Αντιστοιχιση εσωτερικων μεθοδων

Οι εσωτερικές μέθοδοι  με αστεράκι περιλαμβάνονται στο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου.

Α/Α Περιγραφή Μέθοδος Περιγραφή(Αγγλ) Εσωτερική Μέθοδ
1 Υγρή χώνευση Acid digestion Wet digestion OE 0001
2 Ξηρή χώνευση Dry digestion Dry digestion OE 0002
3 Χώνευση με μικροκύματα Microwave digestion Microwave digestion OE 0003
4 FOS-Volatile fatty acids acc. to Nordmann   OE 3200
5 TAC-Carbon buffer capacity acc. to Nordmann   OE 3201
6 FOS/TAC ratio Calculated   OE 3202
7 Formic acid Ion Chromatography   OE 3203
8 Acetic acid Ion Chromatography   OE 3203
9 Glycolic acid Ion Chromatography   OE 3203
10 Propionic acid Ion Chromatography   OE 3203
11 Lactic acid Ion Chromatography   OE 3203
12 Butyric acid Ion Chromatography   OE 3203
13 Levulinic acid Ion Chromatography   OE 3203
14 Πτητικά Στερεά - VS EN 12879 (550 oC) Volatile Solids OE 3208
15 Ξηρά ουσία - DM EN 12880 (105 oC) Dry matter OE 3209
16 Απώλεια πύρωσης - LOI EN 12879 (550 oC) Loss on ignition OE 3208
17 Υγρασία EN 12880 (105 oC) Moisture OE 3209
18 Άζωτο-N ASTM D 5291 Nitrogen OE 3210
19 Στοιχειακός Άνθρακας-C ASTM D 5291 Carbon OE 3210
20 Θείο-S Κανονισμός Ε.Κ.

 αρ. 2003/2003.

Μέθοδος 8.2 & 8.9
Sulfur OE 3220
21 Υδρογόνο-Η ASTM D 5291 Hydrogen OE 3210
22 Λιπαρά VDLUFA Bd.III, Kεφ. 5.1.1 Raw fat (in original matter) OE 3211
23 Λιπαρά επι ξηρού VDLUFA Bd.III, Kεφ. 5.1.1 Raw fat (in dry matter) OE 3211
24 Ινώδεις ουσίες VDLUFA Bd.III, Kεφ. 6.1.1 Raw fiber (in original matter) OE 3212
25 Ινώδεις ουσίες επί ξηρού VDLUFA Bd.III, Kεφ. 6.1.1 Raw fiber (in dry matter) OE 3212
26 Πρωτεΐνες VDLUFA Bd.III, Kεφ. 4.1.1 Raw protein (in original matter) OE 3213
27 Πρωτεΐνες επί ξηρού VDLUFA Bd.III, Kεφ. 4.1.1 Raw protein (in dry matter) OE 3213
28 Theoritical gas yield (in original matter) Acc. to Baserga   OE 3214
29 Theoritical gas yield (in Volatile Solids) Acc. to Baserga   OE 3214
30 Μεθάνιο Acc. to Baserga Methane OE 3214
31 Ολικά στερεά - TS EN 12880 (105 oC) Total Solids OE 3209
32 BMP Test   BMP Test OE 3215
33 Acetic acid Gas chromatography   OE 3216
34 Propionic acid Gas chromatography   OE 3216
35 Iso butyric acid Gas chromatography   OE 3216
36 Butyric acid Gas chromatography   OE 3216
37 Iso valeric acid Gas chromatography   OE 3216
38 Valeric acid Gas chromatography   OE 3216
39 Iso capronic acid Gas chromatography   OE 3216
40 Capronic acid Gas chromatography   OE 3216
41 Acetic acid equivalent Gas chromatography   OE 3216
42 NFC Calculated Non Fibrous Carbohydrates OE 3217
43 Αιωρούμενα πτητικά στερεά-VSS based on APHA 2540E Total Volatile Solids OE 3218
44 Ratio ΝΗ4-Ν/Τ-Ν Calculated   OE 3219
45 Non Fibrous Carbohydrates  (NFC) επί ξηρού Calculated   OE 3217
46 Διαλυτό COD HACH LCK 314 & 514   ΟΕ 3008
47 NFE-Nitrοgen free extracts Calculated   OE 3219
48 Αργίλιο-Al EN ISO 11885 Aluminium OE 3220
49 Φώσφορος-P EN ISO 11885 Phosphorus OE 3220
50 Κάλιο-Κ EN ISO 11885 Potassium OE 3220
51 Βόριο-Β ICP OES Borom OE 3220
52 Κάδμιο-Cd EN ISO 11885 Cadmium OE 3220
53 Κοβάλτιο-Co EN ISO 11885 Cobalt OE 3220
54 Σίδηρος-Fe EN ISO 11885 Iron OE 3220
55 Χαλκός-Cu EN ISO 11885 Copper OE 3220
56 Μαγγάνιο-Mn EN ISO 11885 Manganese OE 3220
57 Μολυβδαίνιο-Mo EN ISO 11885 Molybdenum OE 3220
58 Νικέλιο-Ni EN ISO 11885 Nickel OE 3220
59 Σελήνιο-Se EN ISO 11885 Selenium OE 3220
60 Βολφράμιο-W EN ISO 11885 Wolfram OE 3220
61 Κασσίτερος-Sn EN ISO 11885 Tin OE 3220
62 Ψευδάργυρος-Zn EN ISO 11885 Zinc OE 3220
63 Νάτριο-Na EN ISO 11885 Sodium OE 3220
64 Οργανικός Άνθρακας 38409-H3 Total organic carbon OE 3221
65 Oλικός ανθρακάς - TC   Total carbon OE 3222
66 Acetic acid GC-FID   OE 3223
67 Propionic acid GC-FID   OE 3223
68 Isobutyric acid GC-FID   OE 3223
69 Butyric acid GC-FID   OE 3223
70 Isovaleric acid GC-FID   OE 3223
71 Valeric acid GC-FID   OE 3223
72 Isocaproic acid GC-FID   OE 3223
73 Hexanoic acid GC-FID   OE 3223
74 n-Heptanoic acid GC-FID   OE 3223
75 Acetic acid equivalent GC-FID   OE 3223
76 Φαινομενική Πυκνότητα Σταθμικά Apparent Density OE 3224
77 Ολικός Φώσφορος - P2O5 Based on APHA 4500-P Τotal Phosphorus OE 3225
78 Θερμογόνος Δύναμη   Calorific values OE 3226
79 Alkaline - effective substances (CaO)     OE 3227
80 Water holding capasity(WHC)     OE 3228
81 Germination Index(GI)     OE 3229
82 Μαγνήσιο-Μg ICP-OES   ΟΕ 3230
83 Φώσφορος-P2O5 Calculated   ΟΕ 3230
84 Νάτριο ICP-OES Sodium ΟΕ 3231
85 K2O Calculated Potassium oxide ΟΕ 3230
86 Νιτρικό άζωτο Ν-ΝΟ3 HACH Cd REDUCTION Nitrate Nitrogen ΟΕ 3232
87 Λιπαρά επί ξηρού ΟΕ 6403 Fats in dry matter ΟΕ 6403*
88 Πρωτεΐνες επί ξηρού OE 6404 Raw protein (in dry matter) OE 6404*
89 Ξηρά ουσία Calculated Dry matter OE 3233
90 Υγρασία Method book of BGK Moisture ΟΕ 3234
91 Βυρήλιο-Βe EN ISO 11885 Beryllium-Be OE 3220
92 Λίθιο-Li EN ISO 11885 Lithium-Li OE 3220
93 Πυκνότητα στους 15 οC ASTM D4052 Density OE 7001
94 Viscosity, 40oC, cSts     OE 7002
95 Σημείο ανάφλεξης   Flash Point OE 7003
96 Sulphur S,  mg/Kg     OE 7004
97 Carbon Residue, %m/m (10% distillation residue)     OE 7005
98 Water content, mg/Kg     OE 7006
99 Copper Strip Corrosion (3h at 50oC), rating   Copper Strip Corrosion (3h at 50oC), rating OE 7007
100 Oxidation Stability, 110oC, hours     OE 7008
101 Acid Value, mgKOH/g     OE 7009
102 Iodine Value, g iodine/100g     OE 7010
103 CFPP, oC ASTM 6371   OE 7011
104 Distillation, D 1160 GC-FID   OE 7012
