοντα Σάκχαρα EC 2870/2000 Reducing Sugars OE 8007
967 ΠΟΤΑ Ωχρατοξίνη Α Elisa Test kit Ochratoxin A OE 8008
968 ΠΟΤΑ Ένταση-Απόχρωση OIV Intensity-Hue OE 8009
969 ΠΟΤΑ Δείκτης Φαινολικών Ουσιών (ΔΦΟ) OIV Phenolic Substances Index (DFO) OE 8010
970 ΠΟΤΑ Δείκτης Folin Ciocalteu OIV Folin Ciocalteu Index OE 8011
971 ΠΟΤΑ Ολικά σάκχαρα EC 2870/2000 Total Sugars OE 8012
972 ΠΟΤΑ Προσδιορισμός πτητικών & μεθανόλης EC 2870/2000 Determination of volatile substances and methanol OE 8013
973 ΠΟΤΑ Κρόκος αυγού σε ποτά EC 2870/2000 Egg yolk in drinks OE 8014
974 ΠΟΤΑ Χαλκός-Cu AAS Copper OE 8015
975 ΠΟΤΑ Πτητική οξύτητα EC 2870/2000 Volatile acidity OE 8006
976 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ COD HACH LCK 1814   OE 3062
977 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ pH based on APHA 4500   ΟΕ 3001
978 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Αγωγιμότητα based on APHA 4500 Conductivity ΟΕ 3002
979 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Χλωριούχα-Cl based on APHA 4500 Chlorides ΟΕ 3003
980 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Υπολειμματικό χλώριο EPA 330.5 Residual chlorine ΟΕ 3004
981 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Ελεύθερο χλώριο EPA 330.5 Free chlorine ΟΕ 3005
982 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Δεσμευμένο χλώριο EPA 330.5 Combined chlorine ΟΕ 3006
983 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ BOD5 based on APHA 5210D   ΟΕ 3007*
984 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ COD HACH LCK 314 & 514   ΟΕ 3008*
985 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Αιωρούμενα Στερεά-TSS based on APHA 2540D Total Suspended Solids ΟΕ 3009*
986 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Καθιζάνοντα Στερεά Imhoff Settleable Solids ΟΕ 3010
987 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Αζωτο N-Kjeldahl Kjeldahl Nitrogen ΟΕ 3011
988 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Ολικό άζωτο-Ν HACΗ LCK 238 Total Nitrogen ΟΕ 3012
989 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Νιτρικά-NO3 Cd REDUCTION Nitrates ΟΕ 3013
990 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Ολικός Φώσφορος-P HACH LCK 349 Total Phosphorus ΟΕ 3014
991 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Φωσφορικά- PO4 based on APHA 4500 Phosphates ΟΕ 3015
992 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Λίπη- Έλαια based on APHA 5520D Oil & Fats ΟΕ 3016
993 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Νιτρώδη-NO2 based on APHA 4500-NO2 Nitrites ΟΕ 3017
994 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Αμμωνιακά-NH4 based on Nessler method Ammonium ΟΕ 3018
995 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Χρώμα Platinum Cobalt method Colour ΟΕ 3019
996 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Θολότητα based on APHA 2130 A&B Turbidity ΟΕ 3020
997 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Νιτρικό άζωτο Ν-ΝΟ3 distillation & titrimetry Nitrate Nitrogen ΟΕ 3021
998 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Αμμωνιακό άζωτο N-NH4 distillation & titrimetry Ammoniacal nitrogen ΟΕ 3022
999 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Χλωριομένοι δ/τες GC-MS Chlorinated solvents ΟΕ 3023
1000 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Τριαλογονομεθάνια GC/ECD Trihalomethane ΟΕ 3024
1001 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Φαινόλες HACH LCK 653 Phenols ΟΕ 3025
1002 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Υδρογονάνθρακες based on APHA 5520F/2005 Hydrocarbons ΟΕ 3026
1003 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Θειούχα HACH LCK 653 Sulphides ΟΕ 3027
1004 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ MLSS based on APHA 2540D   ΟΕ 3028
1005 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ COD HACH LCK 514   ΟΕ 3029
1006 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Αργίλιο-Al HACH 8012 Aluminium ΟΕ 3030