105 Περιεκτικότητα κατ' όγκον Titrimetry Assay v/v OE 7013
106 Περιεκτικότητα κατά βάρος Titrimetry Assay w/w OE 7014
107 Καθαρότητα GC-FID Purity OE 7015
108 Ειδικό βάρος στους 20 0^C ASTM D4052 Specific gravity ΟΕ 7016
109 Περιεκτικότητα EN 459-2/2010 Content ΟΕ 7017
110 Πυκνότητα στος 15οC ASTM D4052 Density OE 7018
111 Ειδικό βάρος στους 15οC   Specific gravity OE 7019
112 Περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο Titrimetry Content of Active Chlorine OE 7020
113 Περιεκτικότητα σε υποχλωριώδες νάτριο Titrimetry Content of NaClO OE 7021
114 Περιεκτικότητα σε αλκάλι ISO 684:1974 Determination of total alkali content OE 7022
115 Περιεκτικότητα σε λιπαρή ύλη ISO 685:1974 Total fatty matter content OE 7023
116 Aδιαλυτή ουσία σε αιθανόλη ISO 673:1981 Insoluble substance in ethanol ΟΕ 7024
117 Total Anhydrous Soap and Combined Alkali ISO 286:1978   OE 7025
118 Υγρασία και Πτητικά ISO 672:1978 Moisture and volatiles OE 7026
119 Ασαπωνοποίητα συστατικά ISO 673:1981 Unsaponifiables OE 7027
120 UV transmission     OE 7028
121 Aνιονικά τασενεργά ISO 2271 Anionic detergents OE 7029
122 QAC-Quaternary Ammonium Compounds HACH 8337   ΟΕ 7030
123 Προσδιορισμός PCBs GC-MS PCBs OE 7031
124 Πυκνότητα στους 20 οC ASTM D4052 Density ΟΕ 7032
125 Προφίλ ενώσεων με GC-MS GC-MS GC-MS Profile ΟΕ 7033
126 Διαλυτότητα 20οC   Solubility 20 ° C OE 7034
127 Περιεκτικότητα υδροχλωρικου οξεος Titration Content of HCL ΟΕ 7035
128 Περιεκτικότητα Χλωριούχου Σιδήρου Titration Content of FeCL ΟΕ 7036
129 Ιξώδες Brookfield DVE RV Spindle:02, 20RPM Viscosity ΟΕ 7037
130 Δισθενής Σίδηρος, Fe^+2 APHA 3500-Fe B Divalent Iron OE 7038
131 Περιεκτικότητα Calculated by Fe2+ (Titration) Content OE 7039
132 Κατιονικά Τασενεργά     ΟΕ 7040
133 Δοκιμή για οξύ Pehametry Acidity Test ΟΕ 7041
134 Δοκιμή για φωσφορικά Reagent B   OE 7042
135 Περιεκτικότητα σε γλυκερόλη     OE 7043
136 MONG     OE 7044
137 Περιεκτικότητα σε νερό     ΟΕ 7045
138 Τέφρα     ΟΕ 7046
139 Περιεκτικότητα σε Μεθανόλη     ΟΕ 7047
140 Ασβέστιο-Ca AAS Calcium OE 5004
141 Μαγνήσιο-Mg AAS Magnesium OE 5005
142 Κάλιο-K based on APHA 3113 Α&B Potassium OE 5006
143 Κοβάλτιο-Co ICP-OES Cobalt OE 5008
144 Μαγγάνιο-Mn AAS Manganese OE 5009
145 Σίδηρος-Fe AAS Iron OE 5010
146 Χαλκός-Cu AAS Copper OE 5011
147 Ψευδάργυρος-Zn AAS Zinc OE 5012
148 Αρσενικό-As ICP-OES Arsenic OE 5013
149 Κάδμιο-Cd ICP-OES Cadmium OE 5014
150 Υδράργυρος-Hg AAS/VGA cold Μercury OE 5015
151 Μόλυβδος-Pb ICP-OES Lead OE 5016
152 Νικέλιο-Ni ICP-OES Nickel OE 5017
153 Βόριο-B AAS Boron OE 5018
154 Πυρίτιο ICP-OES Silicon OE 5019
155 Σελήνιο - Se ICP-OES Selenium OE 5020
156 Φώσφορος - P2O5 UV-VIS Phosphorus OE 5021
157 Νιτρώδη UV-VIS Nitrites OE 5022
158 Νιτρικά based on APHA 4500-NO3 Nitrates OE 5023
159 Φωσφορικά UV-VIS Phosphates OE 5024
160 Θειώδη Iodometric Sulphites OE 5025
161 Θειϊκά-SO4 based on APHA 4500-SO4 Sulphates OE 5026
162 Αφλατοξίνη Β1 Elisa Aflatoxin B1 OE 5027
163 Αφλατοξίνη-Β1 HPLC-In house method Aflatoxin B1 OE 5028
164 Ωχρατοξίνη Α HPLC/FLD Ochratoxin A OE 5029
165 Έλεγχος αντιβιοτικών   Antibiotics screening OE 5034
166 Έλεγχος β-λακτάμες   β-lactams screening OE 5035
167 Υγρασία και Πτητικά ΟΕ 6401 Moisture ΟΕ 6401*
168 Τέφρα AOAC 967.04 Ash OE 5037
169 Ινώδεις ουσίες WEENDE Crude fibres OE 5038
170 Πρωτεΐνες ΑOAC 976.05 Proteins OE 5039
171 Λιπαρά SOXHLET Fats OE 5040
172 Υδατάνθρακες Calculated Carbohydrates OE 5041
173 Ενέργεια Calculated Energy OE 5042
174 Άμυλο HACH LCK 357 Amylum OE 5044
175 Διαιτητικές ίνες-TDF AOAC 991.43 Total Dietary Fibers OE 5045
176 Νάτριο-Na AAS Sodium OE 5046
177 Αλάτι Calculated Salt OE 5047
178 Δ/τες Διαιτητικές ίνες   Soluble Dietary Fibers OE 5048
179 Αδιάλυτες διαιτητικές ίνες   Insoluble Dietary Fibers OE 5049
180 ADF based on VDLUFA-ΑDF Acid Detergent Fibers OE 5050
181 NDF based on VDLUFA-NDF Neutral Detergent Fibers OE 5051
182 ADL based on VDLUFA-ΑDL Acid Detergent Lignins OE 5052
183 Λιγνίνη Calculated Lignin OE 5053
184 Κυτταρίνη Calculated Cellulose OE 5054
185 Ημικυτταρίνη Calculated Hemi-cellulose OE 5055
186 Αφλατοξίνη-Μ1 (dairy) Elisa Aflatoxin M1 OE 5058
187 Όξινη υδρόλυση   Αcid hydrolysis OE 5059
188 Ουρία EC 152/2009 Urea OE 5060
189 ΠΡΟ Calculated Ureic nitrogen OE 5061
190 Αδιάλυτη σε υδροχλωρικό οξύ τέφρα Gravimetric Hydrochloric acid insoluble ash OE 5062
191 Ανάγοντα Σάκχαρα   Reduced Sugars OE 5063
192 Ολικά Σάκχαρα Schrool Sugars OE 5064
193 Λακτόζη HPLC/RI Lactoze OE 5065
194 Ολικός Φώσφορος-P HACH LCK 349 Total Phosphorus OE 5066
195 Χλωριούχα Titration Chlorides OE 5067
196 Υδροξυμέθυλο φουρφουράλη HPLC/UV 5-HMF OE 5068
197 Δεσοξυνιβαλενόλη (DON) HPLC-MS/MS Deoxynivalenol OE 5072
198 Ζεαραλενόνη (ΖΟΝ) HPLC-MS/MS Zearalenone OE 5073
199 Σακχαρόζη HPLC/RI Sucrose OE 5074
200 Φρουκτόζη HPLC/RI Fructose OE 5075
201 pH based on APHA 4500-H   OE 5076
202 Δείκτης διάθλασης   Refractive index OE 5077
203 Γυρεοσκοπική ανάλυση Optical microscopy   OE 5078
204 Οξειδωσιμότητα Titrimetric Οxidisability OE 5081
205 Ξηρό υπόλειμμα Ιn house method 180 οC Dry residue OE 5082
206 Στρόντιο-Sr ICP OES Strontium-Sr OE 5083
207 Βυρήλιο-Be ICP OES   OE 5084
208 Βάριο-Ba ICP OES Barium OE 5085
209 Αντιμόνιο-Sb ICP OES Antimony OE 5086
210 Λίθιο-Li ICP OES Lithium OE 5087
211 Αργίλιο-Al ICP OES Aluminum OE 5088
212 Οξύτητα EC 299/2013 Acidity OE 5089
213 Αριθμός υπεροξειδίων EC 299/2013 Peroxides OE 5090
214 Κ 232 EC 299/2013   OE 5091
215 Κ 268 EC 299/2013   OE 5092
216 ΔΚ 2568/91/EE   OE 5093
217 Κηροί   - Waxes GC-FID   OE 5094
218 Κορεσμένα λιπαρά οξέα GC-FID Saturated Fat OE 5103
219 Μονοακόρεστα λιπαρα οξέα GC-FID Monounsaturated Fat OE 5103
220 Πολυακόρεστα λίπαρά οξέα GC-FID Polyunsaturated Fat OE 5103
221 Χοληστερόλη HPLC Cholesterol OE 5098
222 Σάκχαρα HPLC-RI Sugars OE 5099
223 Προφίλ σακχάρων HPLC-RI Determination of sugars OE 5100
224 Γλουτένη (ίχνη) Real time PCR Gluten (tracks) OE 5101
225 Ω3 λιπαρά όξέα GC-FID Omega 3 fatty acids ΟΕ 5103
226 Προφίλ λιπαρών οξέων GC-FID Profile of fatty acids OE 5103
227 Ελεύθερα λιπαρά οξέα GC-FID Free fatty acids OE 5104
228 Ω6 λιπαρά οξέα GC-FID Omega-6 fatty acids ΟΕ 5103
229 Ω9 λιπαρά οξέα GC-FID O9 fatty acids OE 5107
230 Βιταμίνη Α HPLC Vitamin A OE 5108
231 Βιταμίνη D HPLC Vitamin D OE 5109
232 Βιταμίνη E HPLC Vitamin E OE 5110
233 Βιταμίνη C HPLC Vitamin C OE 5111
234 Χρώμιο-Cr ICP OES Chromium OE 5112
235 Εξασθενές χρώμιο   Hexavalent chromium OE 5113
236 Κιτρικό οξύ HPLC-DAD Citric acid OE 5114
237 Ελεύθερη γκοσσυπόλη   free gossypol OE 5115
238 Ολική γκοσσυπόλη   Total gossypol OE 5116
239 β-Καροτίνη HPLC b-Carotene OE 5117
240 Vitamin H HPLC   OE 5118
241 Φολλικό οξύ HPLC folate OE 5119
242 Ινοσιτόλη Ινοσιτόλη Inositol OE 5120
243 Υγρή γλουτένη Σταθμικά Wet gluten OE 5121
244 Ξηρή Γλουτένη Σταθμικά Dry gluten OE 5122
245 Βενζοϊκό νάτριο HPLC/UV Sodium benzoate OE 5123
246 Σορβικό κάλιο HPLC/UV Sorbate potassium OE 5123
247 Προφίλ αμινοξέων LC-MS/MS Profile acid OE 5125
248 Ειδικό βάρος Gravimetry Specific weight OE 5126
249 Πυκνότητα ASTM D4052 Density OE 5127
250 Οργανοληπτική εξέταση   Sensory examination OE 5128
251 Οσμή Organoliptic Odour OE 5129
252 Γεύση Organoleptic Taste OE 5130
253 Χρώμα Organoleptic Colour OE 5131
254 Υφή Organoleptic Texture OE 5132
255 Βανάδιο-V ICP-OES Vanadium OE 5134
256 Ενέργεια βλαστοποίησης (5 ημ.) Czabator Germination energy OE 5136
257 Ολικές πολυφαινόλες   Total polyphenols OE 5138
258 Χλωρικά LC-MS/MS Chlorates OE 5139
259 Υπερχλωρικά LC-MS/MS Perchlorates OE 5140
260 Πυριτικά-SiO2 Calculated Silicon dioxide OE 5141
261 Ενεργότητα ύδατος, aw Decagon Paw Water activity OE 5142
262 Drugs in page 2 LC-MS/MS   ΟΕ 5143
263 Ολικός οργανικός άνθρακας Catalytic Oxidation Combustion Total organic carbon - TOC ΟΕ 5145
264 Ξηρά Ουσία AOAC 967.03 Dry matter OE 5146
265 Οργανική ξηρά ουσία - oDM Gravimetric Organic Dry matter ΟΕ 5147
266 Αφλατοξίνη-B2 HPLC-In house method Aflatoxin-B2 OE 5148
267 Αφλατοξίνη-G1 HPLC-In house method Aflatoxin-G1 OE 5149
268 Αφλατοξίνη-G2 HPLC-In house method Aflatoxin-G2 OE 5150
269 Άθροισμα των Β1,Β2,G1,G2 HPLC-In house method Total AF ΟΕ 5151
270 Προφίλ αιθέριων ελαίων HPLC Essential oils profile OE 5152
271 Περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο ΙSO 6571/84 Content of essential oil OE 5153
272 Τέφρα Αδιάλυτη στο HCl Gravimetric Ash insoluble in HCl OE 5154
273 Δείκτης διαστάσης (κλίμακα Schade) Μέθοδος IHC Diastase OE 5155
274 Ανίχνευση CaMV 35S promoter Real time PCR Detection of CaMV 35S promoter OE 5156
275 Υγρασία AOAC 969.38 Moisture OE 5157
276 pH AOAC 973.41   OE 5158
277 Ηλεκτρική Αγωγιμότητα Harmonized Methods by International Honey Commission, 2006 Electrical Conductance OE 5159
278 1,4 διχλωροβενζόλιο GC-MS p-Dichlorobenze OE 5160
279 Ελεύθερη οξύτητα AOAC 962.19 Free Acidity OE 5161
280 Λακτονική οξύτητα AOAC 962.19 Lactonic Acidity OE 5161
281 Αντιβιoτικά MP 0879 REV 4 2011 Antibiotics OE 5163
282 Γυρεολογική Ανάλυση   Pollen analysis OE 5164
283 Βιταμίνη Β12 HPLC/DAD Vitamin B12 OE 5165
284 DAS LC-MS / MS   OE 5166
285 Τοξίνη HT-2 LC-MS / MS   OE 5167
286 Τοξίνη T-2 LC - MS/MS   ΟΕ 5168
287 Αρσενικό-As AAS/VGA flame Arsenic OE 5169
288 Άθροισμα HT-2 & T-1 LC-MS/MS Total HT-2 & T-1 OE 5170
289 Ωχρατοξίνη Α LC-MS/MS Ochratoxin A OE 5172
290 Ολικό Άζωτο Kjeldahl Total Nitrogen OE 5171
291 Πρωτεΐνες AOAC 991.20 Proteins ΟΕ 5173
292 Λιπαρά AOAC 925.32 Fat OE 5174
293 Χαλκός-Cu ICP-OES Copper OE 5175
294 Ψευδάργυρος-Zn ICP-OES Zinc OE 5176
295 Όψη Organoleptic Aspect OE 5177
296 Σορβικό οξύ HPLC/UV Sorbic acid OE 5123
297 Ανίχνευση NOS terminator Real time PCR Detection NOS terminator OE 5156
298 Βενζοϊκό οξύ HPLC/UV Βenzoic acid ΟΕ 5123
299 Μολυβδαίνιο-Mo ICP-OES Molybdenum ΟΕ 5178
300 ΔΕCN42     ΟΕ 5179
301 Χλωροφύλλη   Chlorophyll ΟΕ 5180
302 Υαλώδη   Vitreousness of Durum Wheat ΟΕ 5181
303 Falling Number     OE 5182
304 Εκατολιτρικό βάρος Gravimetric Ηectolitre weight OE 5183
305 Βενζο(a)πυρένιο HPLC/FLUO Benzo(a)pyrene OE 5184
306 Χλωριούχο Νάτριο Calculated Sodium chloride OE 5185
307 Ξένες Ύλες Σταθμικά Foreign material OE 5186
308 Ανάλυση χρώματος   Colour analysis OE 5187
309 Ισταμίνη HPLC/FLUO Histamine ΟΕ 5188
310 Ασβέστιο- Ca ICP-OES Calcium OE 5189
311 Κάλιο-K ICP-OES Potassium OE 5190
312 Μαγγάνιο-Mn ICP-OES Μanganese OE 5191
313 Φώσφορος - P ICP-OES Phosphorus OE 5192
314 NDICP Kjeldahl   OE 5193
315 Μεθανόλη GC/FID Μethanol OE 5195
316 Γλουτένη Eliza Gluten OE 5196
317 Κάδμιο-Cd AAS Cadmium OE 5197
318 Ζαχαρικός τίτλος Διαθλασιμετρία Sugar marketing title OE 5198
319 Λιπαρά επί ξηρού SOXHLET Fats in dry matter OE 5040
320 Υγρασία Karl Fischer Moisture ΟΕ 5204
321 Άθροισμα των Β1,Β2,G1,G2 Eliza Total AF OE 5027
322 NDF επί ξηρού based on VDLUFA-NDF Neutral Detergent Fibers OE 5051
323 NDICP επί ξηρού Kjeldahl NDICP on dry OE 5193