1007 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Ολικό χρώμιο-Cr HACK LCK 313 Total Chromium ΟΕ 3031
1008 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Εξασθενές Χρώμιο-Cr(VI) HACH LCK 313 Hexavalent chromium ΟΕ 3032*
1009 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Ολικά διαλύμενα στερέα-TDS based on APHA 2540C Total dissolved solids ΟΕ 3033
1010 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Θειϊκά-SO4 based on APHA 4500-SO4 Sulphates ΟΕ 3034
1011 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Πτητικά στερεά-VS based on APHA 2540G Volatile solids ΟΕ 3035
1012 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Χλωροφόρμιο GC/ECD Chloroform ΟΕ 3036
1013 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Χλωροδιβρωμομεθάνιο GC/ECD Dibromochloromethane ΟΕ 3037
1014 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Βρωμοδιχλωρόμεθάνιο GC/ECD Bromodichloromethane ΟΕ 3038
1015 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Βρωμοφόρμιο GC/ECD Bromoform ΟΕ 3039
1016 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Τριχλωροαιθένιο GC/ECD Trichloroethane ΟΕ 3040
1017 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Τετραχλωροαιθένιο GC/ECD Tetrachloroethylene ΟΕ 3041
1018 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Τρι- & τετραχλωροαιθένιο GC/ECD Tri & tetra chloroethane ΟΕ 3042
1019 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Νικέλιο-Νi ICP-OES Nickel ΟΕ 3043
1020 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Κάδμιο-Cd ICP-OES Cadmium ΟΕ 3044
1021 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Επιπλέοντα στερεά based on APHA 2540D Floatable Solids ΟΕ 3045
1022 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Κυανιούχα-CN APHA 207 Cyanides ΟΕ 3046
1023 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Ολικά στερεά - TS Based on APHA 2540G Total solids OE 3047
1024 ΝΕΡA Θερμοκρασία IR-SCAN Τemperature OE 3048
1025 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Χαλκός-Cu ICP-OES Copper ΟΕ 3049
1026 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Αμμωνιακά-NH4 DISTILLATION + TITRIMETRY Ammonium OE 3050
1027 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Θάλιο ICP-OES Τhallium OE 3051
1028 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Αριθμός σαπωνοποίησης Ογκομέτρηση   ΟΕ 3052
1029 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ COD Ογκομέτρηση   OE 3052
1030 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Μέτρηση καθιζησιμότητας Ιλύος APHA 2410D SVI ΟΕ 3053
1031 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Διαλυμένο οξυγόνο Electrode Dissolved oxygen ΟΕ 3052
1032 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ MLVSS based on APHA 2540E   OE 3054
1033 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Φαινόλες GC-MS/MS Phenols ΟΕ 3055
1034 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Επιπλέοντα υλικά με διάμετρο >0,5cm based on APHA 2530B Floatable Solids ΟΕ 3045
1035 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Νιτρικά - ΝΟ3 Nitraver Nitrates OE 3056
1036 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Jar test     OE 3057
1037 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Μελέτη βιοκροκίδων ιλύος Microscopic   OE 3058
1038 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Μελέτη Νηματοειδών μικροοργανισμών Microscopic   OE 3058
1039 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Test αφρισμού     OE 3059
1040 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Ολικός οργανικός άνθρακας HACH 10129 Total organic carbon OE 3060
1041 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ COD θεωρητικό Calculated Theoretical COD ΟΕ 3061
1042 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Ολικός άνθρακας Oxidative Combustion - infrared analysis Total Carbon - TC OE 3062
1043 ΝΕΡΑ & ΛΥΜΑΤΑ Ολικο άζωτό-Ν HACH LCK 138 Total Nitrogen OE 3063