324 Κασσίτερος - Sn ICP-OES Tin OE 5194
325 Φθαλικοί εστέρες   Phthalates OE 5200
326 Λαμπρόν Κυανούν E133 HPLC/DAD Brilliant Blue OE 5205
327 Diethyl adipate (DEA) GC - MS / MS   OE 5200
328 Tributyl phosphate (TBP) GC - MS / MS   OE 5200
329 Diisobutyl adipate (DIBA) GC - MS / MS   OE 5200
330 Dimethyl phthalate (DMP) GC - MS / MS   OE 5200
331 Diethyl phthalate (DEP) GC - MS / MS   OE 5200
332 Diisobutyl phthalate (DIBP) GC - MS / MS   OE 5200
333 Dibutyl phthalate (DBP) GC - MS / MS   OE 5200
334 Tributyl acetyl citrate (TBAC) GC - MS / MS   OE 5200
335 Butylbenzyl phthalate (BBP) GC - MS / MS   OE 5200
336 Diethylhexyl adipate (DEHA) GC - MS / MS   OE 5200
337 Dibutyl adipate (DBA) GC - MS / MS   OE 5200
338 Diethylhexyl phthalate (DEHP) GC - MS / MS   OE 5200
339 Dioctyl phthalate (DOP) GC - MS / MS   OE 5200
340 Diisononyl phthalate (DINP) GC - MS / MS   OE 5200
341 Diisodecyl phthalate (DIDP) GC - MS / MS   OE 5200
342 Κουρκουμίνη - Ε100 HPLC/DAD Curcumin - E100 OE 5199
343 Αμυλόζη ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ (UN/VIS) Amylose OE 5201
344 Αμυλοπυκτίνη ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ (UV/VIS) Amylopectin OE 5201
345 GMO'S Real time PCR   OE 5202
346 1.Anthracene GC - MS/MS   OΕ 5203
347 2.Fluaranthene GC - MS/MS   OΕ 5203
348 3.Pyrene GC - MS/MS   OΕ 5203
349 4.Benzo-1,2 anthracene GC - MS/MS   OΕ 5203
350 5.Chrysene GC - MS/MS   OΕ 5203
351 6.Benzo-(b) fluranthene GC - MS/MS   OΕ 5203
352 7.Benzo-(a) pyrene GC - MS/MS   OΕ 5203
353 8.Sum of 4,5,6,7 GC - MS/MS   OΕ 5203
354 9.Benzo-(k) fluranthene GC - MS/MS   OΕ 5203
355 10.Indeno (1,2,3-c,d)pyrene GC - MS/MS   OΕ 5203
356 11.Dibenzo-(a,h) anthracene GC - MS/MS   OΕ 5203
357 12.Benzo-(g,h,i) perylene GC - MS/MS   OΕ 5203
358 Υπεροξείδια EC 2568/91 Peroxides OE 5204
359 Αντιβιοτικά LC / MS-MS   OE 5205
360 Βάρος 1.000 κόκκων Σταθμικά   ΟΕ 5206
361 Υπολείμματα ραδιενεργείας Cs 134,137 HPGe HPGe OE 5207
362 Σίδηρος-Fe ICP - OES Iron OE 5208
363 Αφλατοξίνη Β1 LC-MS/MS   OE 5209
364 Ζεαραλενόνη (ΖΟΝ) LC-MS/MS Zearalenone OE 5209
365 Αφλατοξίνη Β2 LC-MS/MS Aflatoxins B2 OE 5209
366 Αφλατoξίνη G1 LC-MS/MS Aflatoxins G1 OE 5209
367 Αφλατοξίνη G2 LC-MS/MS Aflatoxins G2 OE 5209
368 Άθροισμα Β1, Β2, G1, G2 LC-MS/MS Total Aflatoxins OE 5209
369 Δεσοξυνιβαλενόλη (DON) LC-MS/MS Deoxynivalenol OE 5209
370 Άθροισμα HT-2 + T-2 LC-MS/MS   ΟΕ 5028
371 Πρωτεΐνες OE 6404 Proteins OE 6404
372 Λιπαρά ΟΕ 6403 Fat ΟΕ 6403
373 Ακατέργαστη τέφρα ΟΕ 6402 Ash ΟΕ 6402*
374 Σπόροι Συρρικνωμένοι ICC102/1 Shrinking seeds OE 5210
375 EPA + DHA GC - FID   OE 5103
376 ω-6/ω-3 GC -FID   ΟΕ 5103
377 ω-3/ω-6 GC -FID   ΟΕ 5103
378 Προσδιορισμός προσμίξεων ICC102/1   OE 5210
379 Άλλα σιτηρά ICC102/1 Other grains OE 5210
380 Σπόροι με αποχρωματισμένο φύτρο ICC102/1 Seeds with decolored germ OE 5210
381 Έλεγχος ετικέτας -   -
382 Προδιαγραφές προϊόντος   Product specifications -
383 Βαθμοί Brix     OE 5211
384 Κολλαγόνο ΟΕ 5212 Collagen ΟΕ 5212
385 Καθαρό βάρος Σταθμικά   OE 5207
386 Στραγγισμένο Βάρος Σταθμικά   ΟΕ 5208
387 Ποσοστό κολλαγόνου σε πρωτεϊνη κρέατος OE 5212 Collagen in meat proteins OE 5212
388 Τιτάνιο-Τi ICP-OES Titanium ΟΕ 5213
389 Εμφάνιση Organoliptic   ΟΕ 5214
390 Υγρασία Μέτρηση με θερμοζυγό Moisture ΟΕ 5215
391 Λακτόζη GC-FID Lactose OE 5216
392 Χρωστική Ε129 HPLC/DAD   ΟΕ 5217
393 Αφλατοξίνη Μ1 HPLC / FLD Aflatoxin M1 ΟΕ 5218
394 Βλαστικότητα Germination Test Germination ΟΕ 5219
395 Μουστάρδα ELISA/Αgroquant Mustard ΟΕ 5220
396 Νιτρώδη Colorimetry Nitrites ΟΕ 5221
397 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες     ΟΕ 5222
398 Προσβολή από έντομα Organoleptic Insect infestation ΟΕ 5223
399 Προσβολή απο μούχλα Organoleptic Mold infestation ΟΕ 5223
400 ALA GC-FID ALA OE 5103
401 Butyric acid (C4:0) GC-FID Butyric acid (C4:0) ΟΕ 5103
402 Caproic acid (C6:0) GC-FID Caproic acid (C6:0) OE 5103
403 Caprylic acid  (C8:0) GC-FID Caprylic acid  (C8:0) OE 5103
404 Capric acid (C10:0) GC-FID Capric acid (C10:0) OE 5103
405 Undecanoic acid (C11:0) GC-FID Undecanoic acid (C11:0) OE 5103
406 Lauric acid (C12:0) GC-FID Lauric acid (C12:0) OE 5103
407 Tridecanoic acid (C12:0) GC-FID Tridecanoic acid (C12:0) OE 5103
408 Myristic acid (C14:0) GC-FID Myristic acid (C14:0) OE 5103
409 Myristoleic acid (C14:1) GC-FID Myristoleic acid (C14:1) OE 5103
410 Pentadecanoic acid (C15:0) GC-FID Pentadecanoic acid (C15:0) OE 5103
411 Cis-10-Pentadecenoic acid (C15:1) GC-FID Cis-10-Pentadecenoic acid (C15:1) OE 5103
412 Palmitoleic acid (C16:1) GC-FID Palmitoleic acid (C16:1) OE 5103
413 Heptadecanoic acid (C17:0) GC-FID Heptadecanoic acid (C17:0) OE 5103
414 Cis-10-Heptadecenoic acid (C17:1) GC-FID Cis-10-Heptadecenoic acid (C17:1) OE 5103
415 Elaidic acid (C18:1n9t) GC-FID Elaidic acid (C18:1n9t) OE 5103
416 Oleic acid (C18:1n9c) GC-FID Oleic acid (C18:1n9c) ΟΕ 5103
417 Linolelaidic acid (C18:2n6t) GC-FID Linolelaidic acid (C18:2n6t) OE 5103
418 Linoleic acid (C18:2n6c) GC-FID Linoleic acid (C18:2n6c) OE 5103
419 Arachidic acid (C20:0) GC-FID Arachidic acid (C20:0) OE 5103
420 γ-Linolenic acid (C18:3n6) GC-FID γ-Linolenic acid (C18:3n6) OE 5103
421 Cis-11-Eicosenoic (C20:1) GC-FID Cis-11-Eicosenoic (C20:1) OE 5103
422 Linolenic acid (C18:3n3) GC-FID Linolenic acid (C18:3n3) OE 5103
423 Heneicosanoic acid (C21:0) GC-FID Heneicosanoic acid (C21:0) OE 5103
424 Cis-11,14-Eicosadienoic acid (C20:2) GC-FID Cis-11,14-Eicosadienoic acid (C20:2) OE 5103
425 Behenic acid (C22:0) GC-FID Behenic acid (C22:0) OE 5103
426 Cis-8,11,14-Eicosadienoic (C20:3n6) GC-FID Cis-8,11,14-Eicosadienoic (C20:3n6) OE 5103
427 Erucic acid (C22:1n9) GC-FID Erucic acid (C22:1n9) OE 5103
428 Cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid (C20:3n3) GC-FID Cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid (C20:3n3) OE 5103
429 Arachidonic acid (C20:4n6) GC-FID Arachidonic acid (C20:4n6) OE 5103
430 Tricosanoic acid (C23:0) GC-FID Tricosanoic acid (C23:0) OE 5103
431 Cis-13,16-Docosadienoic acid (C22:2) GC-FID Cis-13,16-Docosadienoic acid (C22:2) OE 5103
432 Cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid (C20:5n3) GC-FID Cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid (C20:5n3) OE 5103
433 Lignoceric acid (C24:0) GC-FID Lignoceric acid (C24:0) OE 5103
434 Nervonic acid (C24:1) GC-FID Nervonic acid (C24:1) OE 5103
435 Cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid (C22:6n3) GC-FID Cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid (C22:6n3) OE 5103
436 Palmitic acid (C16:0) GC-FID Palmitic acid (C16:0) OE 5103
437 Stearic acid (C18:0) GC-FID Stearic acid (C18:0) OE 5103
438 Κυστεΐνη LC-MS/MS Cysteine ΟΕ 5125
439 Δείκτης διαστάσης   Diastase OE 5126
440 Καθαρό βάρος επί ξηρού Σταθμικά   OE 5207
441 Καθαρό βάρος επί νωπού Σταθμικά   OE 5207
442 Καθαρό βάρος τεμαχιου Σταθμικά   OE 5207
443 Γλυκόζη HPLC/RI Glucose OE 5075
444 Περιεκτικότητα θυμόλης     ΟΕ 5076
445 Περιεκτικότητα Καρβακρόλης     OE 5077
446 Κουμαρίνη HPLC / PDA Coumarin OE 5078
447 Ελεύθερα λιπαρά οξέα Βασισμένη στον ΚΑΝ. 2568/1991/ΕΚ Free fatty acids OE 6201*
448 Αριθμός υπεροξειδίων Βασισμένη στον ΚΑΝ. 2568/1991/ΕΚ Peroxides OE 6202*
449 Κ 232 Βασισμένη στον ΚΑΝ. 2568/1991/ΕΚ   OE 6203*
450 K 268 Βασισμένη στον ΚΑΝ. 2568/1991/ΕΚ   ΟΕ 6203*
451 ΔΚ Βασισμένη στον ΚΑΝ. 2568/1991/ΕΚ   ΟΕ 6203*
452 Καφεΐνη HPLC / DAD Caffeine OE 6204
453 Δείκτης Γλουτένης Σταθμικά Gluten index ΟΕ 6205
454 Υγρή Γλουτένη Σταθμικά Gluten ΟΕ 6206
455 Κοκκιδιοστατικά HPLC MS

Coccidiostats
ΟΕ 6207
456 Σάπωνες ISO2271 Soaps ΟΕ 6208
457 Υγρασία EC 152/2009 Moisture OE 6000
458 Τέφρα EC 152/2009 Ash OE 6001
459 Λιπαρά EC 152/2009 Fat ΟΕ 6002
460 Πρωτεΐνες EC 152/2009 Proteins OE 6003
461 Ινώδεις Ουσίες EC 152/2009 Crube Fibre ΟΕ 6004
462 Υδατάνθρακες Calculated Carbohydrates OE 6005
463 Ενέργεια Calculated Εnergy Value OE 6006
464 Ξηρά ουσία EC 152/2009 Dry matter OE 6007
465 Viability Energy Czabator   OE-6008
466 Φθοριούχα Potentionmetric Fluorinated ΟΕ 6009
467 Κάδμιο Flame AAS Cadmium OE 6010
468 Μόλυβδος Flame AAS Lead OE 6011
469 Αρσενικό Flame AAS Arsenic OE 6012
470 Υδράργυρος AAS/ VGA cold Μercury ΟΕ 6013
471 Αζωτο N-Kjeldahl EC 152/2009 Nitrogen OE 6014
472 Digestible Dry Matter Calculated   OE 6015
473 Dry Matter Intake Calculated   OE 6016
474 Total Digestible Nutrients Calculated   OE 6017
475 Metabolized Energy Calculated   OE 6018
476 Relative Feed Value Calculated   OE 6019
477 Net Energy Calculated   OE 6020
478 Ενέργεια βλαστοποίησης (3ημ.) EBC Method Germination energy OE 6021
479 Χολίνη UV-VIS Choline OE 6022
480 Oλικό άζωτο-N Method 2.3 EC 2003/2003 Total Nitrogen ΟΕ 5301
481 Νιτρικό άζωτο Ν-ΝΟ3 Method 2.2 EC 2003/2003 Nitrate-nitrogen ΟΕ 5302
482 Αμμωνιακό άζωτο N-NH4 Method 2.2 EC 2003/2003 Ammonium-nitrogen ΟΕ 5303
483 Ουρικό άζωτο-N Regulation EC 152/2009 Urea-nitrogen ΟΕ 5304
484 N-Kjeldahl   Kjeldahl Nitrogen-TKN ΟΕ 5305
485 Ολικός Φώσφορος-P2O5 Method 3.1.4 EC 2003/2003 Total Phosphorus ΟΕ 5306
486 K2O Method 4.1 EC 2003/2003 Potassium oxide ΟΕ 5307
487 Ca-Ασβέστιο Method 8.1 EC 2003/2003 Calcium ΟΕ 5308
488 Mg-Μαγνήσιο Method 8.7 EC 2003/2003 Magnesium ΟΕ 5309
489 Na-Νάτριο Method 8.10 EC 2003/2003 Sodium ΟΕ 5310
490 Κάλιο Method 4.1 EC 2003/2003 Potassium ΟΕ 5311
491 Cu-Χαλκός Method 9.7 EC 2003/2003 Copper ΟΕ 5312
492 Zn-Ψευδάργυρος Method 9.11 EC 2003/2003 Zinc ΟΕ 5313
493 Fe-Σίδηρος Method 9.2 EC 2003/2003 Iron ΟΕ 5314
494 Mn-Μαγγάνιο Method 9.9 EC 2003/2003 Manganese ΟΕ 5315
495 B-Βόριο Method 9.5 EC 2003/2003 Boron ΟΕ 5316
496 Οργανική ουσία AOAC Organic matter ΟΕ 5317
497 Ανόργανα Συστατικά AOAC Inorganic matter ΟΕ 5318
498 Οργανικός άνθρακας Υπολογιστικά Organic carbon ΟΕ 5319
499 pH dilution 1:10 Potentiometric pH ΟΕ 5320
500 Ολικό θείο-S   Sulphur ΟΕ 5321
501 Κάλιο   Potassium OE 5322
502 Οξείδιο του ασβεστίου-CaO Calculated Calcium oxide-CaO OE 5323
503 Οξείδιο του Μαγνησίου-MgO Calculated Magnesium Oxide-MgO OE 5324
504 Υδατοδιαλυτός φώσφορος Method 3.1.6 EC 2003/2003 Water soluble phosphorus OE 5325
505 Οργανικό Άζωτο Calculated Οrganic nitrogen ΟΕ 5326
506 Αναλογία άνθρακα / αζώτου (C/N) Calculated Carbon / nitrogen ratio (C / N) OE 5327
507 pH dilution 1:1000 Potentiometric pH ΟΕ 5320
508 pH dilution 1:100 Potentiometric pH ΟΕ 5320
509 Οργανική ουσία (από στοιχειακό άνθρακα) Calculated Organic matter (elemental carbon) OE 5328
510 pH 1:200 Potentiometric pH OE 5329
511 ΕC - Αγωγιμότητα 1:200 Potentiometric Conductivity ΟΕ 5330
512 Τριοξείδιο του θείου - SO3 CALCULATED   OE 5331
513 Δείκτης Rottegrand     OE 5332
514 Σπόροι Ζιζανίων     OE 5333
515 Xουμικά Οξέα Μethods of soil analysis, Agronom

No 9 , Part  2, 1982,

(30-2.4, 30-3.2,  30-4, 29-3.5.3)
Humic acid OE 5334
516 Φουλβικά οξέα Μethods of soil analysis, Agronom

No 9 , Part  2, 1982,

(30-2.4, 30-3.2,  30-4, 29-3.5.3.)
Fulvic acid OE 5334
517 Κοκκομετρία Σταθμικά   ΟΕ 9002
518 Escherichia Coli ISO 21150:2015 Escherichia Coli OE 1100
519 Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα 30οC ISO 21149:2017 Total Plate Count 30 οC OE 1101
520 Ζύμες ISO 16212:2017 Yeast ΟΕ 1102
521 Μύκητες ISO 16212:2017 Moulds OE 1103
522 Pseudomonas aeruginosa ISO 22717:2017 Pseudomonas aeruginosa ΟΕ 1104
523 Σταφυλόκοκκος ΙSO 22718: 2015 Staphylococcus aureus ΟΕ 1105
524 Ολική μεσόφιλη χλωρίδα  European Pharmacopoeia Total Plate Count ΟΕ 1106
525 Pseudomonas aeruginosa  European Pharmacopoeia Pseudomonas aeruginosa OE 1107
526 Escherichia Coli  European Pharmacopoeia Escherichia Coli OE 1108
527 Σταφυλόκοκκος  European Pharmacopoeia Staphylococcus ΟΕ 1109
528 Ζύμες  European Pharmacopoeia Yeast OE 1110
529 Μύκητες  European Pharmacopoeia Moulds OE 1111
530 Candida Ablicans ISO 18416:2015   OE 1112
531 Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα ISO 4833-1:2013 Total Plate Count ISO 4833-1:2013
532 Κολοβακτηριοειδή ISO 4832:2006 Coliforms ISO 4832:2006
533 Escherichia Coli ISO 16649-2:2001 Escherichia Coli ISO 16649-2:2001
534 Εντεροβακτηριοειδή ISO 21528-2:2004 Enterobacteriaceae ISO 21528-2:2004
535 Salmonella spp ISO 6579:2002   ISO 6579:2002
536 Ζύμες ISO 6611:2004 Yeast ISO 6611:2004
537 Μύκητες ISO 6611:2004 Moulds ISO 6611:2004
538 Μεσόφιλα οξυγαλακτικά βακτήρια ISO 20128:2006 Mesophilic lactic acid bacteria ISO 20128:2006
539 Pseudomonas spp ISO/TS 11059:20009   ISO/TS 11059:20009
540 Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα 30 οC ISO 4833-1:2013 Total Plate Count 30 οC ISO 4833-1:2013
541 Escherichia Coli ISO 16649-2:2001 Escherichia Coli ISO 16649-2:2001
542 Εντεροβακτηριοειδή ISO 21528-2:2004 Enterobacteriaceae ISO 21528-2:2004
543 Salmonella spp ISO 6579:2002/Amd1:2007 Annex D   ISO 6579:2002/Amd1:2007 Annex D
544 Listeria monocytogenes ISO 11290-1:1996   OE 4034
545 Listeria spp ISO 11290-2:2017   ΟΕ 4043
546 Σταφυλόκοκκος ISO 6888-2:1999 Staphylococcus ISO 6888-2:1999
547 Ζύμες & Μύκητες ISO 21527-1:2008 Yeast & Moulds ISO 21527-1:2008
548 Salmonella spp ISO 6579:2002   ISO 6579:2002
549 Salmonella spp ISO 6579-1:2017   OE 4050*
550 Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα 37οC ISO 4833-1:2013 Total Plate Count 37 oC OE 4012
551 Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα 30 οC ISO 4833-1:2013 Total Plate Count 30 oC OE 4012*
552 Κολοβακτηριοειδή ISO 4832:2006 Coliforms ΟΕ 4013*
553 Escherichia Coli ISO 16649-2:2001   ΟΕ 4014*
554 Εντεροβακτηριοειδή ISO 21528-2:2004 Enterobacteriaceae OE 4015
555 Salmonella spp ISO 6579:2002   OE 4016
556 Salmonella spp ISO 6579:2002/Amd1:2007 Annex D   OE 4017
557 Listeria monocytogenes ISO 11290-1:1996   OE 4018
558 Listeria spp ISO 11290-1:2007   OE 4042
559 Σταφυλόκοκκοι (+) στην κοαγγουλάση ISO 6888-2:1999 Staphylococcus (+) ΟΕ 4020*
560 Ζύμες ISO 21527-1:2008 Yeast ΟΕ 4021
561 Μύκητες ISO 21527-1:2008 Moulds ΟΕ 4022
562 Bacillus cereus ISO 7932:2004   ΟΕ 4023
563 Clostridium Perfringens ISO 7937:2004   ΟΕ 4024
564 Αναερόβια θειοαναγωγικά βακτήρια ISO 15213:2003 Sulphite reducing bacteria OE 4025
565 Campylobacter spp ISO 10272-1:2006   OE 4026
566 Μεσόφιλα οξυγαλακτικά βακτήρια ISO 15214:1998 Mesophilic lactic acid bacteria OE 4027
567 Pseudomonas aeruginosa ISO 13720:2010   OE 4028
568 Ψυχρόφιλα APHA, 13,6/2001 Psychrothropic OE 4029
569 Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα 30 oC ISO 21149:2006 Total Plate Count 30 οC OE 4030
570 Escherichia Coli CEN/TR 16193   OE 4031*
571 Enterococcus faecalis ISO 7899-2:2000   OE 4032
572 Salmonella spp ISO 6579-1:2017   ΟΕ 4033*
573 Listeria monocytogenes ISO 11290-1:1996/Amd 1:2004   OE 4034
574 Heterotrophic plate count     OE 4035
575 Ψυχρότροφα ISO 17410:2001 Psychrotrophic microorganisms OE 4036
576 Listeria Monocytogenes ISO 11290-2:1998 / Amd.1:2004   OE 4037
577 Μύκητες ISO 16212: 2017 Moulds OE 4038
578 Ολική μεσόφιλη χλωρίδα ISO 21149: 2017 Total Plate Count 30 οC OE 4039
579 Ζύμες ISO 16212:2017 Yeasts OE 4040
580 Intestinal Enterococci Apha 9-51 Intestinal Enterococci OE 4041
581 Listeria Monocytogenes ISO 11290-1:2017   ΟΕ 4042*
582 Listeria Monocytogenes ISO 11290-2:2017 Listeria Monocytogenes ΟΕ 4043*
583 Εντεροβακτηριοειδή ISO 21528-2:2017 Enterobacteriaceae ΟΕ 4044*
584 Ζύμες ΙSO 21527-2:2008 Yeasts ΟΕ 4045*
585 Μύκητες ISO 21527-2:2008 Moulds ΟΕ 4046
586 Καµπυλοβακτηρίδιο ISO 10272-2:2017 Campylobacter spp OE 4047
587 Κολοβακτηριοειδή CEN/TR 16193 Coliforms OE 4048
588 Mesophilic aerobic spores Apha Microbiological Examination of Foods 2251 Mesophilic aerobic spores OE 4049
589 Μύκητες ISO 21527-1:2008 Moulds OE 4021*
590 Μυκήτες ISO 21527-2:2008 Moulds OE 4045*
591 Σταφυλόκοκκοι (-) στην κοαγκουλάση ISO 6888-2:1999 Staphylococcus (-) OE 4101
592 Αριθμός Αποικιών, 22oC ISO 6222:1999 Total plate count, 22oC OE 4001*
593 Αριθμός Αποικιών, 37oC ISO 6222:1999 Total plate count, 37oC OE 4002
594 Ολικά Κολοβακτηριοειδή ISO 9308-1:2014 Total Coliforms OE 4003*
595 Escherichia Coli ISO 9308-1:2014   OE 4004
596 Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης ISO 7899-2:2000 Int. Enterococci OE 4005*
597 Legionella spp ΙSO 11731-2:2004   ΟΕ 4006
598 Pseudomonas aeruginosa ISO 16266:2006   ΟΕ 4007
599 Clostridium Perfringens ISO 6461-2:1986   ΟΕ 4008
600 Κοπρανώδη Κολοβακτηριοειδή APHA 9222D Fecal Coliforms ΟΕ 4009
601 Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα στους 20 ^οC ISO 13959:2009 Total plate count at 20?C ΟΕ 4010
602 Vibrio spp ISO 8914:1990   ΟΕ 4011
603 Στρεπτόκοκκοι κοπράνων ISO 7899-2:2000 Fecal streptococci OE 4047
604 Salmonella spp ISO 19250:2010 Salmonella spp OE 4048
605 Clostridium perfringens ISO 14189:2013   OE 4049
606 Escherichia Coli ISO 9308-1:2014   OE 4003*
607 Αριθμός Αποικιών, 37oC ISO 6222:1999   OE 4001*
608 Λεγιονέλλα ISO 11731:2017 Legionella OE 4051
609 Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων LC/MS-MS Pesticide residues ΟΕ 9000
610 Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων GC & LC/MS-MS Pesticide residues ΟΕ 9001
611 Υπολείμματα φυτοφαρμάκων GC/MS-MS Pesticide residues OE 9002
612 Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων GC/MS-MS Pesticide residues OE 9002
613 Imidacloprid HPLC / DAD   OE 9004
614 λ-cyhalothrin LC/MS-MS   OE 9005
615 Ziram Xρωμ/τρία συμπλόκου CS2   OE 9006
616 Captan     OE 9007
617 Linuron LC/MS-MS   OE 9008
618 Glyphosate LC - MS/MS   OE 9010
619 Διθειοκαρβαμιδικά UV-VIS Dithiocarbamates OE 9009
620 Υπολείμματα φωσφίνης 004 MPP Res 1152

Rev 6 2015
Residues phosphine OE 9011
621 Diquat     OE 9012
622 Paclobutrazol     OE 9013
623 Fipronil LC/MS-MS   OE 9014
624 Fosetyl LC-MS/MS Fosetyl OE 9015
625 Acrinathrin GC-MS/MS Acrinathrin ΟΕ 9002
626 Amitraz GC-MS/MS Amitraz OE 9002
627 T-Fluvalinate GC-MS/MS T-fluvalinate OE 9002
628 Malathion+Malaoxon GC-MS/MS Malathion OE 9002
629 Bromopropylate GC-MS/MS Bromopropylate OE 9002
630 Coumaphos GC-MS/MS Coumaphos OE 9002
631 1,4 διχλωροβενζόλιο GC-MS/MS 1 ,4-dichlorobenzene OE 9002
632 Chlorfenvinphos GC-MS/MS Chlorfeninphos OE 9002
633 DEET GC-MS/MS DEET OE 9002
634 Flumethrin GC-MS/MS Flumethrin OE 9002
635 Tetradifon GC-MS/MS   ΟΕ 9002
636 pH Πάστα κορεσμού   OE 1001
637 Αγωγιμότητα Εκχύλισμα κορεσμού Conductivity OE 1002
638 Αλατότητα Εκχύλισμα κορεσμού Salinity OE 1002
639 Οργανική ουσία Wet digestion Organic matter OE 1003
640 Οργανικός άνθρακας Calculated Organic carbon OE 1005
641 Μηχανική Ανάλυση Bouyoucos Soil texture OE 1006
642 Άργιλος Bouyoucos Clay OE 1006
643 Ίλυς Bouyoucos Silt OE 1006
644 Άμμος Bouyoucos Sand OE 1006
645 Ολικό ανθρακικό ασβέστιο Back-titration Total Calcium Carbonate OE 1007
646 Ενεργό ανθρακικό ασβέστιο Drouineau-Galet Active Calcium Carbonate OE 1008
647 Αφομοιώσιμος φώσφορος P Olsen, UV-Vis Extractable Phosphorus OE 1009
648 Νιτρικά ΝΟ3 UV-Vis Nitrates OE 1010
649 Νιτρικό άζωτο Ν-ΝΟ3 UV-Vis Nitrate nitrogen OE 1010
650 Ασβέστιο Ca AAS-CH3COONH4 Calcium OE 1011
651 Μαγνήσιο Mg AAS-CH3COONH4 Magnesium OE 1011
652 Νάτριο Na AAS-CH3COONH4 Sodium OE 1011
653 Κάλιο K AAS-CH3COONH4 Potassium OE 1011
654 Χαλκός Cu AAS-DTPA Copper OE 1012
655 Ψευδάργυρος Zn AAS-DTPA Zinc OE 1012
656 Σίδηρος Fe AAS-DTPA Iron OE 1012
657 Μαγγάνιο Mn AAS-DTPA Manganese OE 1012
658 Βόριο B Azomethine-H Extractable Boron OE 1013
659 Θείο S-SO4 Turbidimetry Extractable Sulphur OE 1014
660 Φουλβικά & Χουμικά οξέα Spectroscopy Fulvic & Humic acids OE 1015
661 Αρσενικό HG-AAS Arsenic OE 1016
662 Υδράργυρο HG-AAS Mercury OE 1017
663 Μόλυβδος GF-AAS Lead OE 1018
664 Κάδμιο GF-AAS Cadmium OE 1019
665 Χρώμιο GF-AAS Chromium OE 1020
666 Νικέλιο GF-AAS Nickel OE 1021
667 Ολικό άζωτο Kjeldahl Total nitrogen OE 1022
668 Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων (CEC)   Cation exchange capacity OE 1023
669 Βόριο based on B-4.10, WRET-125, 3rd ed Boron ΟΕ 1024
670 Ολικό άζωτο based on B-2.10, WREP-125, 3rd ED. Total nitrogen OE 1025
671 Φώσφορος based onB-4.10, (Olsen) WREP-125, 3rd ED. Phosphorus OE 1026
672 Ασβέστιο based on B.10 (AAS), WREP-125 3rd ED. Calcium OE 1027
673 Μαγνήσιο based on B.10 (AAS), WREP-125 3rd ED. Μagnesium ΟΕ 1027
674 Νάτριο based on B.10 (AAS), WREP-125 3rd ED. Sodium OE 1027
675 Κάλιο based on B.10 (AAS), WREP-125 3rd ED. Potassium OE 1027
676 Χαλκός based on B.10 (AAS), WREP-125 3rd ED. Copper OE 1027
677 Ψευδάργυρος based on B.10 (AAS), WREP-125 3rd ED. Zinc OE 1027
678 Σίδηρος based on B.10 (AAS), WREP-125 3rd ED. Ferrum OE 1027
679 Μαγγάνιο based on B.10 (AAS), WREP-125 3rd ED. Μanganese ΟΕ 1027
680 Αμμωνιακό άζωτο- Ν-ΝΗ4 UV-VIS Ammonium nitrogen OE 1028
681 Χλωριούχα (Δοκιμή έκπλυσης L/S=10L/Kg) EN 12457-4 Chlorides ΟΕ 1029
682 Υδατοικανότητα-FC Calculated Field Capacity OE 1030
683 Πρόταση λίπανσης      
684 pH based on APHA 4500-H   ΟΕ 2001*
685 Αγωγιμότητα - 20οC based on APHA 2510 B Conductivity ΟΕ 2002*
686 Χρώμα Platinum Cobalt method Colour ΟΕ 2003
687 Οσμή Sensory Odour ΟΕ 2004
688 Γεύση Sensory Taste ΟΕ 2005
689 Θολότητα Turbidimetry Turbidity ΟΕ 2006
690 Υπολειμματικό χλώριο DPD Residual chlorine ΟΕ 2007
691 Ελεύθερο χλώριο based on EPA 330.5 Free chlorine ΟΕ 2008
692 Δεσμευμένο χλώριο   Combined chlorine ΟΕ 2009
693 Χλωριούχα-Cl based on APHA 4500-Cl B Chlorides ΟΕ 2010*
694 Φθοριούχα-F based on EPA 340.3 Fluorides ΟΕ 2011*
695 Θειϊκά-SO4 based on APHA 4500-SO4 Sulphates ΟΕ 2012*
696 Θειώδη Iodometric Sulphites ΟΕ 2013
697 Ν-Kjeldahl   Nitrogen ΟΕ 2014
698 Νιτρικά-NO3 based on 4500-NO3- B Ultraviolet Spectrophotometric Screening Method Nitrates ΟΕ 2015*
699 Νιτρώδη-NO2 based on APHA 4500-NO2 Nitrites ΟΕ 2016*
700 Αμμωνιακά-NH4 based on Nessler method Ammonium ΟΕ 2017*
701 Ολική Σκληρότητα based on APHA 2340B Total Hardness ΟΕ 2018*
702 Ασβέστιο-Ca based on APHA 3113 B Calcium ΟΕ 2019
703 Μαγνήσιο-Mg based on APHA 3113 Α&B Magnesium ΟΕ 2020
704 Νάτριο-Na based on APHA 3113 Α&B Sodium ΟΕ 2021
705 Κάλιο-K based on APHA 3113 Α&B Potassium ΟΕ 2022
706 Χαλκός-Cu based on APHA 3113 Α&B AAS Copper ΟΕ 2023
707 Ψευδάργυρος-Zn based on APHA 3113 Α&B AAS Zinc ΟΕ 2024
708 Σίδηρος-Fe HACH LCW 021 Iron ΟΕ 2025
709 Μαγγάνιο-Mn HACK LCW 532 Manganese ΟΕ 2026
710 Αλκαλικότητα P based on APHA 2320 Β   ΟΕ 2027
711 Ολική Αλκαλικότητα based on APHA 2320 Β Total Alkalinity ΟΕ 2028*
712 Ανθρακικά based on APHA 4500 CO2 D Carbonates ΟΕ 2029
713 Όξινα ανθρακικά based on APHA 4500 CO2 D Bicarbonates ΟΕ 2030
714 Ολικά διαλυμένα στερεά-TDS Calculated Total Dissolved Solids ΟΕ 2031
715 Σκληρότητα Μόνιμη Titrimetry Permanent Hardness ΟΕ 2032
716 Σκληρότητα Παροδική Titrimetry Temporary Hardness ΟΕ 2033
717 Φωσφορικά-PO4 based on APHA 4500 Phosphates ΟΕ 2034*
718 Βόριο- B ISO 9390:1990 Boron ΟΕ 2035
719 Ενεργό χλώριο   Active chlorine ΟΕ 2036
720 Αρσενικό-As AAS / VGA Flame Arsenic ΟΕ 2037
721 Νικέλιο-Ni ICP-OES Nickel ΟΕ 2038
722 Πυριτικά-SiO2 APHA 151B Silicon dioxide ΟΕ 2039
723 Βάριο-Ba ICP-OES Barium ΟΕ 2040
724 Στρόντιο-Sr ICP-OES Strontium ΟΕ 2041
725 Χαλκός-Cu ICP-OES Copper ΟΕ 2042
726 Σίδηρος-Fe ICP-OES Iron ΟΕ 2043
727 Cd ICP-OES Cadmium ΟΕ 2044
728 Μόλυβδος-Pb ICP-OES Lead ΟΕ 2045
729 Χρώμιο-Cr ICP-OES Chromium ΟΕ 2046
730 Βρωμικά-BrO3 IC-CD Bromates ΟΕ 2047
731 Εξασθενές χρώμιο HACH LCS 313 Ηexavalent chromium OE 2048*
732 Αλατότητα Calculated Salinity OE 2049
733 Λόγος προσροφήσεως Νατρίου (S.A.R.) Calculated Sodium adsorption ratio (S.A.R.) OE 2050
734 Σίδηρος-Fe AAS Iron OE 2051
735 Σελήνιο-Se AAS / VGA Flame Selenium OE 2052
736 Φωσφορος-P2O5 HACH LCK 349 Phosphorous OE 2053
737 Χρώμιο-Cr HACH LCS 313 Chromium OE 2054
738 Υδράργυρος-Hg AAS / VGA cold Mercury OE 2055
739 Αρσενικό-Αs ICP-OES Arsenic OE 2056
740 Άργυρος-Ag ICP-OES Silver OE 2057
741 Αντιμόνιο-Sb AAS/VGA flame Αntimony-Sb OE 2058
742 Οξειδωσιμότητα Titrimetric Οxidisability OE 2059
743 Βηρύλλιο - Be ICP-OES Beryllium OE 2060
744 1,2 Διχλωροαιθάνιο (EDC)   1,2-Dichloroethane (EDC) OE 2061
745 Βυνιλοχλωρίδιο(CH2CHCl)   Vinyl chloride(CH2CHCl) OE 2062
746 Ολικά Τριαλογονομεθάνια (ΤΗΜ's)   Total Trihalomethanes (THM's) OE 2063
747 Χλωροφόρμιο (CHCl3)   Chloroform (CHCl3) OE 2064
748 Διβρωμοχλωρομεθάνιο     OE 2065
749 PAH GC/MS-MS   OE 2066
750 Βενζόλιο EPA 5030C & EPA 8260C Benzene OE 2067
751 Ακρυλαμίδιο LC-MS/MS Acrylamide OE 2068
752 Επιχλωρυδρίνη En 14207   OE 2069
753 Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) HACH 10129 Total Organic Carbon OE 2070
754 Ανθρακικό νάτριο - Na2CO3 Calculated Sodium carbonate ΟΕ 2029
755 Διαλυμένος οργανικός άνθρακας (DOC) OE 3052 DOC OE 3052
756 Ραδιενέργεια   Radioactivity ΟΕ 3053
757 Θειϊκά-SO4 Sulfaver Sulphates ΟΕ 3054
758 Ολική σκληρότητα Calculated Total Hardness ΟΕ 3055
759 Ολικά διαλυμένα στερεά στους 180C -TDS based on APHA 2540C Total Dissolved Solids OE 3056
760 Αλκοολικός τίτλος (20oC) EC 2870/2000 Alcoholic Strength (20oC) OE 8001
761 pH OIV   OE 8002
762 Ολικά θειώδη OIV Total sulfur OE 8003
763 Ελεύθερα θειώδη OIV Available sulfites OE 8004
764 Οξύτητα (% τρυγικού οξέος) EC 2870/2000 Acidity OE 8005
765 Πτητική οξύτητα EC 2870/2000 Volatile acidity OE 8006
766 Ανάγοντα Σάκχαρα EC 2870/2000 Reducing Sugars OE 8007
767 Ωχρατοξίνη Α Elisa Test kit Ochratoxin A OE 8008
768 Ένταση-Απόχρωση OIV Intensity-Hue OE 8009
769 Δείκτης Φαινολικών Ουσιών (ΔΦΟ) OIV Phenolic Substances Index (DFO) OE 8010
770 Δείκτης Folin Ciocalteu OIV Folin Ciocalteu Index OE 8011
771 Ολικά σάκχαρα EC 2870/2000 Total Sugars OE 8012
772 Προσδιορισμός πτητικών & μεθανόλης EC 2870/2000 Determination of volatile substances and methanol OE 8013
773 Κρόκος αυγού σε ποτά EC 2870/2000 Egg yolk in drinks OE 8014
774 Χαλκός-Cu AAS Copper OE 8015
775 Πτητική οξύτητα EC 2870/2000 Volatile acidity OE 8006
776 pH based on APHA 4500   ΟΕ 3001
777 Αγωγιμότητα based on APHA 4500 Conductivity ΟΕ 3002
778 Χλωριούχα-Cl based on APHA 4500 Chlorides ΟΕ 3003
779 Υπολειμματικό χλώριο EPA 330.5 Residual chlorine ΟΕ 3004
780 Ελεύθερο χλώριο EPA 330.5 Free chlorine ΟΕ 3005
781 Δεσμευμένο χλώριο EPA 330.5 Combined chlorine ΟΕ 3006
782 BOD5 based on APHA 5210D   ΟΕ 3007*
783 COD HACH LCK 314 & 514   ΟΕ 3008*
784 Αιωρούμενα Στερεά-TSS based on APHA 2540D Total Suspended Solids ΟΕ 3009*
785 Καθιζάνοντα Στερεά Imhoff Settleable Solids ΟΕ 3010
786 Αζωτο N-Kjeldahl Kjeldahl Nitrogen ΟΕ 3011
787 Ολικό άζωτο-Ν HACΗ LCK 238 Total Nitrogen ΟΕ 3012
788 Νιτρικά-NO3 based on APHA 4500 Nitrates ΟΕ 3013
789 Ολικός Φώσφορος-P HACH LCK 349 Total Phosphorus ΟΕ 3014
790 Φωσφορικά- PO4 based on APHA 4500 Phosphates ΟΕ 3015
791 Λίπη- Έλαια based on APHA 5520D Oil & Fats ΟΕ 3016
792 Νιτρώδη-NO2 based on APHA 4500-NO2 Nitrites ΟΕ 3017
793 Αμμωνιακά-NH4 based on Nessler method Ammonium ΟΕ 3018
794 Χρώμα Platinum Cobalt method Colour ΟΕ 3019
795 Θολότητα based on APHA 2130 A&B Turbidity ΟΕ 3020
796 Νιτρικό άζωτο Ν-ΝΟ3 distillation & titrimetry Nitrate Nitrogen ΟΕ 3021
797 Αμμωνιακό άζωτο N-NH4 distillation & titrimetry Ammoniacal nitrogen ΟΕ 3022
798 Χλωριομένοι δ/τες GC-MS Chlorinated solvents ΟΕ 3023
799 Τριαλογονομεθάνια GC-MS Trihalomethane ΟΕ 3024
800 Φαινόλες HACH LCK 653 Phenols ΟΕ 3025
801 Υδρογονάνθρακες based on APHA 5520F/2005 Hydrocarbons ΟΕ 3026
802 Θειούχα HACH LCK 653 Sulphides ΟΕ 3027
803 MLSS based on APHA 2540D   ΟΕ 3028
804 COD HACH LCK 514   ΟΕ 3029
805 Αργίλιο-Al HACH 8012 Aluminium ΟΕ 3030
806 Ολικό χρώμιο-Cr HACK LCK 313 Total Cromium ΟΕ 3031
807 Εξασθενές Χρώμιο-Cr(VI) HACH LCK 313 Hexavalent chromium ΟΕ 3032*
808 Ολικά διαλύμενα στερέα-TDS based on APHA 2540C Total dissolved solids ΟΕ 3033
809 Θειϊκά-SO4 based on APHA 4500-SO4 Sulphates ΟΕ 3034
810 Πτητικά στερεά-VS based on APHA 2540G Volatile solids ΟΕ 3035
811 Χλωροφόρμιο GC-MS Chloroform ΟΕ 3036
812 Χλωροδιβρωμομεθάνιο GC-MS Dibromochloromethane ΟΕ 3037
813 Βρωμοδιχλωρόμεθάνιο GC-MS Bromodichloromethane ΟΕ 3038
814 Βρωμοφόρμιο GC-MS Bromoform ΟΕ 3039
815 Τριχλωροαιθένιο GC-MS Trichloroethane ΟΕ 3040
816 Τετραχλωροαιθένιο GC-MS Tetrachloroethylene ΟΕ 3041
817 Τρι- & τετραχλωροαιθένιο GC-MS Tri & tetra chloroethane ΟΕ 3042
818 Νικέλιο-Νi ICP-OES Nickel ΟΕ 3043
819 Κάδμιο-Cd ICP-OES Cadmium ΟΕ 3044
820 Επιπλέοντα στερεά based on APHA 2540D Floatable Solids ΟΕ 3045
821 Κυανιούχα-CN APHA 207 Cyanides ΟΕ 3046
822 Ολικά στερεά - TS Based on APHA 2540G Total solids OE 3047
823 Θερμοκρασία IR-SCAN Τemperature OE 3048
824 Χαλκός-Cu ICP-OES Copper ΟΕ 3049
825 Αμμωνιακά-NH4 DISTILLATION + TITRIMETRY Ammonium OE 3050
826 Θάλιο ICP-OES Τhallium OE 3051
827 Αριθμός σαπωνοποίησης Ογκομέτρηση   ΟΕ 3052
828 COD Ογκομέτρηση   OE 3052
829 Μέτρηση καθιζησιμότητας Ιλύος APHA 2410D SVI ΟΕ 3053
830 Διαλυμένο οξυγόνο Electrode Dissolved oxygen ΟΕ 3052
831 MLVSS based on APHA 2540E MLVSS OE 3054
832 Φαινόλες GC-MS/MS Phenols ΟΕ 3055
833 Επιπλέοντα υλικά με διάμετρο >0,5cm based on APHA 2530B Floatable Solids ΟΕ 3045
834 Νιτρικά - ΝΟ3 Nitraver Nitrates OE 3056
835 Jar test     OE 3057